Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Leonardo da Vinci > Aktivnosti
 
Aktivnosti 

Republika Hrvatska punopravna je sudionica Programa za cjeloživotno uèenje. Sljedeæe Leonardo da Vinci aktivnosti su dostupne ustanovama i pojedincima:

 Rokovi za prijavu za Leonardo da Vinci aktivnosti

Poseban je natjeèaj dostupan na stranicama Europske komisije.

Natjeèaj i natjeèajna dokumentacija za 2013. godinu objavljeni su ovdje.  

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu