Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Erasmus > Više o Erasmusu
 
Više o Erasmusu 

Ciljevi Erasmus programa

 • Jačanje europskog prostora visokog obrazovanja
 • Jačanje uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija
 • Povećanje mobilnosti studenata i članova osoblja koje bi omogućilo da se do 2013. godine dosegne broj od 3 milijuna mobilnosti studenata u okviru programa Erasmus i njegovih prethodnika
 • Povećanje mogućnosti za razvoj visokog obrazovanja i prijenosa inovacija
 • Jačanje suradnje između visokih učilišta u Europi
 • Jačanje suradnje između gospodarskog i obrazovnog sektora
 • Povećanje razine preglednosti i kompatibilnosti kvalifikacija u visokoškolskom i strukovnom obrazovanju
 • Razvoj inovativnih sadržaja utemeljenih na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji; razvoj usluga, pedagoških načela i praksi važnih za cjeloživotno učenje

 

 

erasmus 3 fotke

Tko sve može sudjelovati?

Sudjelovati mogu:

 • studenti
 • nastavno i nenastavno osoblje
 • visoka učilišta
 • zaposlenici visokih učilišta kojima je dodijeljena Erasmus sveučilišna povelja, konzorciji za organizaciju Erasmu stručnih praksi, tvrtke koje planiraju osnovati konzorcij za organiziranje Erasmus stručnih praksi

Za dodjelu financijske potpore, ovisno o aktivnosti,  prijavljuju se ustanove iz područja visokog obrazovanja: sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, istraživački centri i ostale ustanove uključene u visoko obrazovanje: tvrtke, nevladine organizacije, javne i privatne organizacije odgovorne za provođenje obrazovanja i osposobljavanja na tercijarnoj razini.

Za ustanove iz područja visokog obrazovanja preduvjet za sudjelovanje je dokument pod nazivom Erasmus sveučilišna povelja (Erasmus University Charter - EUC) kojim se jamči da je dotičo visoko učilište ispunilo određene preduvjete za sudjelovanje u programu Erasmus.

Visoka učilišta prijavu za Erasmus sveučilišnu povelju šalju Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

 

Aktivnosti u okviru potprograma Erasmus:

 • Mobilnost studenata - studijski boravak od 3 do 12 mjeseci
 • Mobilnost studenata - stručna praksa od 3 do 12 mjeseci
 • Održavanje nastave od 1 dana do 6 tjedana
 • Stručno usavršavanje od 5 dana do 6 tjedana
 • Erasmus intenzivni tečajevi jezika od 2 do 6 tjedana
 • Intenzivni programi od 2 do 6 tjedana
 • Pripremni posjeti od 1 do 5 dana

Unutar navedenih aktivnosti dostupna je mobilnost iz RH u države članice EU, osim kod aktivnosti pripremnih posjeta kod kojih je moguća mobilnost i u Tursku i Švicarsku, te države članice EFTA-e (Švicarsku, Norvešku, Island, Lihtenštajn). *

 

 

Aktivnosti u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA. Bruxelles):

Multilateralni projekti

 • Projekti razvitka studijskih programa
 • Projekti suradnje između gospodarskog i obrazovnog sektora
 • Projekti modernizacije visokoškolskog obrazovanja
 • Projekti izgradnje virtualnih sveučilišta

Multilateralne mreže

Osnivaju se s ciljem promicanja suradnje i inovacija, kako u specifičnim, tako i u interdisciplinarnim područjima koja su od iznimne važnosti za visoko obrazovanje u europskom kontekstu.

Popratne mjere

Odnose se na pružanje podrške različitim aktivnostima koje ne pripadaju isključivo programu Erasmus, ali pridonose ostvarivanju njegovih ciljeva.
Aktivnosti u sklopu popratnih mjera uključuju prije svega promociju aktivnosti i rezultata poput tiskanja publikacija, promotivnih materijala, organiziranja seminara u svrhu razmjene iskustava itd.

Na mrežnim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu pregledajte podrobnije obavijesti o projektima, uvjetima prijave i rokovima vezanim za multilateralne projekte, multilateralne mreže i popratne mjere.

 

Kontakt : erasmus@mobilnost.hr

 

* Od trenutka kada Hrvatska uđe u Europsku uniju i postane ravnopravnom članicom mobilnost će biti moguća i u ostale zemlje članice Programa za cjeloživotno učenje – dakle osim članica EU, u države EFTA-e te Tursku.

Ažurirano: 21.12.2012.

 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Erasmus intenzivni jezični tečajevi (EILC) 01.02.2013.
Erasmus potvrda konzorciju za stručne prakse 08.03.2013.
Intenzivni programi (IP) 08.03.2013.
Mobilnost studenata i osoblja 08.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.
Anatole France
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu