Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Grundtvig > Natjeèajna dokumentacija > Natjeèaj 2012
 
Natjeèajna dokumentacija 2012. 

1. Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2012. godinu:

  • Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2012. enghrv;
  • Dodatak Pozivu na natjeèaj eng; hrv
  • Opæi poziv na natjeèaj za razdoblje 2011.-2013. - Strateški prioriteti 2012. eng; hrv

2. Vodiè za Program za cjeloživotno uèenje za 2012. godinu

  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 1. dio - Opæe odredbe eng; hrv
  • Dodatak Vodièu kroz Program za cjeloživotno uèenje - 1 dio - Opæe odredbe eng
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.a dio - Potprogrami i aktivnosti eng; hrv 
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.b dio - Opis pojedinaènih aktivnosti eng; hrv

NAPOMENA: U sluèaju razlika izmeðu originalnih dokumenata na engleskom jeziku i hrvatskih prijevoda, prednost æe imati engleske verzije dokumenata.

3. Nacionalna pravila za prijavitelje

  • Nacionalna pravila za prijavitelje hrv
  • Privitak I. eng

4. Prijavni obrasci

Prije ispunjavanja obrazac spremite lokalno, na svoje raèunalo. To æete napraviti tako da kliknete desnom tipkom miša na obrazac i odaberete naredbu "save target as" ili "save link as", nakon toga odaberite mjesto na svom raèunalu gdje želite spremiti obrazac.

Agencija zadržava pravo korigiranja proraèuna prijavnog obrasca, ukoliko on nije u skladu s Nacionalnim pravilima za prijavitelje za 2012. godinu.

5. Upute za ispunjavanje elektronièkih prijavnih obrazaca

6. Opæi uvjeti i privitci Ugovora

1. Opæi uvjeti Ugovora o dodjeli financijske potpore - stipendije hrv/eng

2. Privitci Ugovoru

Obrasci za završno izvješæe

Obrasci za izvješæe o napretku

Konaèan iznos financijske potpore za Radionice


Privitci vezani uz PDV:

7. EST baza podataka - za korisnike projekata Partnerstava i Volonterskih projekata za starije za natjeèaj 2012. godine

 
 
Aktivnosti Rokovi
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu