Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Comenius > Aktivnosti > Individualna mobilnost učenika
 
Individualna mobilnost učenika 

 

Pohađanje nastave u inozemnoj školi u trajanju od tri do deset mjeseci

Aktivnost Individualna mobilnost učenika namjenjena je srednjoškolskim učenicima starijim od 14 godina škola koje sudjeluju u Comenius školskim partnerstvima u okviru koje mogu provesti razdoblje školovanja od 3 mjeseca do 1 školske godine u školi partneru iz projekta školskog partnerstva (osim u državama Cipra, Njemačke, Irske i Velike Britanije, koje ne sudjeluju u ovoj aktivnosti).

 

Cilj aktivnosti

Cilj aktivnosti Individualna mobilnost učenika je razviti kod učenika razumijevanje raznolikosti europskih kultura i jezika, te im pomoći u stjecanju kompetencija potrebnih za njihov osobni razvoj. Također, cilj ove aktivnosti je ojačati suradnju između škola sudionica te omogućiti priznavanje razdoblja školovanja provedenog u inozemnoj partnerskoj školi.

Kako se prijaviti

Škole koje sudjeluju u projektima Školskih partnerstava se mogu prijaviti za ovu aktivnost na Natječaju za 2013. godinu, a aktivnost se provodi u školskoj godini 2013/2014. Rok za prijavu je do 03. prosinca 2012. godine.

Aktivnost se organizira između škola koje sudjeluju u istom Comenius školskom partnerstvu. Škola koja šalje učenika imenuje nastavnika za kontakt, a škola domaćin mentora nadležnoga za pripremu i praćenje mobilnosti. Odabir učenika provodi škola koja ih šalje nakon što joj matična nacionalna agencija odobri prijavu. Odabir učenika treba slijediti kriterije opisane u prijavi i savjete iz Vodiča za Comenius individualnu mobilnost učenika.

Financiranje

Školama koje šalju učenike financijsku potporu isplaćuju njihove nacionalne agencije. Škola koja šalje učenike odgovorna je za upravljanje i raspodjelu sredstava. Financijska potpora se koristi za pokrivanje sljedećih troškova:

  • administrativnih troškova škole koja šalje učenike
  • troškova jezične pripreme učenika
  • administrativnih troškova škole domaćina, uključujući i troškove mentorstva
  • troškove povratnog putovanja za učenika (uključujući i domaće putne troškove)
  • mjesečnu naknadu za učenika. 

Troškove povezane s obveznim osposobljavanjem učenika i nastavnika plaća izravno nacionalna agencija. 

Tijekom boravka u inozemstvu učenici su uključeni u plan grupnog osiguranja u okviru programa Comenius, koje u ime Europske komisije pruža osiguravajuće društvo AXA.

Više informacija možete naći u:

  • Vodiču za individualnu mobilnost učenika u okviru programa Comenius - hrv/eng
 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost učenika 03.12. 2012.
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošćivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu