Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Leonardo da Vinci > Natjeèajna dokumentacija > Natjeèaj 2009.
 

1. Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2009. godinu:

2. Vodiè za Program za cjeloživotno uèenje za 2009.godinu

3. Prijavni obrazac za dodjelu financijske potpore za Leonardo da Vinci projekte mobilnosti za 2009. godinu

Sljedeæi dokumenti odnose se na odobrene projekte u natjeèaju 2009. godine:

1. Opæi uvjeti Ugovora o dodjeli financijske potpore - granta (stipendije) hrv/eng

2. Privitci Ugovoru o dodjeli financijske potpore - granta (stipendije):

a) Za korisnike IVT projekata:

Privitak III.1.: Model ugovora o struènoj praksi
Privitak III.2.: Model ugovora o sadržaju obavljanja struène prakse (Training agreement)
Privitak IV.: Obrazac za izvješæe o struènoj praksi sudionika
Privitak V: Osiguranje kvalitete struène prakse hrv/eng


b) Za korisnike VETPRO projekata:

Privitak III.3.: Model ugovora za mobilnost struènjaka
Privitak III.4.: Model programa rada struènjaka (Work programme VETPRO)
Privitak IV.: Obrazac za izvješæe - struènjaci u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

c) Za korisnike IVT i VETPRO projekata:

Privitak II.1.: Obrazac za prvo izvješæe o aktivnostima
Privitak II.2.: Obrazac za prvo financijsko i statistièko izvješæe
Privitak II.3.: Obrazac za završno izvješæe o aktivnostima
Privitak II.4.: Obrazac za završno financijsko i statistièko izvješæe
Privitak II.5.: Šifre za popunjavanje obrazaca za izvješæa
Privitak VI: Razine i pravila primjenjiva na izraèun iznosa financijske potpore - granta
Privitak VII.1.Porezni tretman stipendija koje se isplacuju iz sredstava IPA fonda
Privitak VII.2. Ministarstvo financija - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Privitak VII.3.MZOŠ - Tumaèenje pravilnika o PDV-u
Privitak VIII. Obrazac Izvješæa o osloboðenju od PDV-a
Privitak IX. Obrazac Zahtjeva za osloboðenjem od PDV-a

Upute za slanje Izvješæa o Vašem Leonardo da Vinci projektu mobilnosti.

3. Za korisnike Pripremnih posjeta za natjeèaj 2009. godine:

Izvješæe za pripremne posjete

Upute za slanje izvješæa za pripremne posjete

 4. Rezultati natjeèaja Leonardo da Vinci 2009. godine

1. Rezultati natjeèaja za Leonardo da Vinci mobilnost 2009. godine

2. Rezultati natjeèaja za Leonardo da Vinci pripremne posjete 2009. godine

 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu