Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Natječajna dokumentacija > Natječaj 2009.
 

1. Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2009. godinu:

2. Vodič za Program za cjeloživotno učenje za 2009.godinu

3. Prijavni obrazac za dodjelu financijske potpore za Leonardo da Vinci projekte mobilnosti za 2009. godinu

Sljedeći dokumenti odnose se na odobrene projekte u natječaju 2009. godine:

1. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli financijske potpore - granta (stipendije) hrv/eng

2. Privitci Ugovoru o dodjeli financijske potpore - granta (stipendije):

a) Za korisnike IVT projekata:

Privitak III.1.: Model ugovora o stručnoj praksi
Privitak III.2.: Model ugovora o sadržaju obavljanja stručne prakse (Training agreement)
Privitak IV.: Obrazac za izvješće o stručnoj praksi sudionika
Privitak V: Osiguranje kvalitete stručne prakse hrv/eng


b) Za korisnike VETPRO projekata:

Privitak III.3.: Model ugovora za mobilnost stručnjaka
Privitak III.4.: Model programa rada stručnjaka (Work programme VETPRO)
Privitak IV.: Obrazac za izvješće - stručnjaci u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

c) Za korisnike IVT i VETPRO projekata:

Privitak II.1.: Obrazac za prvo izvješće o aktivnostima
Privitak II.2.: Obrazac za prvo financijsko i statističko izvješće
Privitak II.3.: Obrazac za završno izvješće o aktivnostima
Privitak II.4.: Obrazac za završno financijsko i statističko izvješće
Privitak II.5.: Šifre za popunjavanje obrazaca za izvješća
Privitak VI: Razine i pravila primjenjiva na izračun iznosa financijske potpore - granta
Privitak VII.1.Porezni tretman stipendija koje se isplacuju iz sredstava IPA fonda
Privitak VII.2. Ministarstvo financija - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Privitak VII.3.MZOŠ - Tumačenje pravilnika o PDV-u
Privitak VIII. Obrazac Izvješća o oslobođenju od PDV-a
Privitak IX. Obrazac Zahtjeva za oslobođenjem od PDV-a

Upute za slanje Izvješća o Vašem Leonardo da Vinci projektu mobilnosti.

3. Za korisnike Pripremnih posjeta za natječaj 2009. godine:

Izvješće za pripremne posjete

Upute za slanje izvješća za pripremne posjete

 4. Rezultati natječaja Leonardo da Vinci 2009. godine

1. Rezultati natječaja za Leonardo da Vinci mobilnost 2009. godine

2. Rezultati natječaja za Leonardo da Vinci pripremne posjete 2009. godine

 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu