Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Comenius > Aktivnosti > Stručno usavršavanje
 
Stručno usavršavanje 


Možete otići na:

 • stručni seminar
 • stručnu praksu (job shadowing)
 • konferenciju ili seminar
 • tečaj stranog jezika


Stručno usavršavanje (In-service training) namijenjeno je nastavnom i nenastavnom osoblju u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem općem školskom obrazovanju, nezaposlenim nastavnicima i onima koji se nakon nekog vremena vraćaju radu u nastavi kako bi usavršili svoje praktične i profesionalne vještine te proširili znanja o odgojno-obrazovnim sustavima u Europi u trajanju od 1 dana do 6 tjedana u nekoj europskoj odgojno - obrazovnoj ustanovi.

Za aktivnost stručnog usavršavanja može se prijaviti na Poziv na natječaj za prijavu Comenius aktivnosti mobilnosti za 2013. godinu.

Oblik stručnog usavršavanja

Stručno usavršavanje može imati jedan od sljedećih oblika.  

 • Strukturirani stručni seminar - tečaj za nastavnike i nenastavno osoblje s jakim europskim naglaskom glede teme tečaja, profila stručnih usavršavatelja i sudionika tečaja. Oni u pravilu traju najmanje 5 radnih dana dok ostali oblici usavršavanja mogu trajati i kraće.
 • Neformalni oblik usavršavanja u obliku stručne prakse ili usavršavanja prema modelu job shadowing u nekoj od europskih odgojno-obrazovnih ili drugih ustanova školskog obrazovanja (npr. nevladinoj udruzi, javnoj ustanovi). Sudionik aktivnosti promatra i prati rad kolege iz neke europske ustanove na njegovom radnom mjestu. Na taj se način može iz prve ruke proučavati svakodnevni posao, radno okruženje, metode i načine rada u praksi. Mogu se vidjeti primjeri dobre prakse koje je kasnije moguće upotrijebiti u vlastitom radu.
 • Sudjelovanje na europskoj konferenciji ili seminaru koji su organizirani u sklopu aktivnosti Comenius mreža ili multilateralnih projekata, odnosno koje je organizirala neka europska nacionalna agencija koja provodi Program za cjeloživotno učenje ili neko europsko udruženje koje se bavi školskim obrazovanjem.
 • Tečajevi stranih jezika (tzv. pure language courses) namijenjeni su isključivo za sljedeće kategorije nastavnika: nastavnici u osnovnim ili srednjim školama odnosno u vrtićima od kojih se zahtijeva ili će se zahtijevati da podučava strani jezik, nastavnici koji podučavaju neki opći predmet na stranom jeziku (CLIL), nastavnici koji se žele prekvalificirati za nastavnike stranog jezika, nastavnici koji žele pohađati tečaj manje poznatog jezika, školsko osoblje koje sudjeluje u Comenius partnerstvu i želi usavršavanje iz partnerskog jezika te mentori ili kontakt nastavnici učenika u okviru aktivnosti Individualna mobilnost učenika koji zahtijevaju usavršavanje iz stranog jezika potrebnog za provođenje aktivnosti.

Namjena stručnog usavršavanja

Stručno usavršavanje sudionika mora biti povezano sa stručnim aktivnostima iz područja školskog obrazovanja te može pokrivati sljedeća područja:

 • metodika i didaktika;
 • nastavni plan i program, sadržaj predmeta;
 • upravljanje školskim ustanovama;
 • sustav školskog obrazovanja i obrazovnih politika.

Aktivnost bi trebala uključivati metodologiju učenja i podučavanja.
Za nastavnike stranog jezika aktivnost se najčešće održava u zemlji u kojoj se dotični jezik govori i podučava.

Gdje se može pronaći stručno usavršavanje?

Stručna usavršavanja mogu se pronaći u bazi podataka Comenius stručnih usavršavanja Europske komisije koja se nalazi ovdje

Baza podataka se pretražuje na sljedeći način. Na mrežnoj stranici Europske komisije kliknite na „search form" u dijelu Applicants. Ukoliko vam je već poznat naslov stručnog usavršavanja ili njegova oznaka, te podatke možete izravno unijeti u polje i bit će vam omogućen uvid u sve pojedinosti dotičnog stručnog usavršavanja. U suprotnom, pretragu možete započeti unošenjem teme stručnog usavršavanja, datuma, ciljne skupine, jezika na kojem će se podučavati itd. Uzmite u obzir da broj rezultata koji će se prikazati ovisi o broju unesenih kriterija za pretraživanje.

Stručno usavršavanje može se pronaći i putem drugih izvora, međutim, ono mora biti u okviru Programa za cjeloživotno učenje da bi se moglo prijaviti za dodjelu financijske potpore Agenciji.

Financiranje

Financijska potpora (grant) je doprinos troškovima aktivnosti, što znači da svi troškovi ne moraju biti u cijelosti pokriveni. Novčana sredstva se dodjeljuju za stručna usavršavanja kojima se postižu osnovni ciljevi koje je odredio sam podnositelj prijave, a moraju biti su u skladu s ciljevima Comeniusa, europskom dimenzijom školstva i predstavljati dodanu vrijednost u usporedbi sa stručnim usavršavanjem u matičnoj zemlji podnositelja prijave.
Novčana sredstva koja se dodjeljuju pokrivaju troškove puta, troškove života, troškove kotizacije stručnog usavršavanja te troškove jezične pripreme. Troškovi života izračunavaju se prema dnevnim/tjednim iznosima koje je odredila Europska komisija.

Prijava

Za Comenius stručno usavršavanje može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje povezano sa školskim obrazovanjem (nastavnici, ravnatelji, pedagozi, defektolozi, knjižničari, savjetnici, mentori i sl.),  nezaposleni nastavnici i oni nastavnici koji se vraćaju radu u nastavni.

Tri su roka za prijavu za stručna usavršavanja u 2013. godini:

 • rok do 16. siječnja 2013. godine za stručna usavršavanja koja počinju 01. svibnja 2013. godine ili kasnije,
 • rok do 30. travnja 2013. godine za stručna usavršavanja koja počinju 01. rujna 2013. godine ili kasnije te
 • rok do 17. rujna 2013. godine za stručna usavršavanja koja započinju 01. siječnja 2014. godine ili kasnije.

Kako se prijaviti na natječaj za Comenius stručno usavršavanje?

Za stručno usavršavanje se može prijaviti isključivo preko matične ustanove (npr. vrtića, osnovne, srednje škole i sl.), osim u slučaju nezaposlenih nastavnika i onih koji se nakon nekog vremena vraćaju radu u nastavi kada se za aktivnost stručnog usavršavanja prijavljuju individualno izravno Agenciji.

Način prijave:

 • Pronađite stručno usavršavanje (vidi gore)
 • Kontaktirajte organizatora stručnog usavršavanja putem elektroničke pošte kako biste provjerili ima li slobodnih mjesta za prijavu te napravite tzv. predrezervaciju mjesta. Potvrdu o predrezervaciji /pozivnicu priložite zajedno s vašim prijavnim obrascem. U pravilu tzv. predrezervacija mjesta se ne naplaćuje.
 • Ispunite prijavni obrazac za aktivnost Stručnog usavršavanja. 
 • Pošaljite prijavu preporučenom, elektroničkom poštom te on line Agenciji za mobilnost i programe EU.
 • Prijavu trebate poslati poštom (po mogućnost preporučena pošiljka): potpisani original prijavnog obrasca (od strane prijavitelja i zakonskog predstavnika ustanove) s pečatom ustanove i sve privitke te kopiju iste prijave i privitaka na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Gajeva 22
10 000 Zagreb, Hrvatska
"Za Comenius Stručno usavršavanje (navesti krajnji rok za prijavu)"

 • i elektronskom poštom na adresu:

 comenius@mobilnost.hr

Napomena: Kada ste u cijelosti ispunili prijavni obrazac u dijelu G. Submission (podnošenje) pod G.1. Data validation (potvrđivanje podataka) pritiskom na tipku Validate (potvrda) provjerite da li ste sva polja pravilno popunili. U dijelu G.2. Standard submission procedure (standardni postupak podnošenja prijave), potrebno je pritisnuti na Submit online (podnesi putem internetske mreže), te se prijava automatski šalje (morate obavezno imati pristup mreži). Nakon toga prijavni obrazac ispišete pritiskom na tipku Print te tiskani primjerak potpiše zakonski predstavnik ustanove.

Više informacija možete naći u:

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost učenika 03.12. 2012.
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošćivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu