Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Grundtvig > Natječajna dokumentacija
 
Natječaj za aktivnosti unutar potprograma Grundtvig za 2013. godinu  

Popis dokumenata koji su sastavni dio Ugovora za dodjelu financijske potpore - granta u okviru natječaja za Grundtvig i rokovi za prijavu od sada se nalaze na jednom mjestu.

Za obavijesti o rokovima za prijavu za:

  • stručna usavršavanja
  • posjete i razmjene
  • pripremne posjete
  • partnerstva
  • asistenti
  • radionice
  • volonterski projekti za starije

u desnom izborniku odaberite podnaslov "Natječajna dokumentacija 2013." u kojem se nalaze dokumenti potrebni za prijavu na Natječaj.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu