Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Erasmus > Aktivnosti > Mobilnost nenastavnog osoblja
 
Mobilnost nenastavnog osoblja 

 


Stručno usavršavanje u EU

 

 

Stručno usavršavanje nenastavnog osoblja na stranom visokom učilištu ili poduzeću (5 dana - 6 tjedana).


Za postupak odabira nenastavnog osoblja zadužena su visoka učilišta.

Cilj:

  • Stjecanje praktičnih vještina koje su bitne za obavljanje aktivnosti na postojećem radnom mjestu

Osnovni uvjeti

  •  Status državljanina Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države članice EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj
  • Partnerske ustanove unaprijed moraju dogovoriti i odobriti program usavršavanja
  • Dužina stručnog usavršavanja iznosi najmanje 5 dana, a najviše 6 tjedana
  • Mobilnost je moguće ostvariti u 27 država članica EU*

Obveze prije odlaska:

Prije odlaska prijavitelj sa svojim matičnim učilištem potpisuje Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Prijavitelj prije početka mobilnosti treba sastaviti plan rada koji odobrava matično visoko učilište i ustanova u inozemstvu.

Obveze nakon povratka:

Prijavitelj je nakon povratka s inozemne ustanove dužan svom matičnom visokom učilištu dostaviti sljedeće dokumente:

  • Završno izvješće (prema obrascu matične ustanove)
  • Potvrdu inozemne ustanove iz koje se vidi točna dužina boravka
  • Originalnu putnu dokumentaciju

Financiranje

Financijska potpora - stipendija namijenjena je pokrivanju životnih i putnih troškova nastalih uslijed mobilnosti.

Postupak prijave za nastavnike

Za prijavu i odabir kandidata zaduženo je matično visoko učilište. Za podrobnije obavijesti o postupku prijave zainteresirani kandidati mogu se obratiti Uredu za međunarodnu suradnju matiočnog učilišta ili Erasmus koordinatoru.

 

*Od trenutka kada Hrvatska uđe u Europsku uniju i postane ravnopravnom članicom mobilnost će biti moguća i u ostale zemlje članice Programa za cjeloživotno učenje - dakle, osim članica EU, u države EFTA-e te u Tursku.

Ažurirano: 24.12.2012.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Erasmus intenzivni jezični tečajevi (EILC) 01.02.2013.
Erasmus potvrda konzorciju za stručne prakse 08.03.2013.
Intenzivni programi (IP) 08.03.2013.
Mobilnost studenata i osoblja 08.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu