Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Comenius > Primjeri dobre prakse > Ugošæivanje Comenius asistenata > Ugošæivanje asistenta iz Portugala u Zagrebu
 

Aktivnost: Ugošæivanje Comenius asistenata

Mjesto održavanja aktivnosti: Osnovna škola Lovre pl. Mataèiæa

Država asistenta: Portugal

Trajanje aktivnosti: 20 tjedana

Osnovna škola Lovre pl. Mataèiæa ugostila je mladog nastavnika iz Portugala koji je tijekom 20 tjedana pomagao u nastavi. U nastavku možete proèitati iskustva njegove mentorice.

1.      Kako se odvijala asistentura (koje su bile aktivnosti)?

Asistent je u školi tjedno boravio izmeðu 16 i 20 sati tjedno. Boravio je u svim razredima, no najviše je vremena bio na nastavi biologije i prirode od 5. do 8. razreda gdje je i održavao nastavu. Njegov zadatak je bio da na satu  održi jednu kraæu prezentaciju ili vježbu koja je u vezi s temom koja se taj sat obraðuje (uz, naravno, prethodni dogovor s mentoricom). Isto tako, sudjelovao je i u nastavi geografije i tjelesne i zdravstvene kulture. Takoðer je sudjelovao u nekim aktivnostima i projektima koje su se tada održavale u školi. Aktivno je sudjelovao u organizaciji Županijskog natjecanja iz biologije, uredio je geološku zbirku koju škola posjeduje.

2.      Na koji naèin je asistentura doprinijela uvoðenju europske dimenzije u Vašu ustanovu?

Naš je asistent u svim razredima održao predavanje o Portugalu (prilagoðen pojedinom uzrastu), sudjelovao je u pripremi Dana Portugala kojeg smo obilježili u našoj školi. Uèenici su nauèili nešto o Portugalu, nauèili su nekoliko rijeèi, pjesmica, pa èak i jedan portugalski ples! Gotovo sva komunikacija odvijala se na engleskom jeziku i uèenici su spoznali važnost uèenja stranih jezika. Spoznali su da bez povezivanja europskih zemalja, ovakvih projekata ne bi bilo.

3.      Koje biste iskustvo izdvojili kao najvažnije i zašto?

Ono što je meni najvažnije je to da je boravak našeg asistenta u školi bilo jedno izuzetno pozitivno iskustvo za uèenike, uèitelje i svo drugo osoblje škole. Rado se sjeæamo njegovog boravka ovdje i željeli bismo ga opet ugostiti. Ništa manje važna mi nije i èinjenica da je našem asistentu meðu nama bilo jako lijepo i korisno. Stekao je prva iskustva u svojoj karijeri, osjeæao se sigurno i dobrodošao. 

4.Imate li neku poruku za svoje kolege? Zašto sudjelovati u ovakvim aktivnostima?

Iako se mentorstvo comenius asistentu može èiniti zahtjevno, sve pozitivne posljedice ove aktivnosti to su eliminirale. Štovoše, u ovom trenutku ne bih mogla navesti niti jednu negativnost vezanu uz asistenturu. Preporuèila bih svima da omoguæe svojim uèenicima i kolegama jedno ovakvo iskustvo.

Osobno sam vrlo sretna što sam pomogla mladom kolegi na poèetku njegove karijere i što mu mogu svojim preporukama pomoæi u traženju stalnog zaposlenja.

 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost uèenika 03.12. 2012.
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošæivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu