Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Više o Leonardo da Vinciju
 
Više o Leonardu da Vinciju... 

 Ciljevi programa Leonardo da Vinci:

 • podržati sudionike u strukovnom području pri stjecanju znanja, vještina i sposobnosti
 • poticati kvalitetu i inovacije u području strukovnog obrazovanja
 • poticati privlačnost strukovnog obrazovanja i mobilnost pojedinaca u strukovnom području
 • poticati mobilnost osoba uključenih u strukovno obrazovanje kako bi broj mobilnosti dosegao najmanje 80. 000 mobilnosti do 2013. godine
 • povećati suradnju između institucija za strukovno obrazovanje i gospodarskog sektora
 • povećati mogućnost za razvoj i prijenos inovacija u strukovnom području
 • povećati razinu preglednosti i kompatibilnosti kvalifikacija i vještina
 • podržati razvoj inovativnih sadržaja i usluga informacijsko-komunikacijskih vještina
 • poticati učenje stranih jezika

ldv 3 fotke

Tko sve može sudjelovati?

 • Srednje strukovne škole
 • Ustanove koje provode strukovno obrazovanje i osposobljavanje (pučko učilište, centar za odgoj i obrazovanje)
 • Visoka učilišta
 • Udruge učenika, roditelja i nastavnika
 • Poduzeća, društveni/socijalni partneri i ostali predstavnici rada
 • Gospodarske komore i ostale trgovačke institucije
 • Tijela odgovorna za sustave i smjernice u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
 • Međunarodne ustanove uključene u strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 • Centri za istraživanja i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog učenja
 • Neprofitne organizacije
 • Dobrovoljna udruženja
 • Nevladine udruge
 • Osobe na tržištu rada

 Aktivnosti u okviru potprograma Leonardo da Vinci:

 • Mobilnost (Mobility)
  Početno strukovno obrazovanje (IVT) - mobilnost učenika srednjih strukovnih škola/polaznika srednjoškolskih strukovnih programa (stručna praksa)- od 2 do 39 tjedana
  Osobe na tržištu rada (PLM) - mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja, obučavatelja, voditelja kadrovskih službi u poduzećima i ostalih (usavršavanje)- od 2 do 26 tjedana
  Stručnjaci u strukovnom obrazovanju i osposbljavanju (VETPRO)-mobilnost osoba na tržištu rada - zaposlenih, nezaposlenih ili nedavno diplomiranih (usavršavanje)- od 1 do 6 tjedana
 • Pripremni posjeti (Preparatory visits) - kontakt seminari i posjeti partnerskoj ustanovi- od 1 do 5 dana
 • Partnerstva (Partnerships) - suradnja ustanova u strukovnom obrazovanju i gospodarskog sektora- 2 godine
 • Projekti prijenosa inovacija (Transfer of innovation) - prijenos rezultata uspješnih projekata u nove projekte- 2 godine

Multilateralni projekti Razvoj inovacija (Multilateral Projects Development of Innovation), Tematske mreže (Multilateral Networks) i Popratne mjere (Accompanying Measures) su programi suradnje ustanova koje pružaju usluge obrazovanja odraslih u nadležnosti Izvršne agencije u Bruxellesu.

Kontakt : leonardo@mobilnost.hr 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
Nitko na svijetu nije jači od čovjeka koji zna.
japanska poslovica
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu