Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Grundtvig > Više o Grundtvigu...
 
Više o Grundtvigu... 

 Ciljevi Grundtvig potprograma:

  • Odgovoriti na izazov poučavanja sve starije populacije u Europi
  • Pomoć pri osiguranju znanja i sposobnosti za odrasle osobe
  • Poboljšanje kvalitete i dostupnosti mobilnosti ljudi uključenih u obrazovanje odraslih i povećanje broja istih, ostvarenje broja od 7000 mobilnosti na godinu do 2013.
  • Poboljšanje kvalitete i povećanje broja suradnji među organizacijama koje su uključene u obrazovanje odraslih
  • Pružanje pomoći osobama iz osjetljivih socijalnih staleža i osobama na margini društva, posebno starijim osobama te osobama bez završenog osnovnog obrazovanja, kako bi im se kroz obrazovanje odraslih pružila alternativa
  • Pomoći razvoju novih i inovativnih nastavnih praksi na području obrazovanja odraslih osoba, kao i njihovom prijenosu iz zemlje koja sudjeluje u projektu u druge zemlje
  • Podržati razvoj inovativnih sadržaja baziranih na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, razvoj pedagoških metoda te prakse u sklopu programa za cjeloživotno učenje
  • Poboljšanje pedagoških metoda i vodstva ustanova koje se bave obrazovanjem odraslih

 

grundtvig 3 fotke

Tko sve može sudjelovati?

Grundtvig potprogram je namijenjen organizacijama i pojedincima koji su povezani s obrazovanjem odraslih, korisnicima usluga koje navedene institucije i pojedinci pružaju (odraslim učenicima) te svima povezanima s obrazovanjem odraslih (obučavatelji, ravnatelji, nenastavno osoblje, studenti viših godina studija andragogije, obučavatelji odraslih koji još nisu stekli iskustvo rada u nastavi, obučavatelji odraslih koji se vraćaju radu u nastavi).

Aktivnosti u okviru potprograma Grundtvig:

Multilateralni projekti (Multilateral Projects), Tematske mreže (Multilateral Networks) i Popratne mjere (Accompanying Measures) su programi suradnje ustanova koje pružaju usluge obrazovanja odraslih u nadležnosti Izvršne agencije u Bruxellesu.

Kontakt: grundtvig@mobilnost.hr

Dokumenti Europske komisije vezani uz obrazovanje odraslih

Action plan on adult learning: from policy to practice

2012 - Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti

2012. - Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti

 
 
Aktivnosti Rokovi
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
Svaku istinu koju spoznamo trebamo dati svijetu, a ne zadržati samo za sebe.
Elizabeth Cady Stanton
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu