Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Comenius > Natjeèajna dokumentacija > Natjeèaj 2013
 
Natjeèajna dokumentacija 2013. 

1. Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2013. godinu: 

  •  Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2013. enghrv
  • Opæi poziv na natjeèaj za razdoblje 2011.-2013. - Strateški prioriteti 2013. eng; hrv
     

2. Vodiè za Program za cjeloživotno uèenje za 2013. godinu: 

  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 1. dio - Opæe odredbe eng; hrv
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 1.dio -opæe odredbe eng ; hrv (NOVO! verzija 29.11.2012.)
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.a dio - Potprogrami i aktivnosti eng; hrv
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.b dio - Opis pojedinaènih aktivnosti eng; hrv
  • Corrigendum: Izmjena opisa aktivnosti Grundtvig radionice (Sažetak broj 39) – (objavljeno 1.10.2012.) eng; hrv

NAPOMENA: U sluèaju razlika izmeðu originalnih dokumenata na engleskom jeziku i hrvatskih prijevoda, prednost æe imati engleske verzije dokumenata.

 

3. Nacionalna pravila za prijavitelje za 2013. godinu:


Objava Poziva na natjeèaj na internetskim stranicama Europske komisije.

 

4. Prijavni obrasci

Prije ispunjavanja obrazac spremite lokalno, na svoje raèunalo. To æete napraviti tako da kliknete desnom tipkom miša na obrazac i odaberete naredbu "save target as" ili "save link as", nakon toga odaberite mjesto na svom raèunalu gdje želite spremiti obrazac.

Agencija zadržava pravo korigiranja proraèuna prijavnog obrasca, ukoliko on nije u skladu s Nacionalnim pravilima za prijavitelje za 2013. godinu.


5. Upute za ispunjavanje elektronièkih prijavnih obrazaca

6. Opæi uvjeti i privitci Ugovora

1. Opæi uvjeti Ugovora o dodjeli financijske potpore hrv/eng

2. Opæi uvjeti Ugovora o dodjeli financijske potpore za Regio partnerstva hrv/eng

3. Privitci Ugovoru

Obrasci za završno izvješæe

Privitak II Obrazac za završno izvješæe za pripremne posjete

Privitak VI Obrazac za završno izvješæe za Individualnu mobilnost uèenika

Privitak VI Sažetak završnog izvješæa za Individualnu mobilnost uèenika

Privitak V Izvješæe o napretku za Regio partnerstva

 

Obrasci za izvješæe o napretku

Obrasci za završno izvješæe i uput za ispunjavanje završnih izvješæa

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost uèenika 03.12. 2012.
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošæivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu