Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Comenius > Primjeri dobre prakse > Comenius asistenti > Asistentura u Portugalu
 

Aktivnost: Comenius asisstenti

Države aktivnosti: Portugal

Mjesto održavanja aktivnosti: Coimbra, Colégio de São Teotónio

Trajanje aktivnosti: 13 tjedana

 

1.      Zbog èega ste se prijavili za aktivnost Comenius asistenti?

Ideja o moguænosti stjecanja nastavnièkog iskustva izvan države, a ne samo u Hrvatskoj oduvijek me privlaèila, pa su naravno s njom bili upoznati i ljudi iz moje okoline. Profesorica iz XV. gimnazije koja je veæ sudjelovala u projektima „Agencije za mobilnost i programe EU“ javila mi je da po prvi put u Hrvatskoj izlazi natjeèaj za Comenius Asistenta i da misli kako bi taj program mogao odgovarati mojim željama.

2.      Na koji naèin se odvijala asistentura (koje su bile aktivnosti)?

Asistentura u osnovnoj školi u Portugalu je bila zamišljena na naèin da u poèetku predstavim Hrvatsku svim uèenicima i nastavnom osoblju, a zatim da se ukljuèim u rad škole u potpunosti s naglaskom na moj struèni predmet. Za poèetak sam Hrvatsku predstavila kroz prezentaciju prepunu slika Hrvatske prirode, gradova, obièaja i kroz zanimljive prièice. Uèenici su mi postavljali puno pitanja o tome što sve trebaju posjetiti kada doðu u Hrvatsku. Zanimali su ih ponajviše naši obièaji, što volimo jesti, koje sportove pratimo i kako provodimo slobodno vrijeme.

U naredna tri mjeseca, vodila sam „Hrvatski klub“, izvannastavnu aktivnost za uèenike koji su htjeli saznati nešto više o Hrvatskoj, radila sam sa svim uzrastima od predškolskog do srednjoškolskog, bila sam pratnja na izvannastavnim dogaðajima, organizirala proslave vezane uz hrvatsku kulturu, itd.

Jedna od aktivnosti koju sam radila bila je priprema hrvatskih božiænih pjesama za božiænu predstavu s petim razredima. Evo kako izgleda kad Portugalski uèenici pjevaju „Spavaj mali Božiæu“: http://www.youtube.com/watch?v=ZT1_5wU9pXI

3.      Na koji naèin je asistentura utjecala na Vaš osobni i profesionalni razvoj?

Portugalci su divni, opušteni ljudi, sve kolege su bili uz mene za sve što mi je trebalo. Mislim da je veliki plus bio taj što sam ja bila osma asistentica u ovoj školi i moja mentorica, to jest moja Portugalska majka Maria Luiza je toèno znala u svakom trenutku što mi treba i bila mi je stalna podrška. Tijekom boravka u Portugalu sam stvorila velika prijateljstva za koja sam sigurna da æe trajati cijeli život, osigurala kontakte za buduænost što æe uvelike obogatiti kvalitetu mog rada kao nastavnice.

4.      Koje biste iskustvo izdvojili kao najvažnije i zašto?

Meni najkorisniji rad je bio onaj na nastavi matematike. Dodijeljen mi je izvrstan mentor, profesor Rui Carneiro. Zajedno smo dogovarali nastavu koju sam samostalno vodila uz njegovo budno oko, bili smo odlièan tim na satu i zajedno smo postigli veliki uspjeh s uèenicima. Od njega sam puno nauèila o odnošenju prema uèenicima, pedagoškim metodama i metodama predavanja matematike, te o tome kako zainteresirati uèenike za gradivo.

5.   Imate li neku poruku za svoje kolege? Zašto sudjelovati u ovakvim aktivnostima?

Asistentura je nadmašila sva moja oèekivanja, nezamjenjivo je iskustvo i ne bih baš ništa mijenjala oko njega. Preporuèila bih svakom buduæem nastavniku koji ima želje za proširivanjem vidika, upoznavanjem drugih kultura, uèenjem novih jezika te drugaèijih nastavnih principa u razlièitim obrazovnim sustavima da se okuša biti Comenius asistent. Biti asistent nije samo moguænost za praksu u drugoj zemlji, veæ i prilika za stjecanje novih prijatelja, kolega i predivnih iskustava.

 

 

 

Galerija
 
 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost uèenika 03.12. 2012.
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošæivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu