Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Grundtvig > Aktivnosti > Volonterski projekti za starije
 
Volonterski projekti za starije 

 

Volonterski projekti za starije - aktivno sudjelovanje volontera starijih od 50 godina

 • volontiranje
 • razmjena znanja

 

Projekti se odvijaju u vidu suradnje dvije partnerske ustanove iz dvije države sudionice Programa za cjeloživotno učenje koje u vremenu trajanja projekta od dvije godine razmjenjuju 2 do 6 volontera iz pojedine ustanove. Razmjena volontera traje od 3 do 8 tjedana. Cilj volonterskih projekata za starije je postizanje novog obrazovnog iskustva kroz volontiranje te razmjena znanja i iskustava starijih sudionika sa zainteresiranom publikom. Ustanove svojim sudjelovanjem trebaju započeti dugogodišnje sudjelovanje na europskoj razini u takvoj vrsti projekata.

Cilj volonterskih projekata za starije - volonteri

 • Poboljšanje jezičnih, interkulturalnih i društvenih vještina volontera;
 • Doprinos razvoju neprofitinih projekata i aktivno sudjelovanje;
 • Stjecanje ili razvitak specifičnih vještina povezanih s volontiranjem za sudionike.

Cilj volonterskih projekata za starije - ustanove

 • Razmjena iskustava i znanja;
 • Razvitak europske suradnje;
 • Europska dimenzija ustanove.

Financiranje

Novčana sredstva se dodjeljuju svakoj od dvije partnerske ustanove koje sudjeluju u projektu. Iznos novčanih sredstava ovisi o broju mobilnosti tj. o broju volontera koje ustanova namjerava poslati i primiti kroz projekt volontiranja, trajanju perioda mobilnosti te državama u kojima će se odvijati volontiranje. Novčana sredstva koja se dodjeljuju doprinose pokrivanju troškova puta i troškova života volontera, kao i troškove ustanove koja organizira volontiranje.

Prijava

Na natječaj se mogu prijaviti ustanove koje se bave volontiranjem, pravno su tijelo i koje ne ostvaruju dobit od volontiranja. Volonteri mogu biti sve osobe starije od 50 godina, bez obzira jesu li uključeni u obrazovanje odraslih. Volonteri se prijavljuju ustanovama koje sudjeluju u volonterskom projektu za starije. Rok  za prijavu je u ožujku tekuće godine.

Više informacija možete naći u:

 Baze podataka Grundtvig projekata:

 • EST
  EST (European Shared Treasure) je baza podataka kreirana kako bi diseminirala projekte Partnerstava i Volonterskih projekata za starije provedene u sklopu Comenius, Leonardo da Vinci i Grundtvig potprograma. U ESTu se mogu pronaći opće informacije, proizvodi i rezultati proizašli iz projekata Partnerstava i Volonterskih projekata za starije od korisnika diljem Europe.

     Bazu podataka EST možete pronaći na http://www.europeansharedtreasure.eu/.

Što ja kao Korisnik moram napraviti?

Kao Korisnik Grundtvig projekta Volonterski projekti za starije, a u skladu  s Vašim Ugovorom (Čl.6), Vaša je obveza unijeti rezultate Vašeg Volonterskog projekta za starije u bazu podataka EST (European Shared Treasure). Svi korisnici (partneri) obvezni su unijeti rezultate Volonterskih projekata za starije svaki za sebe zasebno. Rezultati Volonterskih projekata za starije su većinom zajednički svim partnerima, ali svakako unesite i rezultate koje je napravila Vaša ustanova.

Kako pristupiti bazi podataka EST?

Svakom Korisniku ćemo poslati putem e-maila jedinstveno korisničko ime i lozinku s kojom ćete moći pristupiti bazi podataka EST http://mobilnost.hr.c-a.com.hr/est/login.php Sve upute za korištenje baze podataka EST možete pronaći u Priručniku za korištenje EST-a.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu