Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Erasmus > Natjeèajna dokumentacija > Natjeèaj 2013
 
Natjeèajna dokumentacija 2013. 

1. Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2013. godinu: 

  •  Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2013. enghrv
  • Opæi poziv na natjeèaj za razdoblje 2011.-2013. - Strateški prioriteti 2013. eng hrv
     

 

2. Vodiè za Program za cjeloživotno uèenje za 2013. godinu: 

  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 1. dio - Opæe odredbe eng ; hrv
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 1.dio -opæe odredbe eng ; hrv (NOVO! verzija 29.11.2012.)
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.a dio - Potprogrami i aktivnosti eng; hrv
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.b dio - Opis pojedinaènih aktivnosti eng; hrv
  • Corrigendum: Izmjena opisa aktivnosti Grundtvig radionice (Sažetak broj 39) – objavljeno 1.10.2012. eng; hrv

 

NAPOMENA: U sluèaju razlika izmeðu originalnih dokumenata na engleskom jeziku i hrvatskih prijevoda, prednost æe imati engleske verzije dokumenata.

3. Nacionalna pravila za 2013. godinu:

Objava Poziva na natjeèaj na internetskim stranicama Europske komisije.

 


4. Prijavni obrasci za 2013. godinu

 


5. Upute za ispunjavanje prijavnih obrazaca

 

 

6. Opæi uvjeti i privitci ugovoru

6.a ERASMUS INDIVIDUALNA MOBILNOST 

Privitak II  Obrazac za završno izvješæe

Narativno izvješæe (30.9.2014.)

Izvješæe o usklaðenosti s Erasmus sveuèilišnom poveljom

Mobility Tool

 

Privitak III Obveze za razdoblje mobilnosti ustanova korisnica financijske potpore

Privitak IV Meðuinstitucijski sporazumi

Privitak V.1 Model Ugovora o studijskom boravku (SMS) - minimalne stavke 

                     Model Ugovora o studijskom boravku (SMS) - minimalne stavke,                                          23.10.2013. NOVO

                     Model Ugovora o studijskom boravku (SMS) - usporedba

 Privitak V.1.1 Potvrda o dolasku/odlasku studenta/èlana osoblja 

Privitak V.1.2 Zahtjev za izmjenu trajanja mobilnosti radi reguliranja subvencionirane prehrane

Privitak V.2 Learning Agreement

Privitak V.3 Erasmus studentska povelja

Privitak V.4 Obrazac završnog izvješæa za studente (SMS) - minimalne stavke 

Privitak V.5 Model Ugovora o struènoj praksi (SMP) - minimalne stavke 

                     Model Ugovora o struènoj praksi (SMP) - minimalne stavke,                                                   23.10.2013. NOVO

                     Model Ugovora o struènoj praksi (SMP) - usporedba

Privitak V.6 Training Agreement i Quality Commitment

Privitak V.7 Erasmus studentska povelja

Privitak V.8 Obrazac završnog izvješæa za studente (SMP) - minimalne stavke 

Privitak V.9 Model Ugovora o održavanju nastave (STA) - minimalne stavke 

                    Model Ugovora o održavanju nastave (STA) - minimalne stavke,                                            23.10.2013.

                    Model Ugovora o održavanju nastave (STA) - minimalne stavke                                             23.12.2013. NOVO

Privitak V.10  Nastavni plan

Privitak V.11 Obrazac završnog izvješæa za održavanje nastave (STA) - minimalne stavke 

Privitak V.12 Model Ugovora o struènom usavršavanju (STT) - minimalne stavke 

                       Model Ugovora o struènom usavršavanju (STT) - minimalne stavke,                                    23.10.2013.

                       Model Ugovora o struènom usavršavanju (STT) - minimalne stavke                                     23.12.2013. NOVO

Privitak V.13 Plan rada

Privitak V.14 Obrazac završnog izvješæa za struèno usavršavanje (STT) - minimalne stavke

Privitak VI Priruènik za program Erasmus-mobilnost studenata i osoblja za ak.g. 2013./2014. (vidi pod Natjeèajna dokumentacija/Priruènici u desnom izborniku)

Ostali obrasci 

 

6.b ERASMUS INTENZIVNI JEZIÈNI TEÈAJEVI

Privitak III  Smjernice za organizatore za organizaciju i provedbu EILC-a (vodiè)

Privitak III.1 Prijavni obrazac za studente

Privitak III.2 Prijavni obrazac za Comenius/Grundtvig asistente

Privitak III.3 Podaci o zaprimljenim prijavama i odabranim sudionicima

Privitak III.4 Završno izvješæe za studente

Privitak III.5 Završno izvješæe za organizatore EILC-a

Privitak III.6 Kalendar za organizatore EILC-a

Privitak III.7 Kalendar za studente

 


6.c ERASMUS PRIPREMNI POSJETI

Privitak II Obrazac za završno izvješæe za pripremne posjete

 

 

6.d ERASMUS INTENZIVNI PROGRAMI

Privitak II Identifikacija prihvatljivih partnera

Privitak III.1 Obrazac završnog izvješæa za Korisnika financijske potpore

Privitak III.2 Obrazac financijskog izvješæa - ispunjavati putem Mobility Tool-a

uputa: E-mailom i poštom poslati a) .csv eksportiranu tablicu (Export Mobilities and the associated Partners information) i b) ispis kartice Budget putem web preglednika)

Privitak IV Obrazac završnog izvješæa za sudionike - ispunjavati putem poveznice za EU Survey

uputa: upisivanjem pojedinosti mobilnosti u Mobility Tool aktivira se slanje e-maila s poveznicom na EU Survey sudionicima

Potpisna lista - važno!

 
 
Aktivnosti Rokovi
Erasmus intenzivni jezièni teèajevi (EILC) 01.02.2013.
Erasmus potvrda konzorciju za struène prakse 08.03.2013.
Intenzivni programi (IP) 08.03.2013.
Mobilnost studenata i osoblja 08.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu