Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Comenius > Aktivnosti > Regio partnerstva
 
Regio partnerstva 

Suradnja dviju regija na zajedničkom projektu na području obrazovanja. Regije uključuju:

 • lokalnu ili regionalnu vlast
 • najmanje 1 školu ili vrtić
 • lokalnog partnera

Regio partnerstva promiču suradnju odgojno-obrazovnih ustanova te lokalnih ili regionalnih vlasti koje se bave obrazovanjem. Potiču regije na razmjenu primjera dobre prakse, razvijanje metoda održive suradnje i jačanje europske dimenzije u obrazovanju.

U Regio partnerstvu sudjeluju dvije regije od kojih svaka mora uključiti lokalnu ili regionalnu vlast, barem jednu školu ili vrtić i barem jednog lokalnog partnera (npr. sportski klub, muzej, knjižnicu, udrugu, itd.). Glavna svrha ovog partnerstva nije direktno uključivanje učenika u aktivnosti, već razvoj škola  i uspostava održive suradnje među regijama.

U sklopu Regio partnerstava moguće su sljedeće vrste aktivnosti:

 • projektni sastanci svih ustanova uključenih u partnerstvo
 • razmjena osoblja uključenog u obrazovanje (npr. razmjene nastavnika)
 • studijski posjeti administrativnog osoblja koje se bavi obrazovanjem u lokalnim/regionalnim tijelima)
 • istraživanje vezano za aktivnost, manje studije
 • promatranje rada (job-shadowing)
 • razmjena iskustva i dobre prakse s partnerskim regijama/općinama iz inozemstva
 • aktivnosti učenja od kolega (peer-learning) i zajedničko osposobljavanje
  (skupovi, seminari i radionice)
 • podizanje svijesti, kampanje
 • izrada, objava i diseminacija dokumentacije povezane s aktivnostima suradnje
 • jezična priprema osoblja koje sudjeluje u partnerstvu
 • suradnja s ostalim projektima u srodnim tematskim područjima (uključujući Comenius multilateralne projekte i Comenius multilateralne mreže), po potrebi uključujući mobilnost na događanja unutar mreža i podjelu iskustva s ostalim ustanovama u regiji
 • zajedničke aktivnosti samovrednovanja
 • diseminacija projektnih iskustva i rezultata.

Tko može sudjelovati?

Comenius Regio partnerstva namijenjena su suradnji regija na projektima iz područja obrazovanja. Svaka od dviju regija mora uključiti lokalnu ili regionalnu vlast s ulogom u obrazovanju (općina, grad, županija), najmanje 1 školu ili vrtić te lokalnog partnera (muzej, knjižnicu, sportski klub, udruženje i sl.) . Prijavu podnosi općina, grad ili županija.

Trajanje partnerstva

Comenius Regio partnerstva traju 2 godine.

Traženje partnerske ustanove

Partnerske se ustanove mogu pronaći putem kontakata s gradovima prijateljima s kojima se može ostvariti suradnja u okviru Regio partnerstva, osobnih kontakta, internetskih portala kao što su http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm. ili sudjelovanjem na kontaktnom seminaru koji okuplja predstavnike ustanova koje traže partnere za međunarodnu suradnju. Više o kontaktnim seminarima saznajte ovdje. Na internetskoj stranici Agencije nalazi se  popis inozemnih škola iz Europe koje traže partnere u Hrvatskoj http://arhiva.mobilnost.hr/index_en.php?id=22.

Teme partnerstava:

Comenius Regio partnerstva svoj rad trebaju usmjeriti na jasno utvrđene teme. Teme projekata Regio partnerstva mogu biti vezane uz organizaciju školskog obrazovanja, suradnju između škola i lokalnih partnera (npr. organizacija koje pružaju formalno i neformalno obrazovanje) ili probleme u školskom obrazovanju (inkluzija, nasilje u školama, rasizam i ksenofobija). Projekti trebaju imati konkretan rezultat suradnje (npr. publikacije, događanja poput konferencije i seminara).

Financiranje

Za Regio partnerstva dobija se financijska potpora za mobilnosti i za dodatne projektne troškove. Iznos financijske potpore za mobilnosti ovisi o broju planiranih mobilnosti (4, 8, 12, 24) te o udaljenosti regija (do ili od 300 km). Iznos financijske potpore za dodatne projektne aktivnosti temelji se na stvarnim troškovima do najviše 25.000,00 EUR. Dodatni troškovi projektnih aktivnosti uključuju: troškove osoblja, troškove podugovaranja, troškove opreme i ostale projektne troškove. Financijska potpora pokriva najviše 75 % dodatnih troškova, a ostalih 25 % moraju pokriti ustanove koje sudjeluju u partnerstvu.

Po završetku partnerstva, u završnom izvješću potrebno je dokazati da je izveden minimalni broj planiranih mobilnosti te da su izvršene sve planirane aktivnosti, kao i da je ostvaren cilj projekta.

Napomena: Pod pojmom mobilnosti podrazumijeva se jedno putovanje jedne osobe u inozemstvo koja ide u posjet ustanovi partnera ili prisustvuje nekom događanju u sklopu Programa za cjeloživotno učenje, a u svrhu provođenja projektnih aktivnosti.

Prijava

Rok za prijavu za aktivnost Comenius Regio partnerstva je 21. veljače 2013. godine.

 • Prijavni obrazac podnosi isključivo općina, grad ili županija.
 • Prijavu trebate poslati poštom (po mogućnost preporučenom pošiljkom): potpisani original prijavnog obrasca s pečatom ustanove, pisma namjere od svakog od partnera iz regije koji sudjeluje u partnerstvu te sve privitke zajedno s još jednom kopijom (uključujući i privitake) na adresu:

Agencija za mobilnost i programe EU
Gajeva 22
10 000 Zagreb
"Za Comenius školska partnerstva"

 • i elektronskom poštom na adresu:

comenius@mobilnost.hr.

Korisni linkovi

Alat za vođenje projekata

Survival kit

 • služi kao pomoć pri planiranju i organizaciji projekata te procjeni kvalitete aktivnosti i diseminaciji rezultata projekata
 • pruža uvid u administrativne i izvještajne propise
 • pruža uvid u korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija u svrhu olakšavanja komunikacije partneraž

Više informacija možete naći u:

British Council Schools Online

Baze podataka Comenius projekata:

 • European shared treasure (EST)

EST (European Shared Treasure) je baza podataka stvorena kako bi diseminirala projekte Partnerstava provedene u sklopu Comenius, Leonardo da Vinci i Grundtvig potprograma. U EST-u se mogu pronaći opće informacije, proizvodi i rezultati proizašli iz projekata partnerstava od korisnika diljem Europe.

Bazu podataka EST možete pronaći na http://www.europeansharedtreasure.eu/.

Što ja kao Korisnik moram napraviti?

Kao Korisnik Comenius projekata Partnerstava, a u skladu s Vašim ugovorom (čl.8), Vaša je obveza unijeti rezultate Vašeg Partnerstva u bazu podataka EST (European Shared Treasure). Svi korisnici (partneri i projekt koordinator) obvezni su unijeti rezultate Partnerstva svaki za sebe zasebno. Rezultati Partnerstva su većinom zajednički svim partnerima, ali svakako unesite i rezultate koje je ostvarila Vaša ustanova.

Kako pristupiti bazi podataka EST?

Svakom Korisniku ćemo poslati putem e-maila jedinstveno korisničko ime i lozinku s kojom ćete moći pristupiti bazi podataka EST http://mobilnost.hr.c-a.com.hr/est/login.php Sve upute za korištenje baze podataka EST možete pronaći u Priručniku za korištenje EST-a.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost učenika 03.12. 2012.
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošćivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu