Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > eTwinning > eTwinning moguænosti > Mobilnost > Moguænosti usavršavanja 2013
 

Iako je eTwinning ponajprije usmjeren na virtualne kontakte, postoji èitav niz "fizièkih" susreta na kojima možete upoznati kolege i usavršavati svoja znanja. Prijavite se!

 

U nastavku je popis dogaðanja na koja se možete prijaviti ukoliko pripadate ciljnoj skupini aktivnosti. Svi prijavitelji moraju biti èlanovi portala www.etwinning.net. Prijavu je potrebno u zadanom roku poslati preporuèenom poštom na sljedeæu adresu:

Agencija za mobilnost i programe EU

Frankopanska 26

10000 Zagreb

"za eTwinning"

Prijava se sastoji od dva dijela, tj. prijavnog obrasca i pripadajuæeg privitka. Ispunjeni prijavni obrazac šalje se u tiskanom obliku, a privitak u digitalnom (na CD-u ili USB-u). Prijavni obrazac možete preuzeti u odjeljku Download ili ovdje. Privitak predstavlja prezentaciju, video isjeèak ili drugi digitalni uradak kojim prijavitelj iskazuje osobnu motivaciju za sudjelovanjem u aktivnosti i pritom motivaciju povezuje s temom radionice. Za privitak ne postoji standardizirani obrazac, veæ prijavitelj sam odabire format i velièinu privitka. Prijavu nije potrebno poslati elektronièkom poštom.

Postupak odabira sudionika i financiranja aktivnosti opisan je OVDJE.

Napomena: prednost uvijek ostvaruju prijavitelji koji prethodno nisu sudjelovali u eTwinning  radionicama ili seminarima u inozemstvu. 

Važno: na sva usavršavanja obvezno je ponijeti vlastiti laptop, netbook, tablet ili drugi ureðaj s kojim sudionik može pristupiti svom eTwinning profilu

 

POPIS DOGAÐANJA

 PDW Sweden

 • Naziv: Radionica profesionalnog usavršavanja u Švedskoj
 • Datum: 10. - 12. listopad 2013.
 • Lokacija: Stockholm
 • Tema: Europsko graðanstvo
 • Ciljna skupina: nastavno osoblje koje poduèava uèenike od 13 - 19 godina
 • Jezik: engleski
 • Kvota: 1 sudionik
 • Program: okvirni program
 • Rok prijave: 6.9.2013.

 Science PDW in Denmark

 • Naziv: Radionica profesionalnog usavršavanja u Danskoj
 • Datum: 20. - 23. studeni 2013.
 • Lokacija: Billund, Legoland hotel http://www.hotellegoland.dk/en-gb/
 • Tema: Poduèavanje prirodnih znanosti
 • Ciljna skupina: nastavnici i uèitelji koji poduèavaju uèenike od 4 - 15 godina (ukljuèujuæi predškolski odgoj i razrednu nastavu)
 • Jezik: engleski
 • Kvota: 3 sudionika
 • Program: bit æe naknadno objavljen
 • Rok: 6.9.2013.

eTwinning Contact Seminar

 • Naziv: Kontakt seminar u Dubrovniku
 • Datum: 24. - 26. listopad 2013.
 • Lokacija: Dubrovnik
 • Tema: Cross-curricular collaboration using Web 2.0 tools
 • Ciljna skupina:  nastavno osoblje koje poduèava uèenike od 12 - 18 godina
 • Jezik: engleski
 • Kvota: 10 sudionika
 • Program: okvirni program
 • Rok: 6.9.2013.
 • Promotivni video

Future Classroom Lab

 • Naziv: Radionica "eTwinning u uèionici buduænosti"
 • Datum: 21. - 22. listopad 2013.
 • Lokacija: Bruxelles
 • Tema: eTwinning in the Future Classroom
 • Ciljna skupina: aktivni eTwinneri s minimalno jednim projektom u tijeku (pod uvjetom da se prijavitelj ukljuèio u projekt prije 1.7.2013.)
 • Jezik: engleski
 • Kvota: 2 sudionika
 • Info: http://fcl.eun.org/welcome
 • Rok: 6.9.2013.
Download
 
doc / 1314 KB
 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu