Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > eTwinning > eTwinning nagrade > Projekt mjeseca > Studeni
 
Projekt mjeseca: studeni 

"E-mag : Writing a EUROPEAN magazine for YOUNG PEOPLE" osvaja titulu projekta mjeseca studenog. Projekt je realizirao školski tim Ekonomsko-birotehnièke škole iz Slavonskog Broda.

Projekt E-mag : Writing a EUROPEAN magazine for YOUNG PEOPLE osmišljen je sa svrhom promoviranja sadržaja iz života mladih prema njihovom vlastitom nahoðenju i iz njihove vlastite perspektive, te sa svrhom povezivanja mladih diljem Europe koji æe, komunicirajuæi i suraðujuæi, usavršiti svoje jeziène vještine na stranom jeziku.

Buduæi da je godina 2012. u znaku meðugeneracijske solidarnosti, mjesec listopad je bio u znaku knjige i èitanja, a mjesec studeni je tematski vezan uz problem ovisnosti, profesorice nastoje uèenike usmjeriti da pišu o društveno aktualnim temama. Takoðer se u predbožiæno vrijeme usmjerava uèenike na kreativno izražavanje i stvaranje (kroz ukljuèivanje u literarno-likovne natjeèaje i radionice), te na promišljanje o kvalitetno provedenom slobodnom vremenu umjesto traæenja istoga na "uživanje" u sredstvima ovisnosti kojima su svakodnevno svugdje izloženi. I sve to uz promicanje ljubavi prema stranom jeziku, poticanje suradnièkih nastavnih oblika, meðusobne tolerancije, (samo)vrednovanja i demokratskih naèela, te korištenje suvremenih oblika komuniciranja.

Uèenici su maksimalno angažirani - oživljavaju vlastite ideje, lektoriraju jedni druge, èlanovi su prosudbenih komisija prilikom odabira najuspješnijih radova, a i informatièka podrška profesoricama u trenucima izazova.

Knjižnièarka Marija Deankoviæ "dobri je duh" svakoga projekta, pa tako i ovoga. Ona nudi tehnièki moderan, ugodan radni prostor, a posjeduje i informatièke vještine i estetski ukus kojim unaprijedi svaki projekt. Knjižnica je mjesto okupljanja uèenika i profesora nakon zadataka odraðenih u razredu i kod kuæe. Nerijetko su baš u knjižnici izloženi najuspješniji radovi uèenika kako bi se obogatio i ukrasio taj veæ nadahnjujuæi radni prostor.

Profesorica hrvatskoga i engleskog jezika, Ivana Opaèak, kroz rad u nastavi obaju predmeta objedinjuje svoju ljubav prema jeziku, knjizi, književnosti, opæenito umjetnosti i uèenicima. U nastavi i izvan nje prikuplja projektnu graðu i ohrabruje uèenike na kreiranje natjeèaja, sudjelovanje i korekturu radova. Rado nagraðuje uèenike uvijek željenom peticom, a, u suradnji s knjižnièarkom, promovira uspješne uèenike na internetskim stranicama Škole i Grada.

Uèenici imaju milijun ideja. Profesorica i knjižnièarka filtriraju njihove ideje voðene mišlju o obilježavanju važnih datuma, tjedana i mjeseci u školskoj godini. Uèenici kreiraju, korigiraju, pretipkavaju. Profesorica Opaèak daje jezièni, a knjižnièarka estetski i informatièki peèat uratcima. Svi zajedno, u knjižnici, prikazuju oživljene ideje i osmišljavaju nove projekte.


Galerija
 
 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu