Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Najčešća pitanja > Najčešća pitanja za Leonardo da Vinci aktivnost Partnerstva
 

Najčešća pitanja za aktivnost Partnerstva

Najčešća pitanja za aktivnost Partnerstva

OPĆE INFORMACIJE

P: Što su projekti Partnerstva Leonardo da Vinci?

O: Projekti Partnerstva Leonardo da Vinci obuhvaćaju suradnju između svih ustanova uključenih u strukovno obrazovanje i osposobljavanje diljem Europe na temu od zajedničkog interesa, gdje je moguć niz lokalnih i inozemnih aktivnosti, poput odlaska na radni sastanak s partnerima u partner državu, držanje radionica u matičnoj/partner državi, razmjena sudionika (nastavnika, učenika, zaposlenih osoba, itd.) s rezultatom kao što je priručnik, istraživanje, multimediji, konferencija, itd.

P: Ima li Agencija savjetodavnu ulogu tijekom Vaše pripreme projektne prijave?

O: Da. Djelatnici Agencije rado će Vas savjetovati tijekom izrade svih dijelova projektne prijave, što uključuje sadržajni i financijski dio prijave te tehničke pojedinosti vezane uz ispunjavanje prijavnog obrasca.

Ukoliko procijenite da Vam savjetovanje koje možete dobiti elektroničkim ili telefonskim putem nije dovoljno, možete ugovoriti savjetodavni sastanak s djelatnikom Agencije.

P: Na koji se još način mogu pronaći partneri?

O: Nacionalne agencije diljem Europske unije organiziraju Kontaktne seminare tijekom kojih se imate priliku susresti s potencijalnim partnerima iz drugih država. Za trajanja kontaktnih seminara možete prepoznati potencijalne partnere na temelju zajedničkih ciljeva i interesa te na taj način razviti ideju za budući projekt.

Ukoliko već imate uspostavljen kontakt s ustanovom u inozemstvu koja Vam je potencijalni partner u budućnosti, tijekom čitave se godine možete prijaviti za aktivnost Posjet partneru (dio Pripremnih posjeta). Posjetom partnerskoj ustanovi ostvarujete mogućnost detaljnije dogovoriti suradnju, razviti ideje te osmisliti buduće projekte.

P: Postoji li on-line baza podataka za pronalazak partnera na mrežnoj stranici agencije?

O: Da. Postoji baza podataka prijavljenih potencijalnih partnera iz Hrvatske i potencijalnih partnera iz inozemstva. Ukoliko želite da agencija objavi Vaše podatke u svrhu pronalaženja partnera iz inozemstva na našim mrežnim stranicama online ispunite formular ovdje.

P: Koja je razlika između Leonardo da Vinci i Grundtvig projekata partnerstva?

O: Leonardo da Vinci projekti partnerstva obuhvaćaju strukovno obrazovanje i osposobljavanje, a Grundtvig opće obrazovanje odraslih. Leonardo partnerstvo zahtijeva rezultat u obliku produkta ili seminara/radionica, dok Grundtvig partnerstvo ne zahtijeva konkretan rezultat. Ukoliko ste u nedoumici u koji potprogram pripada Vaša projektna ideja slobodno nas kontaktirajte.

P: Što je „mobilnost" unutar projekta partnerstva?

O: Pod pojmom mobilnosti unutar projekta partnerstva podrazumijeva se odlazak i boravak jedne osobe u državu partnera. Sami određujete koliko dugo će trajati Vaša mobilnost. Na mobilnost mogu ići svi uključeni u projekt: koordinator projekta, (ne)nastavno osoblje, učenici, zaposlenici u poduzeću, itd. Ista osoba može ići više puta u partner ustanovu tijekom projekta. Unutar projekta partnerstva obavezno morate ostvariti onaj broj mobilnosti koji ste prijavili u prijavnom obrascu.

P: Koliko dugo traje projekt partnerstva?

O: 2 godine.

P: U koje se sve države može ići na mobilnost unutar projekta partnerstva?

O: U 27 država članica EU (Austriju, Belgiju, Bugarsku, Cipar, Češku Republiku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Njemačku, Grčku, Mađarsku, Irsku, Italiju, Latviju, Litvu, Luxemburg, Maltu, Nizozemsku, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju, Španjolsku, Švedsku i Veliku Britaniju), prekomorske zemlje teritorije zemalja članica EU, te u Island, Norvešku, Lihtenštajn, Švicarsku i Tursku.

P: Koje ustanove mogu prijaviti projekt partnerstva u Leonardu?

O: Ustanove koje mogu sudjelovati u Leonardo da Vinci prjektu partnerstva su:

  • Ustanove i organizacije koje provode obrazovanje u području koje pokriva Leonardo da Vinci
  • Udruge uključene u strukovno obrazovanje i osposobljavanje uključujući i udruge učenika, roditelja i nastavnika
  • Poduzeća, društveni/socijalni partneri i ostali predstavnici rada, uključujući gospodarske/obrtničke komore i ostale trgovačke organizacije
  • Savjetodavna tijela i tijela koja pružaju usluge informiranja o svim vidovima cjeloživotnog učenja
  • Tijela odgovorna za sustave i smjernice u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
  • Centri za istraživanja i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog učenja
  • Ustanove za visoko obrazovanje, pod uvjetom da rezultati partnerstva nisu usmjereni na studente
  • Neprofitne organizacije, dobrovoljna udruženja i nevladine udruge

P: Mogu li ustanove za visoko obrazovanje  prijaviti projekt Leonardo partnerstva?

O: Da. Ustanove za visoko obrazovanje mogu prijaviti projekte partnerstva, ali rezultati njihovog partnerstva ne smiju biti usmjereni na studente strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. 

P: Je li moguće poslati individualnu prijavu za projekt unutar Leonardo da Vinci potprograma ukoliko nisam član neke ustanove?

O: Ne. Prijaviti se možete isključivo preko ustanove/institucije/organizacije.

P: Je li moguće prijaviti više projekata Leonardo da Vinci partnerstva na isti Natječaj?

O: Pojedina ustanova može prijaviti naviše dva projekta partnerstva. Ukoliko ista ustanova podnese više od dvije prijave, Nacionalna agencija će kontaktirati prijavitelja i tražiti od njega da odabere prijave koje će se uzeti u obzir.


KRITERIJ VALJANOSTI PROJEKTA

P: Koliko partnerskih ustanova u inozemstvu moram imati da bih mogao/la prijaviti projekt partnerstva Leonardo da Vinci?

O: Potrebno je najmanje 3 partnera iz 3 različite države sudionice Programa za cjeloživotno učenje (Vaša ustanova iz Hrvatske i još najmanje 2 inozemne ustanove) od kojih najmanje 1 mora biti država članica EU. Možete imati više inozemnih i najviše jednog domaćeg partnera.

U Leonardo da Vinci partnerstvu trebaju sudjelovati ustanove koje se bave strukovnim obrazovanjem i osposobljavnjem, a najmanje jedan partner mora biti iz „poslovnog svijeta“ obzirom da je cilj aktivnosti usklađivanje potreba na tržištu rada s obrazovnim sustavom.

P: Koja je uloga projekt koordinatora?

O: Projekt koordinator unutar partnerstva je ustanova koja je zadužena za koordiniranje ostalih partnera, raspodjelu dužnosti i aktivnosti među partnerima, te podnošenje originalnog prijavnog obrasca svojoj nacionalnoj agenciji. Ustanove partneri podnose kopije prijave svojim nacionalnim agencijama.

P: Moram li uz projektnu prijavu priložiti pisma namjere od svakog partnera koji sudjeluje u projektu?

O: Ne, budući da svaki partner podnosi prijavu svojoj Nacionalnoj agenciji.

P: Treba li projektna prijava imati pečat i potpis ovlaštene osobe unutar ustanove?

O: Da. Ukoliko projektna prijava nema pečat i potpis, smatra se da nije zadovoljila osnovni kriterij valjanosti.

P: Trebaju li prijave biti poslane do datuma koji je naznačen kao rok prijave?

O: Da. Da bi projektne prijave zadovoljile kriterije valjanosti moraju biti poslane prije ili najkasnije na sam dan roka prijave. Projektne prijave moraju biti dostavljene preporučenom poštom. Obvezno treba sačuvati potvrdu o slanju preporučenom poštom.
Prilikom provjere kriterija valjanosti, uzima se u obzir datum poštanskog pečata otisnut na koverti u kojoj se projektna prijava nalazi.

P: Mogu li osobno dostaviti prijavu u Agenciju za mobilnost?

O: Da, ako je dostavljena do krajnjeg datuma roka prijave. U tom slučaju dobivate potvrdu primitka.

PROCES PRIJAVE

P: Tko šalje prijavu za projekt partnerstva?

O: Svaki partner na projektu uključujući i projekt koordinatora podnosi jednu te istu zajedničku prijavu svojoj Nacionalnoj agenciji.

P: Kako se šalje prijava za projekt partnerstva?

O: Projekt koordinator podnosi prijavu svojoj Nacionalnoj agenciji, potom, projekt koordinator šalje original prijave svakom pojedinom partneru. Zatim svaki partner podnosi prijavu svojoj nacionalnoj agenciji. Podnesite prijavu elektroničkim putem tako da kliknete na submit. Upute za slanje elektroničkog prijavnog obrasca će Vam uvelike pomoći kod slanja prijave. Također, svaki partner šalje i tiskanu verziju prijave svojoj Nacionalnoj agenciji.
Pošaljite poštom Agenciji za mobilnost i programe EU potpisani i pečatirani original prijavnog obrasca i dvije kopije.

P: Moram li jednu kopiju projektne prijave poslati Europskoj komisiji?

O: Ne. Agencija za mobilnost i programe EU provodi Leonardo da Vinci projekte partnerstva.

P: Na kojem jeziku se može ispunjavati prijava za projekt partnerstva?

O: Prijava se ispunjava na radnom jeziku partnerstva, koji je utvrđen dogovorom svih partnera. Ukoliko radni jezik partnerstva nije hrvatski ili engleski, uz originalnu prijavu potrebno je dostaviti i prijevod prijave na hrvatskom ili engleskom jeziku.

P: Koliko dugo traje ocjenjivanje i odabir projekata?

O: Sve ustanove koje su prijavile projekt Leonardo partnerstva, bit će obaviještene o (ne)uspjehu projekta u srpnju 2013.

Ukoliko Vaša projektna prijava bude odbijena, primit ćete pismenu službenu obavijest koja će ujedno sadržavati i povratnu informaciju o prednostima i nedostacima Vaše prijave. Budete li smatrali da povratna informacija nije dovoljno opširna, možete kontaktirati Agenciju za sva daljnja pojašnjenja.

P: Što ako nakon prijave partner odustane ili ne zadovolji formalnu valjanost?

O: Ukoliko jedan od partnera odustane s projekta ili ne zadovolji formalnu valjanost projekt se može nastaviti samo u slučaju da ima najmanje 3 partnera iz različitih država članica Programa za cjeloživotno učenje od kojih je najmanje jedan iz države članice EU.

P: Što u slučaju da projekt koordinator odustane od projekta ili ne zadovolji formalnu valjanost?

O: Ukoliko projekt koordinator na projektu odustane ili bude odbijen, postoji mogućnost da jedan od partnera preuzme ulogu koordinatora. Ovo se mora naznačiti unaprijed u prijavnom obrascu ukoliko ste voljni zamijeniti projekt koordinatora.

P: Tko ocjenjuje kvalitetu projektne prijave za partnerstva?

O: Nacionalna uloga projekt koordinatora ocjenjuje kvalitetu projekta. Punopravnim članstvom Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje, od Natječaja za 2011. hrvatske ustanove mogu biti projekt koordinatori.

FINANCIJSKA SREDSTVA

P: Koliki iznos financijske potpore - granta se dodjeljuje za projekt partnerstva?

O: Iznos koji se dodjeljuje za projekt partnerstva paušalni je iznos, te ovisi o broju planiranih mobilnosti koje ustanova partner želi ostvariti. Svaki partner na projektu odlučuje koliki broj mobilnosti je potreban, te se taj broj može razlikovati od partnera do partnera.

Više o financiranju projekata partnerstva i samim iznosima doznajte u dokumentu Nacionalna pravila.

P: Za što se može iskoristiti financijska potpora - grant?

O: Dodjeljena sredstva su paušalni iznos te se mogu iskoristiti za odlazak na planirani broj mobilnosti, kao i na lokalne aktivnosti kao što su npr. izrada promotivnih materijala, organizacija seminara/konferencija, troškova organizacije projekta, itd., ali tek nakon što se ostvari najmanji ugovoreni broj mobilnosti.

KORISNI LINKOVI I DOKUMENTI

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu