Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Grundtvig > Više o Grundtvigu...
 
Više o Grundtvigu... 

 Ciljevi Grundtvig potprograma:

  • Odgovoriti na izazov poučavanja sve starije populacije u Europi
  • Pomoć pri osiguranju znanja i sposobnosti za odrasle osobe
  • Poboljšanje kvalitete i dostupnosti mobilnosti ljudi uključenih u obrazovanje odraslih i povećanje broja istih, ostvarenje broja od 7000 mobilnosti na godinu do 2013.
  • Poboljšanje kvalitete i povećanje broja suradnji među organizacijama koje su uključene u obrazovanje odraslih
  • Pružanje pomoći osobama iz osjetljivih socijalnih staleža i osobama na margini društva, posebno starijim osobama te osobama bez završenog osnovnog obrazovanja, kako bi im se kroz obrazovanje odraslih pružila alternativa
  • Pomoći razvoju novih i inovativnih nastavnih praksi na području obrazovanja odraslih osoba, kao i njihovom prijenosu iz zemlje koja sudjeluje u projektu u druge zemlje
  • Podržati razvoj inovativnih sadržaja baziranih na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, razvoj pedagoških metoda te prakse u sklopu programa za cjeloživotno učenje
  • Poboljšanje pedagoških metoda i vodstva ustanova koje se bave obrazovanjem odraslih

 

grundtvig 3 fotke

Tko sve može sudjelovati?

Grundtvig potprogram je namijenjen organizacijama i pojedincima koji su povezani s obrazovanjem odraslih, korisnicima usluga koje navedene institucije i pojedinci pružaju (odraslim učenicima) te svima povezanima s obrazovanjem odraslih (obučavatelji, ravnatelji, nenastavno osoblje, studenti viših godina studija andragogije, obučavatelji odraslih koji još nisu stekli iskustvo rada u nastavi, obučavatelji odraslih koji se vraćaju radu u nastavi).

Aktivnosti u okviru potprograma Grundtvig:

Multilateralni projekti (Multilateral Projects), Tematske mreže (Multilateral Networks) i Popratne mjere (Accompanying Measures) su programi suradnje ustanova koje pružaju usluge obrazovanja odraslih u nadležnosti Izvršne agencije u Bruxellesu.

Kontakt: grundtvig@mobilnost.hr

Dokumenti Europske komisije vezani uz obrazovanje odraslih

Action plan on adult learning: from policy to practice

2012 - Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti

2012. - Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti

 
 
Aktivnosti Rokovi
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
Onaj tko nikad nije pogriješio, nikad nije pokušao napraviti nešto novo.
Albert Einstein
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu