Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Natječajna dokumentacija > Natječaj 2010.
 

1. Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2010. godinu:

2. Vodič za Program za cjeloživotno učenje za 2010.godinu

 • Prvi dio: Opće odredbe eng hrv
 • Drugi dio: Potprogrami i aktivnosti eng hrv
 • Drugi dio: Opis aktivnosti
  1. Pripremni posjeti eng hrv
  2. Mobilnost učenika - IVT eng hrv
  3. Mobilnost nastavnog/ nenastavnog osoblja - VETPRO eng hrv
  4. Mobilnost osoba na tržištu rada-PLM eng hrv
  5. Partnerstva eng hrv

3. Nacionalna pravila za prijavitelje

4. Prijavni obrasci (ispunjavaju ustanove)

 Upute za ispunjavanje elektroničkog prijavnog obrasca (Leonardo da Vinci - projekti mobilnosti i Leonardo da Vinci projekti partnerstva)

Upute za ispunjavanje elektroničkog prijavnog obrasca za Pripremne posjete za Comenius, Erasmus, Leonardo da VInci i Grundtvig     

Prije ispunjavanja obrazac spremite lokalno, na svoje računalo. To ćete napraviti tako da kliknete desnom tipkom miša na obrazac i odaberete naredbu "save target as", nakon toga odaberite mjesto na svom računalu gdje želite spremiti obrazac.
Alternativa tome je kliknuti lijevim klikom, što će otvoriti obrazac unutar Vašeg pretraživača (Mozilla, Internet explorer). Ako tako otvorite obrazac nećete ga moći spremiti i ispunjavati kasnije.
Gumb validate možete stisnuti koliko god puta želite kako biste provjerili jeste li ispunili sve potrebne podatke.
Ako želite nastaviti ispunjavati obrazac neki drugi puta, spremite ga i normalno nastavite
Gumb SUBMIT možete stisnuti samo jednom. nakon toga uslijedit će poruka potvrde i Vaša je prijava predana. Prije predavanja prijave provjerite da je sve u redu sa internetskom vezom

 5. Za korisnike projekata mobilnosti za natječaj 2010. godine

Sljedeći dokumenti odnose se na odobrene projekte u natječaju 2010. godine:

1. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli financijske potpore - stipendije hrv/eng

2. Privitci Ugovoru o dodjeli financijske potpore - stipendije:

a) Za korisnike IVT i PLM projekata:

Privitak III.1.: Model ugovora o stručnoj praksi
Privitak III.2.: Model ugovora o sadržaju obavljanja stručne prakse (Training agreement)
Privitak IV.: Obrazac za izvješće o stručnoj praksi sudionika
Privitak V: Osiguranje kvalitete stručne prakse hrv/eng


b) Za korisnike VETPRO projekata:

Privitak III.3.: Model ugovora za VETPRO (mobilnost stručnjaka u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju potprograma Leonardo da Vinci)
Privitak III.4.: Model programa rada za VETPRO (stručnjaka u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju) - Work programme
Privitak IV.: Obrazac za izvješće - stručnjaci u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

c) Za korisnike IVT, PLM i VETPRO projekata:

Privitak II.1.: Obrazac za prvo izvješće o aktivnostima
Privitak II.2.: Obrazac za prvo financijsko i statističko izvješće
Privitak II.3.: Obrazac za završno izvješće o aktivnostima
Privitak II.4.: Obrazac za završno financijsko i statističko izvješće
Privitak II.5.: Šifre za popunjavanje obrazaca za izvješća
Privitak VI: Razine i pravila primjenjiva na izračun iznosa financijske potpore
Privitak VII.1.Mišljenje Porezne uprave Ministarstva financija u svezi s financijskim potporama - stipendijama isplaćenim od IPA fonda
Privitak VII.2. Pravilnik  o porezu na dodanu vrijednost Ministarstva financija Republike Hrvatske
Privitak VII.3.MZOŠ - Tumačenje Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Privitak VIII. Obrazac izvješća o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a
Privitak IX. Obrazac zahtjeva za oslobođenjem od PDV-a

Upute za slanje Izvješća o Vašem Leonardo da Vinci projektu mobilnosti. 

6. Za korisnike Pripremnih posjeta za natječaj 2010. godine:

                      

7. Za korisnike projekata partnerstava za natječaj 2010. godine:

8. Rezultati natječaja Leonardo da Vinci 2010. godine

1. Rezultati natječaja za Leonardo da Vinci mobilnost 2010. godine

2. Rezultati natječaja za Leonardo da Vinci partnerstva 2010. godine

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu