Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Najčešća pitanja > Najčešća pitanja za Leonardo da Vinci aktivnost Pripremni posjeti
 

Najčešća pitanja za aktivnost Pripremni posjeti

Najčešća pitanja za aktivnost Pripremni posjeti

OPĆE INFORMACIJE

P: Mogu li se individualno prijaviti za aktivnost Pripremni posjet?

O: Individualne osobe ne mogu se samostalno prijaviti za Pripremni posjet. Financijska potpora-grant dodjeljuje se organizacijama i ustanovama koje su uključene u strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Vaša ustanova ili organizacija mora biti pravno tijelo (npr. društvo s ograničenom odgovornošću, registrirano dobrotvorno društvo, centar za odgoj i obrazovanje, srednja strukovna škola, pučko otvoreno učilište, itd.)

P: Postoji li ograničenje u broju prijava za Pripremni posjet?

O: Vaša ustanova se može prijaviti za jedan Pripremni posjet po kalendarskoj godini po potencijalnom projektu - za posjet partnerskoj ustanovi ili za kontakt seminar u svrhu pripreme Leonardo da Vinci projekta. Za svaki potencijalni Leonardo da Vinci projekt koji planirate prijaviti možete zatražiti grant za Pripremni posjet. Ukoliko npr. planirate prijaviti 1 Leonardo VETPRO projekt i 1 partnerstvo, možete zatražiti 1 Pripremni posjet po svakom potencijalnom projektu.

P: Koje države mogu posjetiti u svrhu Pripremnog posjeta?

O: Na Pripremni posjet možete ići u države sudionice Programa za cjeloživotno učenje, uključujući i države: Island, Norveška, Lihtenštajn, Švicarska i Turska pod uvjetom da projekt koji se priprema tijekom pripremnog posjeta uključuje bar jednu ustanovu iz države članice EU.

P: Mogu li posjetiti više od jednog partnera?

O: Možete se prijaviti za posjet najviše dva potencijalna partnera u 2 države po jednom Pripremnom posjetu.

P: Mogu li povesti kolegu sa sobom na Pripremni posjet?

O: Agencija za mobilnost i programe EU u pravilu sufinancira jednu osobu po jednom Pripremnom posjetu. Međutim, prijavitelji s posebnim potrebama imaju pravo na financiranje dodatne osobe.

P: Koliko dugo traje Pripremni posjet?

O: Pripremni posjet može trajati od jednog do pet dana. Vrijeme putovanja uključeno je u dužinu trajanja aktivnosti.

P: Može li Agencija za mobilnost i programe EU pomoći mojoj ustanovi pri pronalasku međunarodnog partnera?

O: Naravno, možete se prijaviti za sudjelovanje na kontakt seminaru kojeg nacionalne agencije organiziraju diljem Europe. Svaki se kontakt seminar organizira pod određenom temom da bi se na taj način upoznali odgovarajući partneri.

Leonardo da Vinci tim također redovno ažurira listu potencijalnih inozemnih partnera, tj ustanova koje su se obratile Agenciji u potrazi za partnerima iz Hrvatske.

P: Je li moguće sudjelovanje na nekom drugom sličnom događaju na kojem se okupljaju potencijalni partneri?

O: Agencija za mobilnost i programe EU može sufinancirati ili kontakt seminar koji organizira druga nacionalna agencija ili posjet partnerskoj ustanovi.

P: Gdje mogu pronaći više informacija o Pripremnim posjetima?

O: Možete kontaktirati Agenciju za mobilnost i programe EU. Jedna od naših zadaća je pružanje podrške te savjetovanje potencijalnih korisnika. Osoblje Agencije za mobilnost i programe EU rado će odgovoriti na sva vaša pitanja vezana za Pripremne posjete. Također više informacija možete pronaći u našem Priručniku za Pripremne posjete (Leonardo da Vinci priručnici).

KAKO SE PRIJAVITI?

P: Kako se mogu prijaviti za financijsku potporu - grant za Pripremni posjet?

O: Na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU možete pronaći prijavni obrazac. Agenciji za mobilnost i programe EU poštom šaljete potpisani original prijavnog obrasca s pečatom ustanove te kopiju prijavnog obrasca, a elektroničkom poštom šaljete elektroničku verziju originala prijavnog obrasca.

P: Kakvu pomoć nudi Agencija za mobilnost i programe EU prilikom ispunjavanja prijave?

O: Upute za ispunjavanje elektroničkog prijavnog obrasca za Pripremne posjete će Vam uvelike pomoći pri ispunjavanju prijave. Ukoliko budete imali još pitanja nakon što proučite Upute, slobodno možete kontaktirati Agenciju.

KRITERIJI ZA ODABIR PRIJAVA

P: Mogu li se prijaviti za Pripremni posjet nakon što sam predao prijavu za Leonardo da Vinci projekt mobilnosti?

O: Ne, Pripremni posjeti su smišljeni kako bi ustanovama pomogli da razviju projektne ideje te da zajedno s partnerom rade na njihovoj projektnoj prijavi. Dakle, nemoguće je provesti takav posjet nakon što je prijava za Leonardo da Vinci projekt mobilnosti predana.

P: Na koji način će moja prijava biti ocijenjena?

O: Sve prijave najprije prolaze test formalne valjanosti. Savjetujemo Vas da pročitate listu provjere u prijavnom obrascu prije nego predate prijavu Agenciji za mobilnost i programe EU.
Prijave koje su zadovoljile tehničke uvjete ocjenjuju se i boduju kvalitativno na osnovu cilja, sadržaja te važnosti pripremnog posjeta.

NAKON PREDAJE PRIJAVE

P: Kada ću dobiti obavijest o rezultatima prijave?

O: Kada se radi o posjetu partnerskoj ustanovi, osoblje Agencije za mobilnost i programe EU nastojat će obavijestiti Vas o rezultatima Vaše prijave u najkraćem mogućem roku od primitka prijave za pripremni posjet.
Prijavitelji za kontakt seminare bit će obaviješteni nakon isteka krajnjeg roka za predaju prijave.

P: U slučaju odbijene prijave, mogu li se ponovno prijaviti?

O: Agencija za mobilnost i programe EU svakoj odbijenoj ustanovi šalje obrazloženje u kojima su navedeni razlozi za odbijanje te upute kako biti uspješniji pri sljedećoj prijavi. Možete se ponovno prijaviti.

P: Što se događa u slučaju da ipak ne mogu otići na Pripremni posjet za koji sam se prijavio?

O: U slučaju da ste spriječeni u odlasku na Pripremni posjet ili je došlo do promjene dogovorenog datuma, obavijestite Agenciju za mobilnost i programe EU u najkraćem mogućem roku.

P: Koju dokumentaciju moram predati prije odlaska na Pripremni posjet?

O: Po odobrenju prijave, Agencija za mobilnost i programe EU Vas obavještava te zahtijeva slanje podataka potrebnih za ugovor (broj računa, ime banke, ime ustanove, točan datum odlaska i dolaska, itd). Ovi su nam podaci potrebni kako bi izradili ugovor između Vaše ustanove i Agencije za mobilnost i programe EU.

P: Obvezuje li me Agencija za mobilnost i programe EU da nakon Pripremnog posjeta prijavim projekt?

O: Svrha odlaska na Pripremni posjet je upravo priprema potencijalnog projekta, međutim Agencija Vas ne obvezuje na prijavu projekta nakon što ste išli na Pripremni posjet.

FINANCIRANJE I ISPLATE

P: Za koji iznos sredstava se mogu prijaviti?

O: Agencija za mobilnost i programe EU Vam dodjeljuje financijsku potporu - grant za putne i životne troškove za Pripremni posjet. Putni troškovi se računaju na osnovi stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 400 Eura. Troškovi života pokrivaju smještaj, hranu, troškove lokalnog prijevoza, telekomunikacijske usluge, osiguranje, itd. Troškovi života se izračunavaju na temelju trajanja posjeta, koristeći dnevne stope za odgovarajuću državu odredišta.
Za kontakt seminar obično se naplaćuje paket troškova (tzv, package costs) koji pokriva troškove smještaja, hrane, pisanih materijala za seminar te sudjelovanje na kulturnim događajima. Ako su troškovi života uključeni u paket troškova, ne možete tražiti dodatnu financijsku potporu za troškove života. Više o financiranju pogledajte u dokumentu Nacionalna pravila.

P: Kada mogu očekivati primitak dodijeljene financijske potpore - granta?

O: U slučaju odlaska na Pripremni posjet  partner ustanovu prva isplata u iznosu od 80% od ukupnog odobrenog iznosa financijske potpore- granta obično se isplaćuje prije odlaska na Pripremni posjet dok se završna isplata u iznosu od 20% od ukupnog iznosa financijske potpore - granta isplaćuje nakon odobrenja završnog izvješća. U slučaju odlaska na kontakt seminar prva isplata iznosi 100% paketa troškova i 80% troškova puta.

Više informacija o aktivnosti pripremni posjeti možete vidjeti u Priručniku o Pripremnim posjetima (Leonardo da Vinci priručnici).

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu