Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Transverzalni program - Studijski posjeti > Natječajna dokumentacija > Natječaj 2012
 
Natječajna dokumentacija 2012.  

1. Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2012. godinu

  • Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2012. enghrv;

  • Dodatak Pozivu na natječaj eng; hrv
  • Opći poziv na natječaj za razdoblje 2011. - 2013. - Strateški prioriteti 2012. eng; hrv

2. Vodič za Program za cjeloživotno učenje za 2012. godinu

  • 1. dio - Opće odredbe eng; hrv
  • Dodatak Vodiču kroz Program za cjeloživotno učenje - 1 dio - Opće odredbe eng
  • 2.a dio - Potprogrami i aktivnosti eng; hrv
  • 2.b dio - Opis pojedinačnih aktivnosti eng; hrv

NAPOMENA: U slučaju razlika između originalnih dokumenata na engleskom jeziku i hrvatskih prijevoda, prednost će imati engleske verzije dokumenata.

3. Nacionalna pravila za prijavitelje

  • Nacionalna pravila za prijavitelje hrv
  •     Privitak 1.  eng 

4. Prijavni obrazac za Studijske posjete

Online prijavni obrazac ispunite na mrežnim stranicama CEDEFOP-a.

5. Upute za ispunjavanje prijavnog obrasca za Studijske posjete

  • Upute za ispunjavanje prijavnog obrasca za Studijske posjete- eng

6. Privitci ugovora

 

 Privitci vezani uz PDV:

 

 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Studijski posjeti 28.03.2013.
15.10.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu