Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Transverzalni program - Studijski posjeti > Primjeri dobre prakse  > Istarska razvojna agencija
 
Primjeri dobre prakse korisnika iz Republike Hrvatske 

„Sudjelovanje u Studijskim posjetima pruža vam dragocjenu priliku za razmjenu iskustva, diskusiju i uèenje od kolega iz drugih europskih zemalja kao i moguænost za osobno i profesionalno usavršavanje. No ne samo to, prilika je to i za predstavljanje postignuæa vlastite ustanove i zemlje.“

Naziv studijskog posjeta: Sustainable Network of Research and Education in Natural Science and Technology

Mjesto održavanja aktivnosti: Irdning, Austrija

Trajanje projekta: 10.10.2011.-13.10.2011.

Države partneri/sudionici: Austrija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Turska, Hrvatska, Španjolska, Èeška i Francuska

Prijavitelj: Danijela Poljuha, Istarska razvojna agencija (IDA)

Znanstvenica Danijela Poljuha, zaposlena u centru za istraživanje metala Istarske županije METRIS, Istarske razvojne agencije IDA sudjelovala je na studijskom posjetu u Austriji na temu uspostavljanja suradnje istraživaèkih i obrazovnih institucija u podruèju prirodnih znanosti i tehnologije. Organizator ovog studijskog posjeta bio je istraživaèki i obrazovni centar AREC (Agricultural Research and Education Centre) iz Irdninga u Štajerskoj, a uz domaæina na studijskom posjetu sudjelovalo je još osam sudionika iz šest europskih zemalja.

Gospoða Poljuha podijelila je s nama svoje dojmove i iskustva koja je stekla na ovom studijskom posjetu:Cilj mog sudjelovanja na studijskom posjetu bio je upoznati se s europskom praksom i uspješnim primjerima na podruèju suradnje i približavanja znanosti lokalnoj gospodarskoj zajednici kroz edukativne djelatnosti i interdisciplinarne projekte kako bi steèena znanja mogla upotrijebiti u vlastitom radu na projektima Centra METRIS. Takoðer, studijski posjet bio je i prilika za uspostavljanje kontakata s europskim kolegama i razvoj novih projektnih ideja u sklopu Programa za cjeloživotno uèenje.“

Tijekom projekta, organizator studijskog posjeta prezentirao je obrazovne i znanstvene sustave zemalja sudionika i omoguæio sudionicima detaljan uvid u primjere dobre prakse u prijenosu znanja i suradnje izmeðu znanstvenog i obrazovnog sektora. Europska dimenzija projekta oèitovala se u kreiranju zajednièkih ciljeva, izazova i smjernica temeljenih na iskustvu svih sudionika iz sedam razlièitih zemalja. Danijela iznosi svoje mišljenje o projektu: „Organizator studijskog posjeta svoj je zadatak obavio izvrsno i svi su sudionici imali priliku prezentirati sebe, svoju ustanovu i zemlju iz koje dolaze te upoznati ostale sudionike i domaæina.“

Danijela dodaje:Završetak studijskog posjeta nije znaèio i kraj naše suradnje. Tijekom èetiri dana intenzivnog druženja i rasprava u formalnom i neformalnom okruženju uspostavljene su èvrste veze meðu sudionicima. Sa zadovoljstvom mogu reæi da godinu dana nakon završetka studijskog posjeta održavam kontakte s veæinom sudionika posjeta te da je iza nas nekoliko uspješnih suradnji na razlièitim aktivnostima i projektima, a pred nama, vjerujem, mnogi izazovi i prilike za realizaciju novih ideja, zajednièki rad i druženje!“   


Osoba za kontakt:

Danijela Poljuha

Istarska razvojna agencija

danijela.poljuha@ida.hr

  

      

Galerija
 
 
 
Aktivnosti Rokovi
Studijski posjeti 28.03.2013.
15.10.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu