Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Grundtvig
 
Grundtvig 

 

Opæe obrazovanje odraslih:

  • puèka otvorena uèilišta
  • udruge
  • knjižnice i muzeji
  • sve organizacije povezane s opæim obrazovanjem odraslih 

 

Potprogram Grundtvig omoguæuje suradnju izmeðu ustanova povezanih s obrazovanjem odraslih diljem cijele Europe. Program je namijenjen opæem obrazovanju odraslih, stjecanju znanja i vještina pomoæu kojih se lakše suoèiti s raznim organizacijskim i poslovnim izazovima te poboljšanju opæe kvalitete života. Sudjelovanjem u Grundtvigu, korisnicima se i u kasnijoj životnoj dobi pruža prilika za neprestanim uèenjem i usavršavanjem. Ukljuèivanje odraslih osoba u obrazovni sustav kako bi im se ravnopravno omoguæilo kontinuirano uèenje i usavršavanje tijekom cijelog života, bitan je pokazatelj socijalnog i gospodarskog napretka nekog društva. Uz neprestane tehnološke i globalizacijske promjene, obrazovanje je neophodan proces koji traje cijeli život, a potprogram Grundtvig jedan je od potprograma koji potièu inkluziju odraslih u obrazovni sustav te time i na tržište rada.

Grundtvig je namijenjen djelatnicima iz podruèja obrazovanja odraslih, buduæim nastavnicima i i nenastavnom osoblju na podruèju obrazovanja odraslih, osobama ukljuèenim u struèno usavršavanje nastavnog osoblja zaposlenog na podruèju obrazovanja odraslih, nezaposlenim nastavnicima i onima koji se ponovno zapošljavaju na podruèju obrazovanja odraslih nakon razdoblja izbivanja, diplomiranim struènjacima kvalificiranim za obrazovanje odraslih. 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu