Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Grundtvig > Aktivnosti > Pripremni posjeti i kontaktni seminari > Popis kontaktnih seminara
 

 

  • Pronaðite partnera za suradnju na projektu,
  • Nauèite kako napraviti dobar projekt i kako se prijaviti za Grundtvig partnerstvo.

 

Popis kontaktnih seminara za 2012. godinu

(popis redovito ažuriramo novim kontakt seminarima)

Naziv kontakt seminara: "Active Ageing and Solidarity between Generations"
Kad i gdje: 8.11. - 11.11.2012., Antalya, Turska
Ciljna skupina: ustanove koje se bave obrazovanjem odraslih, posebno u podruèju aktivnog starenja, meðugeneracijskog obrazovanja/uèenja, obiteljskog uèenja, volontiranja za starije itd.
Cilj: razvijanje Grundtvig volonterskih projekata za starije i obrazovnih partnerstva
Rok prijave: Agenciji za mobilnost i programe EU: 24.08.2012. !
Radni jezik: engleski
Više: poziv, program, info, registracija


Naziv kontakt seminara: "Cultural Education: A Place for the Arts, for Culture and its Communicators"
Kad i gdje: 29.11. - 02.12.2012., Wolfenbüttel, Njemaèka
Ciljna skupina: ustanove koje se bave obrazovanjem odraslih, posebno obrazovanjem u kulturi
Cilj: razvijanje Grundtvig volonterskih projekata za starije i obrazovnih partnerstva
Rok prijave: Agenciji za mobilnost i programe EU: 24.08.2012. !
Radni jezik: engleski
Više: poziv, program, info, registracija

 

Popis kontaktnih seminara za 2011. godinu

(popis redovito ažuriramo novim kontakt seminarima)

Naziv kontakt seminara: Adults with special needs in lifelong learning
Kad i gdje: 06.10. - 09.10.2011., Kranjska Gora, Slovenija
Rok prijave: Agenciji za mobilnost i programe EU: 18.07.2011.
Radni jezik: engleski
Više: poziv, program, info

 

Naziv kontakt seminara: Active ageing: Challenges for a sparkling later life
Kad i gdje: 05.10. - 09.10.2011., Villasimius, Italija
Tema: za ustanove koje žele s europskim partnerima razviti partnerstva i volonterske projekte za starije
Rok prijave: Agenciji za mobilnost i programe EU: 18.07.2011.
Radni jezik: engleski
Više: poziv, program, info

Naziv kontakt seminara: Teaching of basic skills
Kad i gdje: 26.10. - 29.10.2011., Sandefjord, Norveška
Rok prijave: Agenciji za mobilnost i programe EU: 18.07.2011.
Ciljna skupina: osobe povezane s obrazovanjem odraslih i poduèavanjem osnovnih vještina (nastavnici, donosioci odluka na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, socijalni partneri, znanstvenici, udruge)
Radni jezik: engleski
Više: program, info,  informacije o organizatoru

 
 
Aktivnosti Rokovi
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu