Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Više o Leonardo da Vinciju
 
Više o Leonardu da Vinciju... 

 Ciljevi programa Leonardo da Vinci:

 • podržati sudionike u strukovnom području pri stjecanju znanja, vještina i sposobnosti
 • poticati kvalitetu i inovacije u području strukovnog obrazovanja
 • poticati privlačnost strukovnog obrazovanja i mobilnost pojedinaca u strukovnom području
 • poticati mobilnost osoba uključenih u strukovno obrazovanje kako bi broj mobilnosti dosegao najmanje 80. 000 mobilnosti do 2013. godine
 • povećati suradnju između institucija za strukovno obrazovanje i gospodarskog sektora
 • povećati mogućnost za razvoj i prijenos inovacija u strukovnom području
 • povećati razinu preglednosti i kompatibilnosti kvalifikacija i vještina
 • podržati razvoj inovativnih sadržaja i usluga informacijsko-komunikacijskih vještina
 • poticati učenje stranih jezika

ldv 3 fotke

Tko sve može sudjelovati?

 • Srednje strukovne škole
 • Ustanove koje provode strukovno obrazovanje i osposobljavanje (pučko učilište, centar za odgoj i obrazovanje)
 • Visoka učilišta
 • Udruge učenika, roditelja i nastavnika
 • Poduzeća, društveni/socijalni partneri i ostali predstavnici rada
 • Gospodarske komore i ostale trgovačke institucije
 • Tijela odgovorna za sustave i smjernice u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
 • Međunarodne ustanove uključene u strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 • Centri za istraživanja i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog učenja
 • Neprofitne organizacije
 • Dobrovoljna udruženja
 • Nevladine udruge
 • Osobe na tržištu rada

 Aktivnosti u okviru potprograma Leonardo da Vinci:

 • Mobilnost (Mobility)
  Početno strukovno obrazovanje (IVT) - mobilnost učenika srednjih strukovnih škola/polaznika srednjoškolskih strukovnih programa (stručna praksa)- od 2 do 39 tjedana
  Osobe na tržištu rada (PLM) - mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja, obučavatelja, voditelja kadrovskih službi u poduzećima i ostalih (usavršavanje)- od 2 do 26 tjedana
  Stručnjaci u strukovnom obrazovanju i osposbljavanju (VETPRO)-mobilnost osoba na tržištu rada - zaposlenih, nezaposlenih ili nedavno diplomiranih (usavršavanje)- od 1 do 6 tjedana
 • Pripremni posjeti (Preparatory visits) - kontakt seminari i posjeti partnerskoj ustanovi- od 1 do 5 dana
 • Partnerstva (Partnerships) - suradnja ustanova u strukovnom obrazovanju i gospodarskog sektora- 2 godine
 • Projekti prijenosa inovacija (Transfer of innovation) - prijenos rezultata uspješnih projekata u nove projekte- 2 godine

Multilateralni projekti Razvoj inovacija (Multilateral Projects Development of Innovation), Tematske mreže (Multilateral Networks) i Popratne mjere (Accompanying Measures) su programi suradnje ustanova koje pružaju usluge obrazovanja odraslih u nadležnosti Izvršne agencije u Bruxellesu.

Kontakt : leonardo@mobilnost.hr 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
Ljudi se dočekuju prema odjeći, a ispraćaju prema znanju.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu