Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Najčešća pitanja > Najčešća pitanja za Leonardo da Vinci aktivnost Mobilnost (IVT, VETPRO, PLM)
 

Najčešća pitanja za Leonardo da Vinci aktivnost Mobilnost (IVT, VETPRO, PLM)

Najčešća pitanja za Leonardo da Vinci aktivnost Mobilnost (IVT, VETPRO, PLM)

OPĆE INFORMACIJE

P: Ima li Agencija savjetodavnu ulogu tijekom Vaše pripreme projektne prijave?

O: Da. Djelatnici Agencije rado će Vas savjetovati tijekom izrade svih dijelova projektne prijave, što uključuje sadržajni i financijski dio prijave te tehničke pojedinosti vezane uz ispunjavanje prijavnog obrasca.
Ukoliko procijenite da Vam savjetovanje koje možete dobiti elektroničkim ili telefonskim putem nije dovoljno, možete ugovoriti savjetodavni sastanak s djelatnikom Agencije koji će biti Vaš osobni savjetnik tijekom projekta te Vam dati detaljnije upute i savjete. Ovdje moramo napomenuti kako Vaš osobni savjetnik unutar Agencije neće ocjenjivati Vaš projekt kako bi se izbjegao sukob interesa.

P: Jesu li dostupne informacije o uspješnim projektima koji se trenutno odvijaju i o onima koji su već završeni?

O: Da. Ovdje možete vidjeti podatke o uspješnim projektima prijavljenima na natječaj za LDV projekte mobilnosti za protekle godine.

P: Na koji se još način mogu pronaći partneri?

O: Nacionalne agencije diljem Europske unije organiziraju Kontaktne seminare tijekom kojih se imate priliku susresti s potencijalnim partnerima iz drugih država. Za trajanja kontaktnih seminara možete prepoznati potencijalne partnere na temelju zajedničkih ciljeva i interesa te na taj način razviti ideju za budući projekt.

Ukoliko već imate uspostavljen kontakt s ustanovom u inozemstvu koja Vam je potencijalni partner u budućnosti, tijekom čitave se godine možete prijaviti za aktivnost Posjet partneru (dio Pripremnih posjeta). Posjetom partnerskoj ustanovi ostvarujete mogućnost detaljnije dogovoriti suradnju, razviti ideje te osmisliti buduće projekte.

P: Postoji li on-line baza podataka za pronalazak partnera na mrežnoj stranici agencije?

O: Da. Postoji baza podataka prijavljenih potencijalnih partnera iz Hrvatske i potencijalnih partnera iz inozemstva. Ukoliko želite da agencija objavi Vaše podatke u svrhu pronalaženja partnera iz inozemstva na našim mrežnim stranicama online ispunite formular ovdje.

P: Gdje se sve može obaviti stručna praksa/usavršavanje?

O: Organizacije gdje možete otići na mobilnost su razne: strukovne škole, radionice, poduzeća, obrti, gospodarske/obrtničke komore, trgovačke organizacije, itd.

P: U koje se sve države može ići na mobilnost?

O: Ukoliko imate mobilnosti samo u jednu državu, mobilnost treba biti u jednoj od 27 država članica EU (Austriju, Belgiju, Bugarsku, Cipar, Češku Republiku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Njemačku, Grčku, Mađarsku, Irsku, Italiju, Latviju, Litvu, Luxemburg, Maltu, Nizozemsku, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju, Španjolsku, Švedsku i Veliku Britaniju).

Ukoliko imate mobilnosti u više država, barem jedna mobilnost treba biti u državi članici EU, dok ostale mobilnosti mogu biti i u državama članicama EFTA-e (Island, Norveška, Lihtenštajn, Švicarska) i Turskoj.

P: Koje organizacije mogu prijaviti projekt u Leonardu?

O: Organizacije koje mogu sudjelovati u Leonardo da Vinci potprogramu su:

 • Ustanove i organizacije koje provode obrazovanje u području koje pokriva Leonardo da Vinci
 • Udruge uključene u strukovno obrazovanje i osposobljavanje uključujući i udruge učenika, roditelja i nastavnika
 • Poduzeća, društveni/socijalni partneri i ostali predstavnici rada, uključujući gospodarske/obrtničke komore i ostale trgovačke organizacije
 • Savjetodavna tijela i tijela koja pružaju usluge informiranja o svim vidovima cjeloživotnog učenja
 • Tijela odgovorna za sustave i smjernice u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
 • Centri za istraživanja i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog učenja
 • Ustanove za visoko obrazovanje
 • Neprofitne organizacije, dobrovoljna udruženja i nevladine udruge

P: Mogu li ustanove za visoko obrazovanje prijaviti projekt Leonardo mobilnosti?

O: Da. Ustanove za visoko obrazovanje mogu prijaviti projekte mobilnosti VETPRO te PLM za nedavno diplomirane studente koji se još nisu zaposlili.

P: Je li moguće poslati individualnu prijavu za projekt unutar Leonardo da Vinci potprograma ukoliko nisam član neke organizacije?

O: Ne. Prijaviti se možete isključivo preko pravne osobe.

P: Mogu li se na aktivnost mobilnosti prijaviti nezaposlene osobe?

O: Da. Nezaposlene osobe prijavlju se isto putem organizacije (npr. zavod za zapošljavanje, privatno poduzeće koje posreduje pri zapošljavanju, strukovno udruženje, udruga, i sl.) koja je osmislila projekt mobilnosti.

P: Može li više organizacija iz Hrvatske prijaviti projekt ukoliko imaju inozemnog partnera?

O: Da. Moguć je skupni projekt. U tom slučaju konzorcij više hrvatskih ustanova (npr. 3 srednje strukovne škole iz Hrvatske) sa stranim partnerom prijavljuje se za jedan projekt. Međutim, jedna organizacija mora biti projekt koordinator koji preuzima odgovornost za financijska i administrativna pitanja te potpisuje ugovor s Agencijom.

P: Je li moguće prijaviti više projekata na isti natječaj?

O: Da. Ako želite prijaviti više projekata za različite ciljne skupine, to je moguće napraviti. Unutar jednog natječaja moguće je prijaviti 1 IVT, 1 VETPRO i 1 PLM projekt mobilnosti. Nemoguće je prijaviti dva projekta za istu ciljnu skupinu.
Projektne prijave za različite ciljne skupine moraju biti napisane i poslane zasebno.

Ukoliko planirate mobilnost nastavnika iz različitih predmeta unutar jedne ustanove možete prijaviti 1 VETPRO projekt i navesti sve nastavnike u jednoj prijavi.
Ukoliko dvije godine zaredom prijavite dva različita projekta za istu ciljnu skupinu za koje se odobre financijska sredstva, moguće je imati dva projekta istovremeno.

P: Koliko puta u životu mogu sudjelovati u projektima mobilnosti?

O: Sudionici mogu sudjelovati u IVT i PLM projektima mobilnosti samo jednom u životu. Sudionicima u VETPRO projektima mobilnosti prednost će se dati prijaviteljima koji idu prvi puta na mobilnost, a ponovne prijave će se morati detaljno opravdati.

P: Koja je uloga pratitelja u projektu?

O: Moguće je prijaviti i pratitelja na projektu mobilnosti, koji bi išao zajedno sa sudionicima na mobilnost. Pratitelja možete zatražiti za osobe s invaliditetom, te za (grupu) učenika ukoliko iz bilo kojeg razloga još nisu u mogućnosti ići u inozemstvo sami (maloljetnici, prvi puta u inozemstvu, itd.). Pri tome morate jasno objasniti u prijavi koliko pratitelja je potrebno, te zašto su oni nužni.

 P: Trebaju li sudionici aktivnosti mobilnosti prije odlaska na mobilnost sklopiti ugovor samo s posredničkom ustanovom ili s ustanovom kod koje idu na praksu?

O: Prije nego mobilnost otpočne korisnik je dužan potpisati ugovor sa institucijom u kojoj se odvija praksa, a unutar kojega su navedena njegova zaduženja. Za mobilnost učenika (IVT) i osoba na tržištu rada (PLM) taj ugovor naziva se Ugovorom o stručnoj praksi- „Contract for placement",  a  za mobilnost (ne)nastavnog osoblja (VETPRO) naziva se Ugovorom o stručnom usavršavanju - „Contract for VETPRO".  Obrasce ugovora daje Europska  komisija, te ih možete pronaći ovdje

 P: Dobivaju li korisnici certifikat o pohađanju stručne prakse od posredničke ustanove ili ustanove primatelja?

O: Certifikat o pohađanju stručne prakse po završetku iste treba se dobiti od strane ustanove u kojoj se vrši stručna praksa, a ne posredničke ustanove.


KRITERIJ VALJANOSTI PROJEKTA

P: Koliko partnerskih ustanova u inozemstvu moram imati da bih mogao/la prijaviti projekt mobilnosti?

O: Morate imati barem jednu partnersku ustanovu u inozemstvu (ukupno 2 partnera u projektu mobilnosti). Najmanje jedna partnerska ustanova mora biti iz države članice EU. Možete imati više inozemnih partnera.

P: Moram li uz projektnu prijavu priložiti pismo namjere (Letter of intent) od svakog partnera koji sudjeluje u projektu?

O: Pismo namjere nije obavezno te stoga projekt ne može biti odbijen na temelju toga što partneri nisu priložili pismo namjere. Međutim, pismo namjere značajno utječe na kvalitetu projekta prilikom procjene prijave te Vam savjetujemo da, ukoliko imate pismo namjere, svakako priložite.

P: Što sadržava pismo namjere?

O: Pismo namjere je pismena izjava kojom partnerska ustanova potvrđuje da se obvezala pomoći provedbi Leonardo da Vinci projekta prema dogovorenim uvjetima koji su predočeni u projektnom prijavnom obrascu.

P: Ako prilikom prijavljivanja projekta priložim pisma namjere (od svakog partnera), trebaju li to biti originalni dokumenti ili mogu biti u elektroničkim verzijama (e-mail, fax, pdf, itd)?

O: Ne. Ukoliko odlučite priložiti pisma namjere prilikom prijavljivanja projekta, dovoljno je priložiti verziju koju ste primili putem faksa, elektroničke pošte ili kopiju. Važno je samo da je pismo namjere napisano na memorandumu ustanove s pečatom te da je potpisano od strane ovlaštene osobe. Ukoliko se projekt odobri, prilikom potpisivanja ugovora između Vas i Agencije, Agencija može tražiti originalna pisma namjere od svih partnera koji sudjeluju u projektu.

P: Treba li projektna prijava imati pečat i potpis ovlaštene osobe unutar organizacije?

O: Da. Ukoliko projektna prijava nema pečat i potpis, smatra se da nije zadovoljila osnovni kriterij valjanosti.

P: Trebaju li prijave biti poslane do datuma koji je naznačen kao rok prijave?

O: Da. Da bi projektne prijave zadovoljile kriterije valjanosti moraju biti poslane prije ili najkasnije na sam dan roka prijave. Projektne prijave moraju biti dostavljene preporučenom poštom. Obvezno treba sačuvati potvrdu o slanju preporučenom poštom.
Prilikom provjere kriterija valjanosti, uzima se u obzir datum poštanskog pečata otisnut na koverti u kojoj se projektna prijava nalazi.

P: Mogu li osobno dostaviti prijavu u Agenciju za mobilnost?

O: Da, ako je dostavljena do krajnjeg datuma roka prijave. U tom slučaju dobivate potvrdu primitka.

P: Moram li ispuniti i financijski dio prijavnog obrasca?

O: Da. Jedan od kriterija valjanosti je ispunjeni financijski dio koji detaljno razrađuje predviđene troškove projekta.

POSTUPAK PRIJAVE

P: Je li određen najmanji i najveći broj sudionika po projektu?

O: Ne, broj sudionika za projekte mobilnosti nije ograničen.

P: Postoji li dobna granica za sudionike Leonardo projekta mobilnosti?

O: Ne.

P: Koliko dugo projekt mobilnosti mora i/ili može trajati?

O: Trajanje projekta ograničeno je na najmanje godinu, a najviše dvije godine. Tijekom ovog razdoblja projekta ne odvijaju se samo mobilnost, nego i ostale aktivnosti kao što su priprema, ocjenjivanje projekta, predavanje završnog izvješća i ostali dijelovi projektnog ciklusa. Odobreni projekti započinju s implementacijom od 01. lipnja 2013., a završavaju najkasnije 31.svibnja 2015. za Natječaj 2013. godine.

P: Što je mobilnost?

O: Mobilnost je odlazak i boravak jedne osobe u inozemstvu na određeno razdoblje u svrhu stručnog usavršavanja.

P: Koliko dugo može trajati mobilnost?

O: Trajanje mobilnosti ovisi o ciljnoj skupini. Učenici srednjih strukovnih škola (IVT) mogu ići na mobilnost u trajanju od 2 do 39 tjedana, stručnjaci u strukovnom obrazovanju (VETPRO) idu na mobilnost u trajanju od 1 do 6 tjedana, a zaposlene/nezaposlene osobe (PLM) idu na mobilnost u trajanju od 2 tjedna do 26 tjedana.

P: Koje je preporučljivo trajanje mobilnosti za Natječaj 2013. godine?

O: Ne postoji preporučljivo trajanje projekta mobilnosti. 

P: Koliko kopija projektnog prijavnog obrasca moram poslati?

O: Preporučenom poštom morate poslati jednu originalnu projektnu prijavu s pečatom i potpisom i dvije kopije sa svim privitcima; dok elektroničku verziju prijave šaljete prema naputcima u Uputama za ispunjavanje elektroničkog prijavnog obrasca za Leonardo da Vinci projekte mobilnosti.

P: Nudi li Agencija za mobilnost i programe EU pomoć pri ispunjavanju elektroničkog prijavnog obrasca?

O: Upute za ispunjavanje elektroničkog prijavnog obrasca za Leonardo da Vinci projekte mobilnosti uvelike Vam mogu pomoći pri ispunjavanju prijave. Ukoliko nakon što proučite Upute imate dodatnih pitanja slobodno nas možete kontaktirati.

P: Moram li jednu kopiju projektne prijave poslati Europskoj komisiji?

O: Ne. Agencija za mobilnost i programe EU provodi Leonardo da Vinci projekte mobilnosti. Dakle, savjetovanje, evaluaciju i odabir projekata, potpisivanje ugovora te isplatu financijskih sredstava u potpunosti obavlja Agencija.

P: Koliko dugo traje ocjenjivanje i odabir projekata?

O: Sve organizacije koje su prijavile projekt Leonardo mobilnosti, bit će obaviještene o (ne)uspjehu projekta u svibnju 2013. Ukoliko Vaša projektna prijava bude odbijena, primit ćete pismenu službenu obavijest koja će ujedno sadržavati i povratnu informaciju o prednostima i nedostacima Vaše prijave. Budete li smatrali da povratna informacija nije dovoljno opširna, možete kontaktirati Agenciju za sva daljnja pojašnjenja.

P: Mogu li istodobno prijaviti projekt i naša organizacija kod Agencije za mobilnost i programe EU i partnerska organizacija u inozemstvu kod svoje nacionalne agencije?

O: Od Natječaja 2011. Republika Hrvatska u Programu za cjeloživotno učenje sudjeluje kao punopravni član. Ovime je u okviru projekata mobilnosti omogućena dolazna i odlazna mobilnost. Stoga je moguće da hrvatske ustanove budu označene kao partneri (odnosno primajuće organizacije) u projektnim prijavama koje strane organizacije podnose svojim nacionalnim agencijama.


KRITERIJ KVALITETE

P: Postoji li optimalan broj partnera u projektu?

O: Prilikom ocjenjivanja projekta, ocjenjivači uzimaju u obzir pozadinu i problematiku na kojoj se projekt temelji. Najvažniji faktor koji utječe na kvalitetu projekta je jasno objašnjena potreba za samim projektom te očekivani rezultati po njegovom završetku. Važno je prikazati prikladnost odabranih partnera u sadržaju projekta. Dakle, kvaliteta projekta i relevantnost partnerske ustanove, a ne njihov broj, utječu na kvalitetu projekta.

P: Mogu li moji partneri biti samo obrazovne ustanove? Ako ne, koji drugi tip ustanove se preporuča?

O: Ne. Vaši partneri mogu biti raznolike ustanove kao što su trgovačke organizacije, zavodi za zapošljavanje, poduzeća, gospodarske/obrtničke komore, visokoškolske ustanove,i sl. Tijekom ocjenjivanja projekta, ocjenjivač procjenjuje je li objašnjeno koliko su partnerske ustanove prikladne za tematiku projekta.

P: Je li obvezno da partneri u projektu potpišu ugovore o zajedničkoj suradnji na projektu?

O: Da. Ukoliko je projekt odobren, partneri potpisuju ugovor o suradnji. Europska je komisija izradila standardne obrasce ugovora koje partneri mogu nadopuniti svojim specifičnim klauzulama ukoliko to smatraju potrebnim.

P: Trebaju li projektne prijave biti inovativne u odnosu na problematiku kojom se bave?

O: Čitav je Leonardo da Vinci program zamišljen kao potpora razvoju metoda strukovnog obrazovanja i usavršavanja uz uvođenje novih ideja i inovacija. Sama se prijava neke ustanove koja se prijavljuje prvi put, smatra inovativnom sama po sebi. Inovacije koje su obuhvaćene projektom mogu varirati u svom opsegu - nekada to mogu biti značajne promjene (npr. nastavnog programa) ili manje promjene kao što nove nastavne metode ili komunikacijske tehnike.

P: Ako sama mobilnost nije do kraja utvrđena (u odnosu na program rada tijekom mobilnosti, zadatke, nadzor, i ostale komponente), kako to objasniti unutar same prijave?

O: Sama mobilnost ključni je dio projekta mobilnosti te samim time najviše i utječe na kvalitetu projekta. Moguće je da se precizan i detaljan plan rada ne može definirati na samom početku projekta, ali prijava mora sadržavati barem približne opise aktivnosti unutar projekta.
Kvalitativni opisni minimum trebao bi opisati funkciju same mobilnosti, zadatke i odgovornosti svakog partnera te nadzor nad projektom u odnosu na vremenski okvir i zadaće.

FINANCIJSKA SREDSTVA

P: Na temelju čega i kako se isplaćuju financijska sredstva?

O: Financijska potpora (grant) računa se ovisno o broju i vrsti sudionika koji će sudjelovati u mobilnosti. Svota novčanih sredstava za projekte mobilnosti obuhvaća putne i životne troškove, troškove pripreme i troškove organizacije mobilnosti.

Leonardo da Vinci sredstva doprinos su mobilnosti, što znači da ne moraju svi troškovi biti pokriveni u cijelosti.

Dodatna financijska sredstva mogu se dodijeliti ako u projektu sudjeluju osobe s posebnim potrebama uz priložen dokaz o invaliditetu ili nekoj drugoj specifičnoj karakteristici sudionika.

Isplaćuje se na način da se 80% dodijeljenih financijskih sredstava isplati na početku projekta. Ukoliko po završetku projekta Agencija prema završnom izvješću ocjeni da je projekt uspješno priveden kraju, isplaćuje se do najviše preostalih 20% financijskih sredstava.

P: Kakav je postupak ako se nenadano nakon odobrenja projekta smanji broj odobrenih sudionika?

O: Ukoliko se smanji broj odobrenih sudionika, iznos dodijeljenih financijskih sredstava bit će razmjerno smanjen.

P: Koje troškove pokrivaju financijska sredstva za Leonardo da Vinci projekt mobilnosti?

O: Dodijeljena financijska sredstva pokrivaju:

 • Putne troškove: definiraju se kao troškovi putovanja iz Hrvatske do odredišta prakse/usavršavanja u inozemstvu i natrag, uključujući i troškove vize.
 • Troškovi života pokrivaju smještaj, hranu i troškove lokalnog prijevoza - svakodnevni lokalni prijevoz od i do mjesta prakse/usavršavanja te putno/zdravstveno osiguranje.
 • Troškove pripreme - obuhvaćaju pedagošku, jezičnu i kulturološku pripremu sudionika mobilnosti.
 • Troškove organizacije mobilnosti - prilog su troškovima organizacije, nadzoru i evaluaciji projekta. Iznos ovisi o broju osoba koje sudjeluju u mobilnosti.

Više o financiranju projekata mobilnosti pogledajte u dokumentu Nacionalna pravila za prijavitelje.

P: Što se može pokriti iz stavke troškovi pripreme?

O: Stavku troškovi pripreme možete utrošiti na npr. jezični tečaj za sudionike, odlazak u muzej/ustanovu od važnosti za nadolazeću mobilnost, itd.

P: Što se može pokriti iz stavke organizacija mobilnosti?

O: Financijsku potporu za organizaciju mobilnosti možete utrošiti na npr. kupovinu opreme potrebne za projekt, troškove telefona/interneta, izradu brošure/letka o projektu, itd.

DISEMINACIJA REZULTATA

P: Što je diseminacija rezultata?

O: Diseminacija rezultata podrazumijeva izdavanje, širenje, i dijeljenje rezultata Vašeg projekta s ostalima kojima bi mogli biti zanimljivi. Najosnovniji je način širenje rezultata unutar vaše ustanove, informiranje kolega i učenika koji bi u budućnosti željeli sudjelovati u mobilnosti. Primjeri širenja rezultata Vašeg projekta su: održavanje radionica/sastanaka/konferencija, pokretanje mrežne stranice projekta, objava rezultata u medijima - novine, radio, televizija.

Agencija za mobilnost i programe EU također sudjeluje u diseminaciji Vaših rezultata. Sažetak vašeg projekta ili korisnog iskustva može se objaviti na našim mrežnim stranicama. Također, možete biti pozvani da predstavite svoj projekt tijekom informativnih dana i ostalih događanja koje organizira Agencija.

Više informacija o Leonardo da Vinci projektima mobilnosti možete pronaći u Priručniku za Leonardo da Vinci projekte mobilnosti. (Leonardo da Vinci priručnici).

KORISNI DOKUMENTI I LINKOVI

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu