Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Erasmus
 
Erasmus 

 

visokoškolsko obrazovanje


Potprogram Erasmus je program akademske mobilnosti namijenjen visokom obrazovanju. U okviru potprograma Erasmus studenti mogu provesti jedan dio studija studirajuæi na visokom uèilištu u inozemstvu ili obavljajuæi struènu praksu što znaèajno pridonosi njihovoj samostalnosti, kulturnoj obogaæenosti, poznavanju stranih jezika i sposobnosti rada u multikulturalnim sredinama.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Erasmus intenzivni jezièni teèajevi (EILC) 01.02.2013.
Erasmus potvrda konzorciju za struène prakse 08.03.2013.
Intenzivni programi (IP) 08.03.2013.
Mobilnost studenata i osoblja 08.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu