Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > eTwinning
 

eTwinning omoguæuje:

  • druženje s kolegama
  • osmišljavanje i provoðenje zajednièkih projekata u nastavi i izvan nje
  • izvrsne on-line edukacije i teèajeve
  • financiranje odlazaka na eTwinning mobilnost

 etwinning logo


Što je eTwinning?

eTwinning je jedna od aktivnosti programa Erasmus+.
www.eTwinning.net je portal namijenjen meðunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog obrazovanja do srednje škole.
Sam portal www.eTwinning.net služi nastavnicima i njihovim uèenicima za upoznavanje i suradnju s kolegama iz europskih škola.

Kako se koristi portal www.eTwinning.net?

Prijava na portal je brza i jednostavna.

Prvo unosite osnovne korisnièke podatke, nakon èega na vašu e-mail adresu pristiže poveznica na nastavak registracije.
Registraciju æete dovršiti unosom osnovnih podataka o sebi i svojoj ustanovi, podruèjem vašeg interesa, te dobne skupine uèenika s kojima radite.
Nakon toga, vaša registracija trebala bi biti završena. U sluèaju da niste u moguænosti dovršiti registraciju, javite se na: etwinning@mobilnost.hr.

Nakon prijave možete razgledati što vaši kolege rade na portalu. Dio portala „Find eTwinners" æe vam omoguæiti pretraživanje èlanova portala. Ako pronaðete kolege s interesima sliènim vašima, slobodno im se javite i pokušajte zajedno osmisliti i prijaviti projekt koji æe odgovarati vašim uèenicima.

etwinning 3 fotke


Najveæe prednosti eTwinninga su:

Fleksibilnost - sami odreðujete tempo koji vam odgovara. Nakon što se registrirate niste obavezni odmah zapoèeti projekt. Pogledajte što drugi rade, razmislite kakva bi suradnja odgovarala kurikulumu, pitajte uèenike koje su njihove želje u vezi meðunarodne suradnje.
Kada ste spremni, osmislite projekt, pronaðite partnera i zapoènite s aktivnostima u razredu.

Jednostavnost - za prijavu na portal nema papirologije. Prijava traje par minuta, isto kao i registracija projekta. Portal vam nudi razlièite alate koji vam olakšavaju i omoguæavaju provedbu projekta. Kada zapoènete projekt, otvara vam se moguænost korištenja „Twin space-a" - platforme koja nudi prostor za razmjenu dokumenata, fotografija, uradaka vaših uèenika, brbljaonice za vas i vaše uèenike, moguænost voðenja bloga projekta itd.

Sigurnost - eTwinning je sigurno i provjereno on-line okružje za vas i vaše uèenike. Agencija za mobilnost i programe Europske Unije (vaša nacionalna služba za podršku) provjerava jesu li korisnici zaista nastavnici, pedagoški djelatnici ili nenastavno osoblje u ustanovama u kojima su naveli da su zaposleni.

 
 
Jedino stvarno bogatstvo je bogatstvo duše, ostala su dobra podložna velikim gubicima.

Lukijan
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu