Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Grundtvig > Primjeri dobre prakse > Gruntvig Obrazovno partnerstvo > Centar za kulturu Trešnjevka
 

Naziv prijavitelja: Centar za kulturu Trešnjevka

Naziv Grundtvig obrazovnog partnerstva: Guide us Into Arts – Povedi nas u umjetnost

Mjesta održavanja aktivnosti: Bukurešt – Rumunjska, London – Ujedinjeno Kraljevstvo, Brisel – Belgija, Emden – Njemaèka, Varšava - Poljska

Trajanje projekta: 1.8.2011. – 31.7.2013.

Države partneri/sudionici: Rumunjska, Belgija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Èeška, Poljska, Turska, Njemaèka, Hrvatska

 

Engleski naziv projekta GUIA predstavlja:

GUIDE  – voða, procesi poduèavanja i stjecanja znanja/ vještina
US  – svatko, osobe sa i bez intelektualnih teškoæa
INTO  – ne samo kroz pasivno promatranje veæ i kroz aktivno sudjelovanje
ARTS  – izvedbene umjetnosti – kazalište, ples, glazba

Centar za kulturu Trešnjevka sudjelovao je u meðunarodnom projektu Guide us Into Arts – Povedi nas u umjetnost èije su pripreme poèele 2011. g. u Briselu. U sklopu projekta  na kojem su sudjelovali centri iz Brisela, Varšave, Londona, Praga, Belfasta, Bukurešta, Ankare i Emdena (Njemaèka) realizirano je Grundtvig obrazovno partnerstvo èiji  je cilj bio razmjena iskustava, znanja i metodologije u umjetnièkim aktivnostima koje se provode s osobama s intelektualnim teškoæama.

U sklopu projekta održano je šest projektnih sastanaka kroz koje je ostvareno oko 200 mobilnosti edukatora i osoba s intelektualnim teškoæama.

Tijekom sastanaka održale su se inkluzivne umjetnièke radionice (kazališne, plesne i glazbene) te javni nastupi - kreativni umjetnièki festivali za osobe s intelektualnim poteškoæama. Sastanci su pružili i izvrsnu priliku za razmjenu iskustava, prezentaciju rada pojedinih organizacija. K tome, definirala se metodologija rada tijekom radionica,  umjetnièka sredstva te su se iznijela opažanja o projektu.

Projekt je  završio festivalom koji je od 23. do 25. svibnja 2013. g. održan u Centru za kulturu Trešnjevka u Zagrebu pod nazivom „OVO NIJE KRAJ“, a u sklopu kojeg su realizirane predstave, izložbe  i radionice.  

Kao rezultat projekta nastao je DVD koji sadrži filmska izvješæa i foto dokumentaciju sa svih meðunarodnih sastanaka, objašnjenje korištene metodologije, intervjue s voditeljima radionica i sudionicima sastanaka te mrežna stranica (www.guideusintoarts.eu) koja služi kao forum za rad sa osobama s intelektualnim teškoæama.

 

Galerija
 
 
 
Aktivnosti Rokovi
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu