Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Erasmus > Aktivnosti > Mobilnost nastavnog osoblja
 
Mobilnost nastavnog osoblja 

 

Stručno usavršavanje ili održavanje nastave u EU

 

 

Stručno usavršavanje nastavnog osoblja na stranom visokom učilištu ili u poduzeću (5 dana-6 tjedana) ili održavanje nastave u trajanju od 1dan - 6 tjedana (minimalno 5 sati nastave).


Za postupak odabira nastavnika zadužena su visoka učilišta.

 

Ciljevi:

Održavanje nastave

 • Stjecanje novih znanja i iskustava za studente koji ne sudjeluju u programima mobilnosti
 • Razmjena iskustava iz područja metodike nastave
 • Poticanje visokih učilišta na povećanje broja kolegija i obogaćivanje njihova sadržaja

Stručno usavršavanje

 • Stjecanje novih znanja i vještina koje su bitne za obavljanje aktivnosti na postojećem radnom mjestu

Osnovni uvjeti:

  • Status državljanina Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države članice EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj
  • Nastavnik koji odlazi na inozemno visoko učilište u svrhu održavanja nastave obvezan je održati najmanje 5 sati nastave
  • Dužina boravka na inozemnom visokom učilištu za mobilnost u svrhu održavanja nastave iznosi najmanje 1 dan, a najviše 6 tjedana, ovisno o broju održanih sati
  • Dužina stručnog usavršavanja iznosi najmanje 5 dana, a najviše 6 tjedana. U iznimnim situacijama trajanje usavršavanja može biti i kraće od spomenutih 5 dana, ali za to moraju postojati objektivni razlozi koje Agencija mora odobriti. 
  • Mobilnost je moguće ostvariti u 27 država članica EU*.

 

Obveze prije odlaska:

Prije odlaska nastavnici sa svojim visokim učilištem potpisuju Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Nastavnik prije početka mobilnosti treba sastaviti nastavni plan odnosno plan rada koji odobrava matično visoko učilište i ustanova u inozemstvu.

 

Obveze nakon povratka:

Nastavnici su nakon povratka s inozemne ustanove dužni svojem matičnom učilištu dostaviti sljedeće dokumente:

 • Završno izvješće (prema obrascu matične ustanove)
 • Potvrdu inozemne ustanove iz koje se vidi točna dužina boravka
 • Originalnu putnu dokumentaciju

 

Financiranje

Financijska potpora - stipendija namijenjena je pokrivanju životnih i putnih troškova nastalih uslijed mobilnosti.

 

Postupak prijave za nastavnike

Za prijavu i odabir kandidata zaduženo je matično visoko učilište. Za podrobnije obavijesti o postupku prijave zainteresirani kandidati mogu se obratiti Uredu za međunarodnu suradnju na matičnom visokom učilištu ili Erasmus koordinatoru.

 

*Od trenutka kada Hrvatska uđe u Europsku uniju i postane ravnopravnom članicom mobilnost će biti moguća i u ostale zemlje članice Programa za cjeloživotno učenje - dakle, osim članica EU, u države EFTA-e te u Tursku.

Ažurirano: 24.12.2012.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Erasmus intenzivni jezični tečajevi (EILC) 01.02.2013.
Erasmus potvrda konzorciju za stručne prakse 08.03.2013.
Intenzivni programi (IP) 08.03.2013.
Mobilnost studenata i osoblja 08.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu