Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > eTwinning > eTwinning mogućnosti > Mobilnost
 
eTwinning mobilnosti 

eTwinning mobilnost podrazumijeva višednevni boravak u inozemstvu u svrhu sudjelovanja na međunarodnim seminarima, radionicama i konferencijama.

Organizator godišnje eTwinning konferencije je Središnja služba za podršku eTwinningu (Central Support Service - CSS), dok radionice i seminare organiziraju Nacionalne službe za podršku (National Support Service - NSS). Sudjelovanje na ovakvim događanjima moguće je jedino na poziv NSS-a, koji ujedno i sufinancira troškove sudjelovanja. Troškove kotizacije, koja uključuje smještaj i obroke, NSS izravno uplaćuje organizatoru događanja. Korisnik samostalno organizira svoje putovanje za što od NSS-a, putem ugovora o sufinanciranju eTwinning mobilnosti dobiva financijsku potporu od maksimalno 500 EUR. Za mobilnosti u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji dodjeljuje se maksimalni iznos od 200 EUR za putne troškove. Ugovor o sufinanciranju mobilnosti Agencija za mobilnost i programe EU sklapa s matičnom ustanovom sudionika. U roku od trideset dana nakon potpisivanja ugovora od strane Agencije, na račun matične ustanove uplaćuje se predujam (70% od odobrenog iznosa). Odluka o iznosima financijskih potpora za 2015. godinu dostupna je ovdje.

U slučaju prestanka zaposlenja korisnika mobilnosti u ustanovi čija je prijava odobrena za dodjelu financijske potpore do datuma polaska na mobilnost, korisnik neće moći sudjelovati u mobilnosti. U tom slučaju, obvezan je čim prije obavijestiti Agenciju službenim dopisom s pečatom i potpisom zakonskog predstavnika odabrane ustanove.

Oblici eTwinning mobilnosti:

 • Kontaktni seminari - cilj je upoznati europske kolege, uspostaviti suradnju i utemeljiti nove eTwinning projekte.
 • Konferencije - sudionici raspravljaju o učinku i značaju eTwinninga u školama. Na godišnjoj konferenciji održava se i dodjela nagrada za najbolje europske projekte.
 • Radionice profesionalnog usavršavanja (PDW) - sudionici usavršavaju svoje vještine korištenja informacijsko - komunikacijske tehnologije u nastavi i provođenju projekata.

Ovdje pogledajte okvirni kalendar eTwinning mobilnosti za 2015. godinu.

Postupak prijave:

 • Prijaviti se mogu jedino članovi portala www.etwinning.net
 • Prijava se vrši slanjem prijavnog obrasca na adresu Agencije za mobilnost i programe EU s naznakom "Za eTwinning" i e-poštom na etwinning@mobilnost.hr.
 • Kako bi prijava bila formalno prihvatljiva, obrazac mora sadržavati potpis prijavitelja i pravnog predstavnika matične ustanove, pečat matične ustanove te poštanski žig koji dokazuje da je prijava poslana preporučenom poštom unutar zadanog roka. Prijavu je moguće i osobno dostaviti u Agenciju. U tom slučaju, tajništvo Agencije prijavitelju izdaje potvrdu o primitku prijave. 
 • Prijavni obrazac se ispunjava na hrvatskom jeziku.
 • Prijavni obrazac se ispunjava na računalu.

Postupak odabira sudionika:

 • Svi sudionici trebaju biti registrirani korisnici portala eTwinning
 • Sve prijave koje zadovoljavaju kriterije formalne prihvatljivosti, ocjenjuju se na temelju kvalitete

Kako bi prijava bila formalno prihvatljiva, treba biti poslana na ispravnom obrascu i unutar roka za prijavu. Prijava treba biti u cijelosti popunjena, te treba sadržavati privitke utvrđene natječajem. Nisu moguće individualne prijave, već samo prijave putem ustanove u kojoj je prijavitelj zaposlen. Prijava ne smije biti ispunjena rukom, te treba biti potpisana i pečatirana od strane zakonskog predstavnika ustanove.

Prijavitelji koji nisu sudjelovali u eTwinning mobilnosti dobivaju dodatne bodove.
Financijsku potporu za eTwinning mobilnosti moguće je dobiti samo jednom u polugodištu tekuće školske godine, u suprotnom prijave neće biti formalno prihvatljive. U slučaju objave natječaja za više od jedne radionice ili seminara na jednom roku, prijavitelji se trebaju odlučiti za jedno od događanja za koje će podnijeti prijavu.

Kvaliteta prijave - Što se ocjenjuje?

 • Motivacija prijavitelja
 • Projektna ideja
 • Plan diseminacije

Elementi ocjenjivanja mogu se razlikovati ovisno o kriterijima sudjelovanja na specifičnoj eTwinning mobilnosti. Kako bi Vaša prijava bila što kvalitetnija, molimo obratite pažnju na evaluacijski obrazac koji će se koristiti za ocjenjivanje prijava, a koji je dostupan ovdje.

Preporuča se prijavni obrazac ispuniti detaljnim, jasnim i konkretnim odgovorima!

Za financiranje se odabiru prijave s najvećim brojem bodova do granice raspoloživih financijskih sredstava ili do popunjavanja raspoloživih mjesta. Ostale prijave se odbijaju ili stavljaju na rezervnu listu.

Obveze odabranih sudionika:

 • Aktivno sudjelovati u aktivnostima seminara/radionice.
 • U roku od trideset dana nakon završetka aktivnosti Agenciji podnijeti završno izvješće u kojem će prikazati troškove puta u stvarnome iznosu uz predočenje računa, kao i svoje sudjelovanje na aktivnosti za koju je primio potporu.
 • Diseminirati stečena znanja i informacije putem novinskih članaka, objava u relevantnim digitalnim časopisima, besplatnih radionica, webinara ili prezentacija.

Financiranje:

 • Vrši se po načelu sufinanciranja, što znači da Agencija ne mora nužno pokriti cjelokupan trošak sudjelovanja na seminarima i radionicama.
 • Financiranje eTwinning mobilnosti se značajno razlikuje od financiranja aktivnosti programa Erasmus+.
 • Kotizacija uključuje smještaj, obroke, radne materijale, a ponekad i transfere. Agencija kotizaciju izravno uplaćuje organizatoru događanja.
 • Za putne troškove Agencija isplaćuje financijsku potporu matičnoj ustanovi sudionika. Uplata se vrši na temelju ugovor o sufinanciranju. Maksimalno se može dodijeliti 500 EUR. Putovanje se opravdava računima i ukoliko je u završnom izvješću priznati trošak manji od iznosa uplaćenog prvom isplatom, korisnik je dužan Agenciji uplatiti povrat.
 • Putni troškovi definiraju se kao troškovi putovanja iz mjesta boravka ili prebivališta do odredišta u inozemstvu i natrag uključujući i moguće troškove izdavanja vize.
 • Za putovanje je moguće koristiti javni prijevoz (npr. autobus, vlak, avion, brodski prijevoz, 2. razred odnosno ekonomsku klasu) te iznimno osobni automobil uz izjavu zakonskog predstavnika ustanove o opravdanosti korištenja osobnog automobila ukoliko predstavlja uštedu vremena ili novčanih sredstava.
 • Korištenje taksi prijevoza je prihvatljivo samo u iznimnim slučajevima. Prihvatljivost tog troška molimo provjeriti s djelatnicima Agencije.
 • Kod korištenja osobnog automobila refundiraju se putni troškovi u iznosu od 0,20 EUR po kilometru, te troškovi cestarine ili tunelarine.
 • Troškovi koji nisu izravno povezani s putovanjem, npr. naknade za parkiranje, čuvanje prtljage i sl. nisu prihvatljivi.
 • Dnevnice se u pravilu ne isplaćuju. Iznimno je moguće odobriti jednu dnevnicu kada je sudioniku potreban jedan dodatan dan za putovanje. O odobrenju dodatnog dana i pripadajuće dnevnice odlučuje Agencija. Dodatan dan je opravdan samo ako se aktivnost odvija na udaljenim i teško dostupnim lokacijama.
 • Agencija ne snosi troškove zamjene u matičnoj ustanovi sudionika.
 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu