Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Grundtvig > Kako se prijaviti?
 
Kako se prijaviti? 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

 • Frankopanska 26
 • 10 000 Zagreb
 • Hrvatska

Elektroničkom poštom grundtvig@mobilnost.hr

 

Za aktivnosti se može prijaviti isključivo preko svoje matične ustanove (npr. pučkog otvorenog učilišta, udruge, knjižnice i sl.), osim u slučaju nezaposlenih nastavnika i onih koji se nakon nekog vremena vraćaju radu u nastavi kada se za aktivnost stručnih usavršavanja i posjeta i razmjena izravno prijavljuje Agenciji. Za pripremne se posjete prijavljuje isključivo preko matične ustanove.

Natječaj za Grundtvig aktivnosti za 2013. godinu objavljen je u kolovozu 2012. godine. Za pregled dokumenata vezanih uz natječaj odaberite "Natječajna dokumentacija 2013." u izborniku Natječajna dokumentacija.


Postupak prijave za ustanove

 • Tijekom 2012. godine Agencija za mobilnost i programe Europske unije (u daljnjem tekstu: Agencija) je organizirala seminare na kojima se zainteresirani kandidati mogu upoznati s pojedinostima Programa za cjeloživotno učenje.
 • Agencija je objavila natječaj za dodjelu financijske potpore u svrhu aktivnosti (natječaj raspisuje Europska komisija, a Agencija ga objavljuje na svojim internetskim stranicama).
 • Agencija pruža mogućnost savjetovanja pri izradi projekta.
 • Ustanove u Republici Hrvatskoj se prijavljuju za dodjelu financijske potpore Agenciji.
 • Nakon završenog natječaja, Agencija obavlja evaluaciju zaprimljenih prijava i ustanovama šalje pismenu obavijest o iznosu dodijeljenih novčanih sredstava.
 • Odabrani podnositelji prijava potpisuju s Agencijom ugovor, nakon čega im se doznačuje dio financijske potpore, a ostatak dobivaju po završetku aktivnosti.
 • Za vrijeme trajanja aktivnosti Agencija savjetuje i kontrolira njenu implementaciju, a nakon završetka aktivnosti ustanove su dužne podnijeti izvješće Agenciji.
 • Agencija provjerava rezultate, provedene aktivnosti i broj ostvarenih mobilnosti.
 • Ukoliko Agencija ustanovi nepravilnosti pri izvedbi projekata i ukoliko rezultati nisu u skladu s planiranim postignućima navedenima u prijavi, Agencija će odrediti određene korektivne mjere, odnosno zatražit će povrat dijela sredstava. Ukoliko su rezultati i broj ostvarenih mobilnosti u skladu s planiranim postignućima navedenima u prijedlogu projekta, ustanovi korisniku dodjeljuju se preostala bespovratna novčana sredstava.

Prijava se šalje poštom (po mogućnosti preporučena pošiljka) i elektroničkom poštom.

Poštom je potrebno poslati: 

 • potpisani original prijavnog obrasca s pečatom ustanove i sve privitke zajedno s još jednom kopijom (uključujući i privitke),

na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Gajeva 22
10 000 Zagreb, Hrvatska
„Za natječaj: Grundtvig aktivnost (navesti naziv aktivnosti i krajnji rok za prijavu) - naziv organizacije"

Elektroničkom je poštom potrebno poslati:

na adresu:

grundtvig@mobilnost.hr

 Korisni linkovi i dokumenti

 
 
Aktivnosti Rokovi
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu