Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Obzor 2020.
 
Europski okvirni program istraživanja i inovacija za razdoblje od 2014. do 2020. godine Obzor 2020.  

Obzor 2020. (Horizon 2020) financijski je instrument za provedbu Unije inovacija, jedne od vodećih inicijativa strategije Europa 2020., čiji je cilj osigurati konkurentnost Europe na svjetskom tržištu. Ovaj novi program Europske unije za istraživanja i razvoj dio je nastojanja da se potakne rast i stvore nova radna mjesta u Europi. Provodit će se u razdoblju od 2014. do 2020. godine, a za njegovu će provedbu biti osiguran proračun od 80 milijardi eura.

Obzor 2020. donosi pojednostavljenje budući da se temelji na jedinstvenom skupu pravila. Program će objediniti sve vrste financiranja istraživanja i inovacija trenutačno dostupne u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj, aktivnosti vezanih uz inovacije Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) te Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT).

Predlaže se da se u okviru Obzora 2020. podrška istraživanju i inovacijama usmjeri na:

  • Jačanje položaja EU u znanosti s namjenskim sredstvima od 24 598 milijuna eura. Na ovaj će se način osnažiti najkvalitetnija istraživanja u Europi te će se financiranje iznimno uspješnog Europskog istraživačkog vijeća (ERC) povećati za 77%.
  • Osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama sa 17 938 milijuna eura. Ovo uključuje velika ulaganja u ključne tehnologije, lakši pristup kapitalu te podršku malim i srednjim poduzetnicima. 
  • Osiguravanje 31 748 milijuna eura kao pomoći za rješavanje izazova s kojima se suočavaju svi Europljani, kao što su klimatske promjene, razvijanje održivog prijevoza i mobilnosti, smanjenje cijena obnovljivih izvora energije, osiguravanje sigurnosti hrane ili suočavanje s problemima koji se odnose na starenje stanovništva.

Obzor 2020. nastojat će riješiti društvene izazove i premostiti jaz između istraživanja i tržišta tako što će, primjerice, pomoći inovativnim poduzetnicima da svoje tehnološke inovacije razviju u proizvode sa stvarnim tržišnim potencijalom. Ova usmjerenost na tržište uključivat će i razvijanje partnerstava s privatnim sektorom i pojedinim zemljama članicama u udruživanju potrebnih resursa.

Međunarodna suradnja bit će važan i sveobuhvatan prioritet Obzora 2020. Uz potpunu otvorenost Obzora 2020. za sudjelovanje drugih zemalja, pojedine aktivnosti provodit će se s ključnim partnerskim zemljama i regijama te će biti usmjerene na strateške prioritete Europske unije. Temeljem nove strategije u svim će se segmentima Obzora 2020. osigurati strateški i koherentan pristup međunarodnoj suradnji.

Obzor 2020. bit će nadopunjen daljnjim mjerama usmjerenim na zaokruživanje Europskog istraživačkog prostora i njegov daljnji razvoj do 2014. godine. Ove će mjere nastojati ukloniti prepreke za stvaranje u punom smislu riječi jedinstvenog tržišta znanja, istraživanja i inovacija.

Za više informacija posjetite www.obzor2020.hr i stranice Europske komisije.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu