Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Comenius > Primjeri dobre prakse > Comenius stručna usavršavanja > Effective Use of Modern Technology And Games In Classrooms
 

Ime usavršavanja: Djelotvorna primjena modernih tehnologija i igara u učionici (pedagoški seminar za sve nastavnike)

Mjesto održavanja aktivnosti: Istanbul, Turska

Države koje su sudjelovale u usavršavanju: Grčka, Poljska, Španjolska, Italija, Irska, Rumunjska, Litva, Francuska i Hrvatska

Prijavitelj: Srednja škola Mate Blažine Labin

Trajanje projekta: od 29. siječnja do  04. veljače 2012.godine

 

Laura Kokot radi kao profesorica matematike i informatike u Srednjoj školi Mate Blažine Labin. Prijavila se na Comenius stručno usavršavanje pod nazivom Djelotvorna primjena modernih tehnologija i igara u učionici (pedagoški seminar za sve nastavnike), kako bi na inovativan način naučila koristiti IKT tehnologije s ciljem motivacije učenika za učenje. O razlozima njezina prijavljivanja te učincima koje je usavršavanje ostavilo na njezin osobni i profesionalni razvoj, možete pročitati u intervjuu niže.

1.      Zašto ste se prijavili na ovo usavršavanje?

Na ovo usavršavanje sam se prijavila radi stjecanja novog pedagoškog i didaktičkog znanja u svrhu poboljšanja kvaliteta nastave upoznavanjem novih pristupa  i metoda  poučavanja koji se baziraju na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Također me interesirala razmjena iskustava s profesorima iz europskih država i prezentacije primjera dobre prakse koje svatko kasnije može koristiti u svojoj učionici. Posebice mi se svidjelo što je  naglasak bio na motivaciji učenika - kako korištenjem edukativnog programa i  igrica kreirati kreativniju nastavu, približiti gradivo učeniku na novi, njemu zanimljiviji način.

2.      Na koji način se odvijalo vaše usavršavanje (koje su bile aktivnosti)?

Seminar je bio organiziran u obliku predavanja i radionica. Profesorica Jarmila Novotna održala je predavanje na temu Komunikacija u razredu u kojem je posebna pozornost usmjerena na način komuniciranja profesora i učenika, načine ispitivanja i motivaciju učenika. Nakon iznesenih primjera načina dobrog ispitivanja i motivacijskih igara u nastavi, sudionici su  sami u obliku radionica sastavili nekoliko konkretnih primjera iz različitih nastavnih predmeta. Profesor Ersin Özseven demonstrirao je sudionicima korištenje edukativnog programa ActivInspire namijenjenog profesorima u kreiranju nastave. Sudionici su isprobali alate i mogućnosti programa te kreirali vlastite materijale koje su prezentirali ostalim sudionicima. Osim predavanja i radionica sudionici i profesori predavači posjetili su glavne povijesne znamenitosti Istanbula kako bi bolje upoznali povijest i kulturu zemlje domaćina.

3.      Na koji način je usavršavanje utjecalo na vaš osobni i profesionalni razvoj?

Znanje stečeno na ovom seminaru pridonijelo je poboljšanju mog načina poučavanja, posebno na području motivacije učenika i kreativnijeg provođenja nastave. Kroz motivacijske igre učenici lakše uče, a gradivo im postaje zanimljivije. Budući da je na istom seminaru sudjelovala kolegica iz škole, nova saznanja zajedno smo prenijele svojim kolegama unutar aktiva i cjelokupnom Nastavničkom vijeću s obzirom da se motivacijske igre i edukativni program ActiveInspire može koristiti u pripremi i izradi materijala u svim nastavnim predmetima. Kratki osvrt sa seminara  objavljen je i na mrežnim stranicama škole (www.ssmb.hr) kako bi se učenici, njihovi roditelji i svi zainteresirani mogli informirati o istom. Budući da je službeni jezik seminara bio engleski, poboljšala sam svoje jezično izražavanje u komunikaciji s ostalim sudionicima usavršavanja, s kojima sam i dalje u kontaktu što otvara mogućnost suradnje u zajedničkim projektima. Upoznala sam i naučila nešto novo o različitim europskim državama, njihovoj kulturi, običajima i obrazovnim sustavima.

4.      Koje biste iskustvo izdvojili kao najvažnije i zašto?

Kao što sam već spomenula, ovo je bila prilika za međusobno upoznavanje predstavnika iz različitih europskih škola te predstavljanja posebnosti zemalja iz kojih potječu, ali i za mogućnost razmjene iskustava o različitim načinima i pristupima podučavanja.

5.      Imate li neku poruku za svoje kolege/učenike? Zašto sudjelovati u ovakvim aktivnostima?

Aktivnost Stručnog usavršavanja preporučujem svima zbog mogućnosti stjecanja velikog iskustva, učenja jezika, razvijanja tolerancije i multikulturalnosti te usavršavanja vlastitih kompetencija i usvajanja novih znanja koje pridonose poboljšanju kvalitete rada. Na ovaj način je  škola u kojoj radim predstavljena ostalim europskim zemljama i školama te prepoznata kao škola koja je spremna za suradnju u projektima koji će omogućiti ne samo mobilnost profesora, već i učenika.

Galerija
 
 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost učenika 03.12. 2012.
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošćivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu