Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Aktivnosti > Mobilnost
 
Mobilnost  

 

 

Mobilnost je odlazak i boravak jedne osobe u inozemstvo u svrhu stručne prakse ili usavršavanja. 


 Vrste Leonardo mobilnosti:

  • Početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje (IVT- Initial Vocational Training) - stručna praksa u trajanju od 2 do 39 tjedana u poduzeću/organizaciji u Europi
  • Stručnjaci u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (VETPRO- Vocational Education and TraininProfessionals) - stručno usavršavanje u trajanju od 1 do 6 tjedana u poduzeću/organizaciji u Europi  
  • Osobe na tržištu rada (PLM- People in the Labour Market): stručna praksa u trajanju od 2 tjedna do 26 tjedana u poduzeću/organizaciji u Europi

 

Tko sve može sudjelovati?

 • Srednje strukovne škole
 • Ustanove koje provode strukovno obrazovanje i osposobljavanje (pučko učilište, centar za odgoj i obrazovanje, itd.)
 • Udruge učenika, roditelja i nastavnika
 • Poduzeća, društveni/socijalni partneri i ostali predstavnici rada
 • Gospodarske komore i ostale trgovačke institucije
 • Tijela odgovorna za sustave i smjernice u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
 • Centri za istraživanja i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog učenja
 • Ustanove za visoko obrazovanje
 • Neprofitne organizacije
 • Dobrovoljna udruženja
 • Nevladine udruge

Pojedinci koji sudjeluju u projektima Mobilnosti:

 • Učenici u početnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (Initial Vocational Training - IVT)
 • Stručnjaci u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (Professionals in Vocational Education and Training - VETPRO): nastavnici, obučavatelji, voditelji kadrovskih službi u poduzećima i ostali)
 • Osobe na tržištu rada (People in the Labour Market - PLM): zaposleni, nezaposleni ili nedavno diplomirani 

Prijava

Na Natječaj se mogu prijaviti samo pravne osobe. Nezaposlene osobe također se trebaju prijaviti preko pravne osobe (više o mogućnostima prijave za nezaposlene osobe pronađite na stranici Najčešća pitanja za Leonardo da Vinci aktivnost Mobilnost). 

Postupak prijave:

 • Proučite sve dokumente vezane u Leonardo da Vinci mobilnost:

  a) Vodič za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu:
  • Vodič kroz Program za cjeloživotno učenje - 1. dio - Opće odredbe eng; hrv
  • Vodič kroz Program za cjeloživotno učenje - 2.a dio - Potprogrami i aktivnosti eng; hrv
  • Vodič kroz Program za cjeloživotno učenje - 2.b dio - Opis pojedinačnih aktivnosti eng; hrv

  b) Nacionalna pravila za prijavitelje

  c) Priručnik za Mobilnost

 

 • Pronađite partnersku ustanovu ili ustanove u kojoj ćete provoditi svoju mobilnost (stručnu praksu u slučaju IVT i PLM mobilnosti, odnosno stručno usavršavanje u slučaju VETPRO mobilnosti). Preporuke za način pronalaska partnerske ustanove možete pronaći na stranici Traženje partnera.
 • Dogovorite detalje mobilnosti: datumi, trajanje, plan aktivnosti, mentor, itd.
 • Projekt putem prijavnog obrasca trebate prijaviti Agenciji za mobilnost za dodjelu financijske potpore na Natječaj za 2013. godinu za Leonardo da Vinci projekte mobilnosti (IVT, PLM i VETPRO) za koji je rok 1. veljače 2013.godine.
 • Prijavu trebate poslati poštom (po mogućnosti preporučena pošiljka): potpisani original prijavnog obrasca s pečatom ustanove, i sve privitke zajedno s još dvije preslike (uključujući i privitake) na adresu:

  Agencija za mobilnost i programe Europske unije
  Gajeva 22
  10 000 Zagreb, Hrvatska
  "Za Leonardo da Vinci mobilnost (rok 01. veljače 2013.)"

  i elektronskom poštom na adresu: leonardo@mobilnost.hr

Napomena: Kada ste u cijelosti ispunili prijavni obrazac u dijelu G. Submission (podnošenje) pod G.1. Data validation (potvrđivanje podataka) pritiskom na tipku Validate (potvrda) provjerite da li ste sva polja pravilno popunili. U dijelu G.2. Standard submission procedure (standardni postupak podnošenja prijave), potrebno je pritisnuti na Submit online (podnesi putem internetske mreže), te se prijava automatski šalje (morate obavezno imati pristup mreži). Nakon toga prijavni obrazac ispišete pritiskom na tipku Print te tiskani primjerak potpiše zakonski predstavnik ustanove.

Financiranje

Financijska potpora za projekte mobilnosti pokriva sljedeće troškove:

 • životni troškovi (izračunavaju se prema dnevnim/tjednim iznosima koje je odredila Europska komisija)
 • putni troškovi
 • organizaciju mobilnosti
 • jezičnu, kulturološku i pedagošku pripremu

Financijska potpora je doprinos troškovima aktivnosti, što znači da ne moraju biti pokriveni svi troškovi u cijelosti.

Više o iznosima financijske potpore možete saznati u dokumentu Nacionalna pravila za prijavitelje, Natječaj 2013.

Korisni linkovi i dokumenti:

 • Vodič kroz Program za cjeloživotno učenje - 2.b dio - Opis pojedinačnih aktivnosti eng; hrv

Kontakt: leonardo@mobilnost.hr

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu