Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Comenius > Primjeri dobre prakse > Comenius asistenti > Asistentura u Italiji
 

Aktivnost: Comenius asisstenti

Države aktivnosti: Italija

Mjesto održavanja aktivnosti: Scuola primaria "Deledda", Rim

Trajanje aktivnosti: 37 tjedana

 

1.       Kako se odvijala asistentura (koje su bile aktivnosti)?

 Moja asistentura trajala je ukupno devet mjeseci i unutar tog perioda uspjela sam obavljati uistinu velik broj aktivnosti u školi unutar koje sam bila Comenius asistent. Asistentura je počela ulogom „promatrača“ jer sam u početku samo bila prisutna na satovima engleskog jezika i tu i tamo pomagala učenicima oko rješavanja zadataka koje su im zadavale njihove učiteljice, a kasnije sam gotovo u potpunosti samostalno predavala na satovima englskog jezika. Naravno, uvijek u prisustvu kolegice. Sudjelovala sam i na satovima geografije i glazbene kulture i kroz te satove, kao i kroz satove engleskog jezika povremeno sam unosila tračak hrvatskog jezika i kulture. Pripremala sam dodatne zadatke na engleskom jeziku te sam učenicima pripremala dodatne vježbe kako bi se što kvalitetnije pripremili za pismene i usmene provjere. Petkom sam održavala satove hrvatskog jezika i kulture koje su pohađala djeca starijeg uzrasta i za te sate sam redovito pripremala prezentacije u Power Pointu i kroz slike i videozapise prikazivala običaje i karakteristike moje zemlje. Za kraj, pomogla sam u organizaciji školske predstave za Božić, Uskrs i za posljednji dan škole.

 

2.       Na koji način je asistentura utjecala na Vaš osobni i profesionalni razvoj?

Comenius asistentura je uistinu monogo utjecala kako na moj profesionalni, tako i na moj osobni razvoj. Radeći kao Comenius asistentica stekla sam zavidno iskustvo u radu s djecom. Naučila sam kako kvalitetno organizirati školski sat i kako pobuditi interes i znatiželju kod djece. Nadalje, za mene je bio od posebne važnosti rad s djecom s posebnim potrebama jer me je naučio kako prilagoditi gradivo takvoj djeci i pomogao mi da steknem didaktičke i metodičke vještine potrebne svakom budućem nastavniku. Tijekom Comenius asistenture stekla sam brojna poznanstva. Stupila sam u kontakt i s hrvatsko-talijanskom zajednicom u Rimu i počela pisati članke za web stranicu zajednice  te za časopis zajednice na talijanskom i hrvatskom jeziku. Po završetku asistenture nastavila sam raditi u ljetnom centru moje škole domaćina, a ujedno sam našla posao i u britanskom institutu za engleski jezik, gdje radim i danas kao profesor engleskog jezika. Splet okolnosti ostavio me u Rimu. Tijekom asistenture upoznala sam osobu koja je moj život u ovom gradu učinila još ugodnijim i ljepšim i koja me je na koncu potaknula da nastavim graditi svoj život upravo ovdje.

3.       Koje biste iskustvo izdvojili kao najvažnije i zašto?

Najvažnijim iskustvom smatram upravo ono u kojem mi je data autonomija da organiziram i osmislim školski sat i osjetim istinsku funkciju i smisao nastavnika. Još jednom ponavljam da mi je od posebne važnosti bila i činjenica da sam prvi put imala priliku raditi s djecom s posebnim potrebama i izići iz okvira udžbenika i knjiga kojima sam se bavila tijekom studija te na vlastitoj koži okusiti sve situacije i izazove koje zvanje nastavnika može staviti pred pojedinca.

4.       Imate li neku poruku za svoje kolege? Zašto sudjelovati u ovakvim aktivnostima?

Svakako bih toplo preporučila svim mladim nastavnicima da prođu kroz iskustvo Comenius asistenture prije nego stupe na katedre hrvatskih škola. Uistinu je lijep osjećaj primjenjivati prethodno naučeno gradivo u vlastitoj zemlji na potpuno nepoznatom tlu i u potpuno drugačijim okolnostima nego što su u hrvatskom školskom sustavu. Na taj način još je lakše vidjeti brojne kvalitete hrvatskog školstva, ali i uvidjeti  dobre strane inozemnog školskog sustava. Na koncu, za one koji se preispituju oko toga žele li nastaviti svoj život i karijeru u inozemstvu ili u vlastitoj domovini, Comenius asistentura može biti izvrsna prilika da si daju odgovore na brojna pitanja takve prirode.  Meni je Comenius asistentura uspjela pomoći da shvatim kojim se zanimanjem želim baviti. Upisala sam Diplomski studij sa željom da se u budućnosti bavim isključivo prevođenjem, a nakon ove asistenture shvatila sam da je posao nastavnika posao kojim se želim i dalje baviti i kojim se na koncu trenutno i bavim.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost učenika 03.12. 2012.
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošćivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu