Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Comenius > Aktivnosti > Comenius asistenti
 
Comenius asistenti 

 

boravak na stručnoj praksi u stranoj ustanovi

 • za studente nastavnog usmjerenja i
 • nastavnike bez radnog iskustva

 

Aktivnost Comenius asistent namijenjena je studentima nastavnog usmjerenja koji su završili najmanje dvije godine studija te nastavnicima koji su završili studij nastavnog usmjerenja, ali još nisu imali prilike steći formalno radno iskustvo u nastavi.

Comenius asistent obavlja pedagošku praksu u nekoj izabranoj europskoj školi domaćinu u trajanju od najmanje 13 do najviše 45 tjedana.

Ustanova domaćin može biti vrtić, osnovna ili srednja škola i škola za djecu s posebnim potrebama. Škola domaćin dodjeljuje Comenius asistentu mentora koji kontinuirano prati napredak Comenius asistenta i brine o njegovom boravku.

Cilj

Cilj je ove aktivnosti omogućiti budućim nastavnicima i nastavnicima bez formalnog radnog iskustva rada u nastavi upoznavanje s europskom dimenzijom obrazovanja, poboljšati njihovo znanje o stranim jezicima, drugim europskim državama i njihovim odgojno-obrazovnim sustavima te unaprijediti nastavne vještine.

Aktivnosti

Aktivnosti u kojima može sudjelovati Comenius asistent:

 • pomaganje u nastavi: 12-16 sati/tjedno
 • motiviranje učenika za učenje stranih jezika
 • pomaganje učenicima koji imaju poteškoće u učenju
 • podučavanje o svojoj zemlji, kulturi i jeziku
 • priprema i provedba Comenius i eTwinning projekata
 • uvođenje europske dimenzije u školu domaćina

Comenius asistent mora u potpunosti biti uključen u školske aktivnosti. Comenius asistent pomaže u nastavi od 12 do 16 sati tjedno i može boraviti u najviše tri škole istovremeno. U slučaju da asistent boravi u više škola, te škole snose putne troškove.

Financiranje

Comenius asistent prima mjesečni iznos novčanih sredstava koja pokrivaju troškove puta i životne troškove. Troškovi života izračunavaju se prema dnevnim/tjednim iznosima koje je odredila Europska komisija. Moguće je zatražiti i sredstva za jezičnu, kulturnu i pedagošku pripremu.

Škola domaćin ne prima financijsku naknadu za ugošćivanje Comenius asistenta.
Financijsku potporu za ovu aktivnost moguće je dobiti samo jedanput.

Prijava

Rok za prijavu je 31. siječnja 2013. godine.

 • Ispunite prijavni obrazac i pošaljite on-line.
 • Prijavu pošaljite poštom (po mogućnosti preporučena pošiljka): potrebno je poslati potpisani original prijavnog obrasca i sve privitke na sljedeću adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Gajeva 22
10 000 Zagreb
„Prijava za Comenius asistente"

 • i elektroničkom poštom na adresu:

comenius@mobilnost.hr

Napomena: Kada ste u cijelosti ispunili prijavni obrazac u dijelu G. Submission (podnošenje) pod G.1. Data validation (potvrđivanje podataka) pritiskom na tipku Validate (potvrda) provjerite da li ste sva polja pravilno popunili. U dijelu G.2. Standard submission procedure (standardni postupak podnošenja prijave), potrebno je pritisnuti na Submit online (podnesi putem internetske mreže), te se prijava automatski šalje (morate obavezno imati pristup mreži). Nakon toga prijavni obrazac ispišete pritiskom na tipku Print te tiskani primjerak potpiše zakonski predstavnik ustanove.

Više informacija možete naći u:

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost učenika 03.12. 2012.
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošćivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu