Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > eTwinning > Webinari 2015. > Snimke webinara 2013.-2014.
 

Webinari su kratke i besplatne online edukacije kojima se možete neprekidno usavršavati na daljinu, iz vlastitog doma ili radnog mjesta. Ovdje možete pogledati najave i pregled eTwinning webinara u 2014. godini u organizaciji Nacionalne službe za podršku eTwinningu.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije pozive sve djelatnike škola i djeèjih vrtiæa na sudjelovanje u ciklusu webinara o eTwinningu. Sudjelovanje je besplatno, a svakome se sudioniku naknadno izdaje potvrda o sudjelovanju.

Webinari se snimaju i objavljuju na web stranici Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Webinare vode eTwinning ambasadori uz pomoæ Nacionalne službe za podršku eTwinningu i velikog broja iskusnih èlanova eTwinning portala.

Kako biste nesmetano pratili svaki webinar, savjetujemo vam ažurirati softvere Adobe Flash Player  i Java . Ako  nemate navedene softvere, preuzmite ih na svoje raèunalo.

Napomena: organizator zadržava pravo promjene termina i tema, uz obvezu pravovremene objave izmijenjenih informacija.

 

 


SNIMKE ODRŽANIH WEBINARA:


Integracija eTwinninga u Erasmus+ projekte, Suzana Deliæ
17.12., 18:00 h

Webinar æe voditi eTwinning ambasadorica Suzana Deliæ, a tijekom webinara æete saznati kako pomoæu eTwinninga uspješnije planirati i provoditi projekte u okviru programa Erasmus+.
U webinar æe se ukljuèiti i eTwinning ambasador Tomislav Pavloviæ koji æe iznijeti primjere dobre prakse u integraciji eTwinninga, te KA1 i KA2 projekta za koje je njegova matièna škola, OŠ Ludina dobila financijsku potporu.

Snimka webinara - Suzana Deliæ

Snimka webinara - Tomislav Pavloviæ

Prezentacija - Suzana Deliæ

Prezentacija - Tomislav Pavloviæ

Recepti za uspješnu provedbu eTwinning projekata - MREŽNI MODUL

U ovom mrežnom modulu saznat æete kako planirati i provesti uspješan eTwinning projekt, te kako  provesti ocjenjivanje njegove upješnosti. Saznat æete i što je èesto spominjana diseminacija rezultata projekta, te kako je na jednostavan naèin ukljuèiti u projektne aktivnosti.

Modul se sastoji od èetiri webinara: Planiranje projekata, Upravljanje projektima, Evaluacija projekata i Metode širenja i iskorištavanja projektnih rezultata. Termine webinara možete vidjeti u tablici iznad. Sadržaj webinara je povezan, te æete nakon svakog od njih dobiti praktiène zadatke.

Metode širenja i iskorištavanja projektnih rezultata Nataša Ljubiæ-Klemše 15.12., 18.00 h

Snimka webinara

Prezentacija

Evaluacija projekata Suzana Deliæ 9.12., 18.00 h

Snimka webinara

Prezentacija

Upravljanje projektima Lidija Kralj 3.12., 18.00 h

Pridružili ste se nekom projektu ili ste ga sami pokrenuli i sad se morate brzo snaæi poèeti s radom. Upravljanje projektima slièno je kao upravljanje razredom, postoji osoba koja vodi i usmjerava, ali se od svih sudionika oèekuje da odrade svoj dio posla. Otkrijte u sebi menadžerske vještine i sigurno upravljajte eTwinning projektima.

Prezentacija

Snimka webinara

Planiranje projekata Lidija Kralj 1.12., 18.00 h

Željeli biste projekt, ali ne znate odakle krenuti? Pridružite nam se na webinaru i saznajte koji su kljuèni sastojci i najvažniji koraci u planiranju projekata i kako vještinu planiranja projekata možete nauèiti na eTwinningu.

Prezentacija i snimka webinara

Web 2.0 i 3.0 alati u nastavi i eTwinning projektima / ponedjeljak i utorak, 24. i 25.11. 2014. u 18 sati

Ova dva webinara èine jednu cjelinu, a na njima æete saznati više o pedagoškoj upotrebi najnovijih tehnologija, poticanju kreativnosti kod uèenika, te o pomicanju granica izmeðu realnog i virtualnog svijeta u kojem živimo, uèimo i poduèavamo.

Web 2.0 alati: prezentacija i snimka webinara

Web 3.0 alati: prezentacija i snimka webinara


Vještine 21. stoljeæa/ srijeda, 12.11. u 18 sati

Na webinaru æe se govoriti o promjeni paradigme uèenja i pouèavanja u 21.stoljeæu te o naèinima kako pouèavati kompetencije 21. stoljeæa s naglaskom na razvoj kritièkog mišljenja, digitalnih vještina, rješavanje problema, suradnju i komunikaciju te vrednovanje. 

Snimka webinara

Prezentacija

Struèno usavršavanje na eTwinningu, 10.11.2014, 20.00 h

Na webinaru æe biti predstavljene razlièite moguænosti struènog usavršavanja za uèitelje, nastavnike i nastavno osoblje na portalu eTwinning. Sudionici æe se upoznati s naèinom prijave i razlièitim oblicima rada na mrežnim edukacijama, webinarima, seminarima i radionicama.

Snimka webinara

Prezentacija

Mrežni modul "Kako eTwinning projekte integrirati u nastavu?"

Sigurno ste se zapitali kako aktivni eTwinneri stignu provoditi eTwinning projekte uz svoje redovne nastavne obveze.  Rješenje nije u žrtvovanju slobodnog vremena, veæ u što boljoj integraciji eTwinning projekata u nastavu i u nastavni kurikulum. Na taj naèin æe vaša nastava biti zanimljivija i inovativnija, a vašim uèenicima æe projektni rad predstavljati izazov i priliku za iskustveno uèenje na konkretnim projektima.

Ukoliko vas zanima više o toj temi, prijavite se za sudjelovanje na mrežnom modulu „Kako eTwinning integrirati u nastavu?“. Modul æe se sastojati od èetiri webinara, te æete nakon svakog od njih dobiti praktiène zadatke. Rješavanjem zadataka æete pojedinaèno i s ostalim sudionicima osmisliti projekte koji æe se savršeno uklopiti u vašu redovnu nastavu.

U nastavku pogledajte toèan raspored webinara:

NAZIV WEBINARA

VODITELJ – ETWINNING AMBASADOR

      DATUM

Integracija eTwinninga u nastavu (svi predmeti OŠ)

Snimka webinara

Prezentacija

Tomislav Pavloviæ

12.9., 18.00 h

eTwinning i prirodne znanosti

Snimka webinara

Prezentacija- Nataša Ljubiæ Klemše
Prezentacija - Ivana Križanac

Nataša Ljubiæ-Klemše

17.9., 18.00 h

Suradnja i zajednièke uèenièke aktivnosti u eTwinning projektima

 Snimka webinara

Prezentacija

Lidija Kralj

29.9., 18.00 h

Kako zainteresirati i motivirati uèitelje za aktivno sudjelovanje u eTwinning aktivnostima (Školski timovi)

Snimka webinara

Prezentacija

Tomislav Pavloviæ

10.10., 18.00 h

 

  • Poveæanje kvalitete eTwinning projekata - èetvrtak, 3.7. u 18.00 h

Voditeljica: Suzana Deliæ, eTwinning ambasadorica

Bliži se rujan, mjesec u kojem Nacionalna služba za podršku eTwinningu razmatra prijavljene projekte za nacionalnu oznaku kvalitete. Dodjelom nacionalne oznake kvalitete, postajete kandidat i za europsku oznaku kvalitete, te potencijalni dobitnik europskih eTwinning nagrada. Želite li saznati koje su osobine kvalitetnog eTwinning projekta i kako možete poboljšati vaše projekte, pridružite nam se.

Snimka webinara dostupna je na sljedeæoj poveznici:
https://www.youtube.com/watch?v=8bnk4oTIhLE&list=UUn0qZyTQUkCT-kG98_S0enA

Prezentaciju Suzane Deliæ možete preuzeti ovdje.

Dokument s dodatnim informacijama o kriterijima za dodjelu nacionalne oznake za kvalitetu i kriterijima za ocjenjivanje možete preuzeti ovdje.

 

  • Revijalni webinar - Kako i zašto eTwinning? - èetvrtak, 12.6. u 18.00 h

Voditeljica: Lidija Kralj, eTwinning ambasadorica

eTwinning je meðunarodna mreža škola, uèitelja i uèenika u koju je veæ ukljuèeno 2516 uèitelja iz 986 hrvatskih škola koji pritom suraðuju s 253 297 uèitelja iz cijele Europe.

Želite li saznati koje moguænosti pruža eTwinning, kako vam može koristiti u nastavi, tko su eTwinneri te kako od naizgled obiènog školskog dogaðanja možete napraviti meðunarodni projekt pridružite nam se.

Tijekom webinara imat æete priliku èuti o primjerima projekata koje su naše kolegice i kolege realizirale proteklih godina, dakle oèekuju vas konkretna iskustva i savjeti iz prve ruke.

Snimka webinara dostupna je na sljedeæoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=58JBGL5VVyU&list=UUn0qZyTQUkCT-kG98_S0enA

Prezentaciju Lidije Kralj možete preuzeti ovdje.

 

 WEBINARI IZ 2013. GODINE

1. Snalaženje na eTwinning Desktopu

Tijekom ovog webinara upoznat æemo razne moguænosti koje su vam na dohvat ruke na eTwinning Radnoj površini. Zavirit æemo u sobe, forume, dogaðaje za uèenje, pregledati police sa sadržajima i nasloniti se na Helpdesk.

Nastavit æemo s isprobavanjem vaših komunikacijskih vještina u virtualnom svijetu i vjerujem dobro se snaæi u našoj zajednièkoj, virtualnoj zbornici.

Ljubazno vas molimo da prije poèetka webinara napravite ove zadatke:

  1. Uredite svoj profil dodavanje slike i nekoliko reèenica na stranom jeziku
  2. Pošaljete zahtjev za kontakt barem 5 eTwinnera
  3. Zatražite pristup sobi Hrvatski eTwinning

Snimka webinara dostupna je na sljedeæoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=As4GTeCL-so&list=UUn0qZyTQUkCT-kG98_S0enA

Prezentaciju Lidije Kralj preuzmite ovdje.

2. Od ideje do projekta

Ovaj webinar æe vam pomoæi u razotkrivanju misterije kako osmisliti ideju, a onda od nje napraviti dobar projekt. U tome æe nam pomoæi gošæa, eTwinning ambasadorica iz Slovenije, Tatjana Guliè, koja je veæ dobila niz nagrada za svoje eTwinning projekte. Razmjenu recepata za ideje i projekte radit æemo pomoæu nekoliko alata za online suradnju u projektnom okruženju TwinSpace.

Ljubazno vas molimo da prije poèetka webinara napravite ove zadatke:

  1. Prihvatite poziv za ukljuèenje u projekt Sanbox TwinSpace, ili zatražite pozivnicu od Lidije Kralj, ako ju veæ niste dobili
  2. Razmislite o ideji za projekt povezan s vašim kurikulumom
  3. Pronaðite i proèitajte upute za prijavljivanje projekta  (nalaze se na javnom dijelu eTwinninga)

Snimka webinara dostupna je na sljedeæoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=aZswzzjM1n0&list=UUn0qZyTQUkCT-kG98_S0enA

Prezentaciju Lidije Kralj preuzmite ovdje.
Prezentaciju Tatjane Guliè preuzmite ovdje.

3. eTwinning za razrednu nastavu

Kako koristiti eTwinning u razrednoj nastavi, koje su mu prednosti i kakve aktivnosti možete planirati i odraditi na meðunarodnim projektima s najmlaðim uèenicima samo su neka od pitanja koje æemo tijekom webinara postaviti gošæi Nataši Ljubiæ Klemše.

Webinar poèinje u ponedjeljak 4. 11. u 19 sati

Pridružite nam se i pronaðite inspiraciju za meðunarodne projekte po mjeri vaših uèenika.

Snimka webinara dostupna je na sljedeæoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=zspFUoxrBtc&list=UUn0qZyTQUkCT-kG98_S0enA

Prezentaciju Lidije Kralj preuzmite ovdje.
Prezentaciju Nataše Ljubiæ Klemše preuzmite ovdje.

4. eTwinning za predmetnu nastavu

 Kako koristiti eTwinning u predmetnoj nastavi, uz konkretne primjere i savjete pokazat æe nam Dubravka Granuliæ, Tomislav Pavloviæ i Dejan Kramžar. Otkrijte koje su prednosti eTwinninga i kakve aktivnosti možete planirati i odraditi na meðunarodnim projektima s uèenicima starim 10 - 14 godina.  Pridružite nam se i pronaðite inspiraciju za meðunarodne projekte po mjeri vaših uèenika. Webinar æe biti dijelom na hrvatskom, a dijelom na slovenskom jeziku.

Snimka webinara dostupna je na sljedeæoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=psaZSerWNNc&list=UUn0qZyTQUkCT-kG98_S0enA

Prezentaciju Dubravke Granuliæ preuzmite ovdje.

Prezentaciju Tomislava Pavloviæa preuzmite ovdje.

Prezentaciju Dejana Kramžara preuzmite ovdje.

5. eTwinning u srednjoj školi

gošæa Mihaela Kelava

Mihaela Kelava je dvije godine za redom dobila nagradu Comet za najbolji eTwinning projekt u srednjoj školi. Doðite pogledati njene projekte i saznajte koju tajnu recepturu za uspješne projekte æe podijeliti s nama.

Snimka webinara dostupna je na sljedeæoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=o6w8RRMLUKs&list=UUn0qZyTQUkCT-kG98_S0enA

Prezentaciju Mihaele Kelave preuzmite ovdje.

6. Kvaliteta projekta

Koje su karakteristike dobrih projekata, kako možete planiranjem, dogovaranjem i suradnjom s partnerima poboljšati projekt te planirati aktivnosti koje doprinose njegovoj kvaliteti. Usporedit æemo nekoliko projekata koje su dobili nagrade na hrvatskoj i EU razini kako bismo vidjeli što ih èini uspješnim.

Snimka webinara dostupna je na sljedeæoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=xiB5l3WJV1Q&list=UUn0qZyTQUkCT-kG98_S0enA

Prezentaciju Dunje Babiæ preuzmite ovdje.

Prezentaciju Lidije Kralj preuzmite ovdje.


 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu