Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Grundtvig > Najčešća pitanja
 

1. Što je to Grundtvig potprogram, na koga je usmjeren i koji su mu ciljevi?

Sam je potprogram usmjeren na obrazovanje odraslih, a doprinosi razvoju znanja, vještina i sposobnosti koje rezultiraju povećanjem mogućnosti zapošljavanja odraslih osoba i njihovim društvenim i osobnim razvojem. Sudjelovanje također utječe na razvoj obrazovanja odraslih kao važnog dijela cjeloživotnog učenja.

2. Kako se može prijaviti za aktivnosti Grundtvig potprograma?

Za potprogram Grundtvig sudionici se većinom prijavljuju preko matične ustanove nakon što Agencija raspiše natječaj za neke od navedenih aktivnosti. Ustanove se prijavljuju ispunjavajući zadani prijavni obrazac.

3. Može li moja ustanova sudjelovati u aktivnostima Grundtvig potprograma?

Popis vrsta ustanova koje mogu sudjelovati možete pronaći na internetskim stranicama Europske komisije http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/guide/structure/grundtvig_en.html
Ukoliko imate nedoumica, molimo kontaktirajte Agenciju za mobilnost i programe EU.

4. Postoje li neki važni uvjeti sudjelovanja za koje moramo znati?

Popis uvjeta za sudjelovanje je uključen u prijavnom obrascu za podnošenje prijave za aktivnost, a te uvjete možete pronaći i u Pozivu za natječaj Programa za cjeloživotno učenje. Glavni uvjeti za sudjelovanje su povezani s formalnostima kao što su ispunjavanje ispravnog prijavnog obrasca, ispunjavanje obrasca u cijelosti i podnošenje prijave najkasnije do krajnjeg datuma za podnošenje prijave.

5. Koje su informacije nužne za uspješno ispunjavanje prijave?

U prijavnom obrascu trebate navesti podatke o aktivnosti kao i razloge zašto se prijavljujete za određenu aktivnost (motivaciju). Budući da Agencija odabire pristigle prijave isključivo na temelju uspješnosti, prijava treba pokazati da će aktivnost ojačati europsku dimenziju u profesionalnom razvitku osobe koja se prijavljuje, da je aktivnost korisna i da postoji jasna povezanost između aktivnosti za koju se prijavljujete i aktivnosti koje provodite u svojoj ustanovi.

6. Kako mogu pronaći ustanovu partnera?

Potencijalnu ustanovu partnera možete pronaći putem interneta i na stranicama Ploteus baze podataka (http://ec.europa.eu/ploteus), kao i na kontakt seminarima. Potencijalnog partnera se također može pronaći i putem osobnih kontakata, gradova prijatelja i sl. Važno je napomenuti da ukoliko se želite prijaviti Agenciji za dodjelu financijske potpore, suradnja mora biti u okviru Programa za cjeloživotno učenje.

7. Moja se ustanova bavi općim i strukovnim obrazovanjem odraslih. Za koji se  potprogram mogu prijaviti?

Ukoliko je aktivnost usmjerena na obrazovanje odraslih i uključuje npr. informacijsko komunikacijske tehnologije, multikulturalnost, učenje jezika, inovacije u nastavi, internacionalizaciju, razvijanje tolerancije, učenje u trećoj životnoj dobi, programe kulture i slično, tj. opće obrazovanje odraslih. Potencijalni se korisnici mogu prijaviti za aktivnosti Grundtvig potprograma.
Ukoliko je aktivnost usmjerena prvenstveno na strukovno obrazovanje dakle i strukovno obrazovanje odraslih), potencijalni korisnici mogu se prijaviti za aktivnosti Leonardo da Vinci potprograma.
Ukoliko imate nedoumica molimo kontaktirajte Agenciju za mobilnosti programe EU.

8. Što se događa ukoliko dobijemo finacijsku potporu, a ne ispunimo aktivnost za koju smo se prijavili u Prijavnom obrascu?

Najkasnije 30 dana nakon planiranog završetka aktivnosti, osoba koja je otišla na aktivnost potprograma dužna je podnijeti završno izvješće o provedbi aktivnosti , zajedno sa svim dokazima aktivnosti (potvrdom o sudjelovanju na seminaru, računima za smještaj, avionskom kartom i sl.). Ukoliko aktivnost nije ostvarena ili je djelomično ostvarena, tražit će se potpuni ili djelomični povrat sredstava.

9. Što znači diseminacija rezultata?

Diseminacija znači širenje rezultata tj. dostupnost rezultata putem prezentacija, davanja informacija o učinku aktivnosti na ustanovu, zaposlenike i učenike, putem objavljivanja rezultata na internetskim stranicama ili na druge načine.

10. Kako mogu pronaći kontaktni seminar?

Kontaktni se seminari obično održavaju od rujna do prosinca. Popis dostupnih kontaktnih seminara bit će dostupan na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

11. Kamo mogu otići na pripremni posjet?

Aktivnost pripremnog posjeta može se ostvariti u bilo kojoj državi članici Programa za cjeloživotno učenje.

12. Što je to job shadowing? Gdje se može odvijati?

U sklopu Grundtvig potprograma job shadowing znači oblik stručnog usavršavanja koji se odvija promatranjem rada kolega iz strane ustanove, s ciljem da se nauči više o svakodnevnom poslu koji se obavlja u toj ustanovi. Sudionici iz prve ruke proučavaju svakodnevni posao, radnu okolinu, metode i načine rada u praksi obučavanja odraslih. Mogu se vidjeti primjeri dobre prakse koje kasnije možete upotrijebiti u vlastitom radu.
Ustanova u kojoj se odvija ova aktivnost mora biti smještena u državi članici EU i mora imati iskustva u aktivnosti o kojoj sudionik želi naučiti nešto više.

13. Na koje se vrste tečajeva i usavršavanja mogu prijaviti?

Možete se prijaviti na sve vrste usavršavanja i tečajevava koji su u okviru Programa za cjeloživotno učenje i koji odgovaraju posebnim potrebama usavršavanja ili osposobljavanja Vas kao sudionika u obrazovanju odraslih. Usavršavanja i tečajevi se održavaju u nekoj državi članici Programa za cjeloživotno učenje. Usavršavanja i tečajevi trebaju ponuditi dodanu europsku vrijednost.

14. Gdje mogu pronaći strukturirani tečaj stručnog usavršavanja?

Putem mrežne stranice navedene u nastavku možete pronaći Grundtvig strukturirani tečaj (Grundtvig In-Service Training ).
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/


15. Kako se pretražuje baza podataka strukturiranih tečajeva stručnih usavršavanja?

Na internetskoj stranici Europske komisije kliknite na "search form". Ukoliko vam je već poznat naslov stručnog usavršavanja ili njegova oznaka, te podatke možete izravno unijeti u polje i bit će vam omogućen uvid u sve pojedinosti tog stručnog usavršavanja. U protivnom, pretragu možete započeti unošenjem teme stručnog usavršavanja, datuma, ciljne skupine, jezika na kojem će se podučavati itd. Uzmite u obzir da broj rezultata koji će se prikazati ovisi o broju unesenih kriterija za pretraživanje.

16. Kamo mogu otići na stručno usavršavanje?

Možete otići u neku obrazovnu ustanovu u državi članici Programa za cjeložovotno učenje.


17. Mogu li ići na stručno usavršavanje u Hrvatskoj u okviru Programa za cjeloživotno učenje?

Ne možete, budući da Agencija dodjeljuje sredstva samo za stručna usavršavanja u inozemstvu tj. u nekoj od država članica Programa za cjeloživotno učenje. Usavršavanja trebaju ponuditi dodanu europsku vrijednost.


18.  Moram li se prijaviti  za strukturirani tečaj koji se nalazi na internetskoj stranici http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ ?

Ne, možete se prijaviti i za ostale tečajeve koji su u sklopu Programa za cjeloživotno učenje. Ukoliko se prijavljujete za sudjelovanje na takvom tečaju, molimo Vas da informirate Agenciju za mobilnost i programe EU o programu, ciljanoj publici i organizatoru tečaja.

19. Mogu li sudjelovati na konferenciji? Koji su uvjeti za prijavu?

Da, možete se prijaviti za sudjelovanje na konferenciji ili seminaru koji organizira Grundtvig mreža, multilateralni projekt, nacionalna agencija u državi članici Programa ili neka od europskih ustanova koje se bave obrazovanjem odraslih. Ukoliko se prijavljujete za sudjelovanje u takvoj aktivnosti, molimo Vas da informirate Agenciju za mobilnost i programe EU o programu, ciljanoj publici i organizatoru tečaja.

20. Radim kao dio nenastavnog osoblja u ustanovi za obrazovanje odraslih. Mogu li se prijaviti za aktivnosti u sklopu Grundtvig potprograma?

Da, aktivnosti su otvorene svom osoblju koje radi u obrazovanju odraslih. Osim nastavnog osoblja, mogu se prijaviti i ostali članovi osoblja u ustanovama (npr. administrativno osoblje i sl.).

21. Mogu li se kao vanjski suradnik ustanove za obrazovanje odraslih prijaviti na stručno usavršavanje?

Možete. Mogu se prijaviti svi sudionici u obrazovnom procesu.

22. Koje su informacije nužne za uspješno ispunjavanje prijave?

U prijavnom obrascu trebate navesti podatke o aktivnosti kao i razloge zašto se prijavljujete za određenu aktivnost (motivaciju). Budući da Agencija odabire pristigle prijave isključivo na temelju uspješnosti, prijava treba pokazati da će aktivnost povećati europsku dimenziju u profesionalnom razvitku osobe koja se prijavljuje, da je aktivnost korisna i da postoji jasna povezanost između aktivnosti za koju se prijavljujete i aktivnosti koje provodite u svojoj ustanovi.

23. Koji su troškovi sudjelovanja na aktivnosti pokriveni? Postoji li najviši iznos za koji se mogu prijaviti?

Financijska je potpora doprinos troškovima Vaše aktivnosti, što znači da ne moraju biti pokriveni svi troškovi u cijelosti. Financijska se potpora dodjeljuje za troškove putovanja, troškove života, eventualne troškove jezične, pedagoške i kulturne pripreme i kotizacije. Kako bi se omogućilo što većem broju pojedinaca i institucija da sudjeluju, Agencija može odrediti najviši iznos. Svaki natječaj detaljnije određuje uvjete i iznose.

24. Što se podrazumijeva pod troškovima života (subsistence costs)?

Troškovi života pokrivaju smještaj, hranu, troškove lokalnog prijevoza, telekomunikacijske usluge, osiguranje itd. Troškovi života se izračunavaju na temelju trajanja posjeta, koristeći dnevne stope za odgovarajuću zemlju odredišta. Iznosi dnevnih stopa za svaku pojedinu zemlju tablično su prikazani u prijavnom obrascu. Iznos za troškove života se isplaćuje na temelju paušalnog iznosa - „flat rate" modela.

25. Koliko iznosi financijska potpora za troškove putovanja?

Za troškove putovanja najviši iznos koji Agencija može dodijeliti je 500 € po sudioniku. Putni se troškovi definiraju kao troškovi putovanja iz Hrvatske do odredišta pripremnog posjeta uključujući i moguće troškove za izdavanje vize. Ovi troškovi ne uključuju troškove lokalnog prijevoza od i do mjesta smještaja i troškove lokalnog prijevoza od i do lokacije održavanja pripremnog posjeta. Lokalni se prijevoz pokriva iz sredstava za troškove života.

26. Koliko iznosi financijska potpora za troškove jezične, pedagoške i kulturne pripreme?

Za troškove jezične, pedagoške i kulturne pripreme može se dodijeliti najviše 150 € po sudioniku, a isplaćuje se u obliku paušalnog iznosa tzv. „lump-sum". Pokrivanje troškova za jezičnu pripremu nije moguće ako namjeravate sudjelovati u jezičnom tečaju u inozemstvu (tzv. pure language courses). Jezična se priprema može odnositi npr. i na samoučenje odnosno pohađanje tečaja jezika u Republici Hrvatskoj. U tom slučaju, taj podatak trebate navesti u prijavnom obrascu.

27. Što je paket troškova (package costs)?

Za kontaktni se seminar obično plaća kotizacija u obliku paketa troškova (tzv. package costs) koji pokriva troškove smještaja, hrane, pisanih materijala za seminar te sudjelovanje na kulturnim događajima. Kotizacija se kao paket troškova za kontaktni seminar računa na osnovi stvarnih troškova. To znači da je stvaran iznos koji očekujete da ćete potrošiti osnova za izračun. Ako su troškovi života uključeni u kotizaciju kao paket troškova, ne možete tražiti dodatnu financijsku potporu za troškove života.

28. Ja sam nastavnik informatike u ustanovi za obrazovanje odraslih, ali bih želio  usavršiti svoje poznavanje stranog jezika. Mogu li se prijaviti za čisti jezični tečaj?

Ne, budući da su čisti jezični tečajevi namijenjeni isključivo:
• Nastavnom osoblju koje podučava neki nejezični predmet na stranom jeziku
• Nastavnom osoblju koje se obučava za profesora stranog jezika
• Osoblju ustanove koja sudjeluje u aktivnosti Grundtvig partnerstva te im je potrebno usavršavanje na jeziku partnerstva
• Nastavnom osoblju kojem je potrebno usavršavanja na manje rasprostranjenom i poznatom jeziku u svrhu poučavanja

29. Radim u ustanovi za obrazovanje odraslih i želim se prijaviti za stručno usavršavanje u Švedskoj. Međutim, ne govorim engleski najbolje i htio bih sudjelovati na tečaju engleskog prije puta. Je li to moguće?

Ukoliko je radni jezik usavršavanja engleski, a ograničeno bi poznavanje engleskog moglo ugroziti koristi koje imate od usavršavanja, Agencija za mobilnost i programe EU može dodijeliti dodatna sredstva za jezičnu pripremu u iznosu do najviše 150 €. Molimo da potrebu za jezičnom pripremom navedete u prijavnom obrascu i da objasnite što priprema uključuje.

30. Mogu li korisnici koji odlaze na aktivnost biti financirani za dodatno noćenje, ukoliko ne postoji mogućnost povratka zadnji dan aktivnosti zbog prometne povezanosti?

Da, postoji mogućnost da budu financirani za dodatno noćenje, ukoliko Agencija za mobilnost i programe EU procjeni da je to opravdano, ali to je potrebno napomenuti prilikom prijave, a ne kasnije.

31. Možemo li preraspodijeliti sredstva iz različitih stavki financiranja (troškovi puta, troškovi kotizacije, dnevni troškovi)?

Ukoliko ne iskoristite sva sredstva za troškove puta jer su troškovi puta bili niži od iznosa koji ste zatražili u prijavnom obrascu, nije moguće preraspodijeliti ta sredstva za dnevne troškove, već će se razlika oduzeti od krajnjeg iznosa potpore.

32. Zašto se u Comenius - Grundtvig bazi podataka Stručnih usavršavanja navodi da pojedina stručna usavršavanja proizlaze iz Socrates projekta ili centraliziranog projekta Programa za cjeloživotno učenje?

Takva stručna usavršavanja rezultat su projekata koje je financirala Europska unija.  Prema odluci Europske komisije ona se dodatno promiču te pri ocjenjivanju kvalitete prijave dobivaju dodatnih deset bodova.

33.  Mogu li se kao vanjski suradnik organizacije koja se bavi općim obrazovanjem odraslih prijaviti na stručno usavršavanje?

Možete. Mogu se prijaviti svi oni koji su sudjeluju u općem obrazovanju odraslih. Potrebno je unaprijed s Vašom organizacijom provjeriti način isplate financijske potpore s obzirom na status vanjskog suradnika.

34.  Mogu li se kao nezaposleni prijaviti za stručno usavršavanje?

Možete se prijaviti samostalno izravno Agenciji. U tom slučaju potrebno je u prijavnom obrascu objasniti jasnu namjeru za budućim radom u području općeg obrazovanja odraslih.

35.  Što znači diseminacija rezultata?

Diseminacija znači širenje rezultata Vaše aktivnosti nakon povratka. Potrebno je nakon povratka rezultate, odnosno ono što ste naučili na aktivnosti, širiti dalje kolegama i ostalim zainteresiranim skupinama putem prezentacija, novinskih članaka, objavljivanjem rezultata na internetskim stranicama ili drugim načinima.

37. Što se događa kada osoba promijeni ustanovu u kojoj radi ili svoj status zaposlenja, a dobila je financijsku potporu za Stručno usavršavanje?

Ukoliko individualni korisnik financijske potpore promjeni svoj pravni status prije odlaska na aktivnost, npr. školi stranih jezika je odobrena financijska potpora za stručno usavršavanje nastavnika koji prije odlaska na aktivnost promijeni školu ili ostane nezaposlen jer je imao ugovor na određeno vrijeme, nije moguće sklopiti ugovor s dotičnim individualnim korisnikom kao fizičkom osobom ili s njegovim novim poslodavcem s obzirom da promjena statusa individualnog korisnika može bitno promijeniti kontekst u kojem je njegova prijava ocjenjena. Nadalje, ugovor s Agencijom sklapa ustanova, stoga je ustanova nositelj svih prava i obveza prema Agenciji te kao takva može odlučiti poslati zamjensku osobu na aktivnost za koju joj je odobreno financiranje. U suprotnom, ugovor se sporazumno raskida i ustanova sva sredstva vraća Agenciji. Individualnom korisniku preporuča se prijaviti na novi rok kao fizička osoba (kod statusa nezaposlene osobe) ili preko novoga poslodavca. Međutim, u slučaju promjene statusa individualnog korisnika nakon povratka s aktivnosti, matična ustanova treba ispuniti sve obveze prema individualnom korisniku sukladno Obavijesti o analizi završnog izvješća koju izdaje Agencija.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu