Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Comenius > Primjeri dobre prakse > Comenius školska partnerstva > Empowering Gender Equality
 

Aktivnost: Multilateralno školsko partnerstvo

Ime projekta: Empowering Gender Equality

Države partneri: Trajanje projekta: 1.8.2011. – 31.7.2013.

Prijavitelj: Talijanska srednja škola - Scuola Media Superiore Italiana Rovinj - Rovigno

 

Talijanska srednja škola - Scuola Media Superiore Italiana Rovinj – Rovigno je zajedno s dvije europske škole iz Njemačke i Italije sudjelovala u dvogodišnjem projektu Comenius školskog partnerstva pod nazivom Empowering Gender Equality. O ulozi škole u projektu, iskustvima, učincima i koristima sudjelovanja, razgovarali smo s voditeljicom projekta.

 

1.         Koji su osnovni ciljevi projekta?

Temeljni ciljevi  našeg projekta sastojali su se u uspostavljanju uspješne suradnje i partnerstva među europskim školama, u promicanju europske razine učenja engleskog jezika u srednjim školama, a pristup nastavi zamišljen je kao „student-centered“, pri čemu bi se vodilo računa o vidokrugu učeničkih interesa, njihovom načinu usvajanja gradiva i individualnim sposobnostima. Među ciljeve projekta ubrajamo također razvijanje društvenih, organizacijskih i informatičkih kompetencija (služenje informatičko-komunikacijskim alatima i aplikacijama).

Nastojali smo kod učenika poticati kritičko mišljenje i sposobnost rješavanja problema, a trudili smo se osvijestiti važnost rodne ravnopravnosti, solidarnosti i uvažavanja kulturnih različitosti u svim područjima društvenog života s naglaskom na demokraciji na nacionalnoj i europskoj razini. Svemu navedenom pribrajamo još nastojanje da kod učenika potaknemo odgovornost spram ostvarivanja projekta i zadanih ishoda.

 

2.         Što ste radili unutar projekta, tj. koje su bile projektne aktivnosti?

Naša je ustanova zajedno s dvjema srednjim školama, „Istituto magistrale Carlo Baudi di Vesme“ iz Italije i „Augusta Bender Schule“ iz Njemačke, bila uključena u dvogodišnji interdisciplinarni projekt koji se bavio rodnom ravnopravnošću u suvremenoj multietničkoj i multikulturalnoj Europi. U sklopu projekta učenici su proučavali položaj žena te razinu ljudskih prava zajamčenih u različitim europskim državama. Učenici su proučavali kulturne, povijesne i ekonomske čimbenike koji su doveli do sadašnje društveno-političke situacije, identificirali spolne stereotipe i ustanovili kako tradicija, obiteljske vrijednosti i obrazovanje mogu utjecati na stvaranje samopoštovanja i samoprihvaćanja u žena. Učenici su analizirali skriveni simbolizam u klasičnoj književnosti, dekonstruirali jezik i slike iz medija i promidžbenih materijala, intervjuirali poznate osobe iz društveno-političkog i kulturnog života i učili iz njihovog životnog iskustva.

U sklopu projekta obradili smo sljedeće teme: dio ljudskih prava koji se odnose na žene, njihov udio u kreiranju politike, njihova društvena i politička zastupljenost, njihovo obrazovanje te problemi vezani uz nasilje, trafficking i prostituciju te diskriminaciju žena na političkom, ekonomskom i društvenom području. Učenici su se upoznali s općim zakonodavstvom različitih zemalja i načelima socijalne zaštite, uočili su probleme i posebna područja na kojima se javlja nejednakost i diskriminacija te predložili rješenja za poboljšanje stanja u svojemu okruženju. Putem različitih aktivnosti učenici su uočili složenost te društvene problematike, promišljali o mogućim rješenjima te promicali potrebu za odgovornijim društvenim angažmanom. Učenici su provodili ankete i komparativna istraživanja, te razmjenjivali i objavljivali svoje rezultate na zajedničkom blogu i prezentirali svoje prijedloge Parlamentarnoj komisiji za ženska prava i rodnu ravnopravnost (FEMM) u Strasbourgu u ožujku 2013. godine.

Tijekom dvogodišnjeg rada na projektu organizirana su četiri radna susreta, od kojih jedan u Rovinju, a ostali u inozemstvu pri školama-partnerima. U sklopu tih susreta učenici su sudjelovali u radionicama, bili su uključeni u terensku nastavu, a upoznali su i brojne ugledne osobe zaslužne za promicanje ravnopravnosti u društvenom i političkom smislu.

Učenici su sudjelovali u važnim društveno-političkim i kulturnim manifestacijama, sudjelovali su na predavanjima i javnim predstavljanjima knjiga. Organizirali su školske susrete s predavačima te su s njima razmijenili i podijelili iskustva. Na Internetu su pokrenuli svoj list i blog pa su na taj način objavili rezultate istraživanja, kreativne radove i prijedloge. Objavili su tri knjige, kalendar s temom rodne ravnopravnosti, ostvarili su dvadesetak video - uradaka, izradili su lijepe plakate i stripove, sve s pohvalnim zanimanjem, entuzijazmom i kreativnošću.

Rezultate svojega rada objavili su i na radio i TV emisijama, a napisali su i niz članaka za novine i časopise te upriličili predstavljanja i izložbe na lokalnoj razini.

 

3.         Koje su značajke europske dimenzije vašeg projekta?

Rad na projektu omogućio je učenicima provedbu samostalnih istraživanja i promišljanje o značaju jednakosti među ljudima koju bi trebalo ugraditi u temelje jednog  pravednijeg i humanijeg društva.

Učenici su uočili važnost solidarnosti, uzajamnog uvažavanja i demokratskog dijaloga kao preduvjeta za stabilnost Europe u nacionalnom i kulturnom smislu. Postali su osjetljiviji u odnosu na druga društvena pitanja kao što su prava manjina i prava osoba različitih seksualnih orijentacija. U suradnji  s partnerima otkrili su i shvatili po čemu su posebni u kontekstu kulture, tradicije i životnog stila te u društveno-političkom i ekonomskom smislu. Tijekom gostovanja u inozemstvu sudjelovali su  u nastavi, uspoređivali su različite obrazovne sustave, promišljali o važnosti cjeloživotnog obrazovanja te o važnosti poznavanja stranih jezika i informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Pripremanje i odgajanje današnjih učenika kako bi postali aktivni i odgovorni građani velik je izazov. Vrlo je važno promicati u mladih univerzalne vrijednosti pravde, ravnopravnosti i solidarnosti kao preduvjeti svakog zdravog i pravednog društva. Istraživanje i razmjena informacija na temu rodne ravnopravnosti omogućili su učenicima bolji uvid u suvremeni život različitih europskih zemalja, u njihove kulturne identitete i društveno-političku raznolikost. Međusobna suradnja učenika na projektu omogućila je zbližavanje pripadnika različitih kultura i razvijanje njihovih interkulturalnih vještina.

 

4.         Imate li neku poruku za svoje kolege/učenike? Zašto sudjelovati u ovakvim aktivnostima?

Ovo je prvi put da naša škola surađuje na jednom Comenius projektu i to je iskustvo dosad bilo veoma poticajno za sve učenike. Izabrana tema je bila vrlo interesantna i korisna i svi su partneri razmjenjivali vrlo korisne informacije i sugestije, uživajući u slobodi kreativnog izražavanja i stvaranja, u prekrasnoj suradnji, u ugodnim trenutcima provedenim pri upoznavanju drugih zemalja i gradova, a nadasve u divnim prijateljstvima. Ovakve inicijative predstavljaju odličnu mogućnost rasta i usavršavanja na pedagoškom, stručnom te osobnom planu. Omogućuju interkulturalni dijalog i međusobno razumijevanje, promoviraju svijest o važnosti kulturne i jezične raznolikosti i o potrebi da se u mladih razvije demokratičan i kritičan stav prema okolini i svijetu u kojem žive. Svakako predstavljaju jedno prekrasno i nezaboravno iskustvo. Našim se učenicima pružila prilika da upoznaju druge zemlje i kulture, da steknu nova iskustva i surađuju s drugim školama, što predstavlja jedno nezaboravno iskustvo koje obogaćuje i oplemenjuje u ljudskom smislu, a vjerujemo da će ono zauvijek ostati urezano u njihovu pamćenju. Ovo predivno iskustvo zasigurno će potaknuti i učenike i školu da se i dalje uspješno uključuju u međunarodne projekte.

 

Galerija
 
 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost učenika 03.12. 2012.
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošćivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu