Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Publikacije > AMPEU obavijesti > Lipanj 2014.
 
AMPEU obavijesti lipanj 2014. 

 Novosti_AMPEU

12

Antonija Gladović imenovana ravnateljicom Agencije

Dana 16. svibnja 2014. ravnateljicom Agencije za mobilnost i programe EU, po završetku javnog natječaja, imenovana je mr. sc. Antonija Gladović, dosadašnja vršiteljica dužnosti ravnatelja 

Obrazovanje i osposobljavanje

24

Nova generacija programa EU

1. siječnja 2014. započela je provedba nove generacije programa Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, koja će trajati do 31. prosinca 2020.  

Opće obrazovanje

8

Za aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja zaprimljene 133 prijave

U području općeg obrazovanja i dalje se, kao i u prethodnoj generaciji programa (u Programu za cjeloživotno učenje) zapaža velik interes za sudjelovanjem u međunarodnim aktivnostima 

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

3

Raste interes za mobilnost u strukovnom obrazovanju

Područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i u novom programu, Erasmus+, bilježi rast interesa – za aktivnost mobilnosti u svrhu učenja zaprimljene su 74 prijave 

 Visoko obrazovanje 

4

Prilika za više od 1570 studenata iz RH

Za aktivnost mobilnosti u svrhu učenja zaprimljeno je ukupno 37 prijava visokih učilišta iz Republike Hrvatske. U skladu s pravilima programa i raspoloživim proračunom, svim visokim učilištima …

Obrazovanje odraslih

7

Za mobilnost odraslih dostupno 54.319 eura

U području obrazovanja odraslih, zaprimljene su 22 prijave za aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja, od kojih je, sukladno kvaliteti i dostupnim sredstvima (54.319 eura) 

Informativne i promotivne aktivnosti

15

Svečane konferencije u povodu novih programa

Počeci novih programa Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta te u području istraživanja i razvoja  svečano su obilježeni u cijeloj Europskoj uniji, pa tako i u Republici Hrvatskoj 

6

Info dani, radionice i treninzi

Agencija za mobilnost i programe EU kontinuirano informira o programima u svojoj nadležnosti te savjetuje na razne načine o mogućnostima sudjelovanja u njima 

Važne informacije iz sustava

13

Novi pravilnici, zajmovi i platforma

Zanimljiva novost programa Erasmus+ jest mogućnost jamstva za kredite za studente diplomskih studija, koje EK još osmišljava. Riječ je o povoljnijim zajmovima za studente 

Mladi

14Natječaj Erasmus+

Za područje mladih u 2014. dodijeljen je ukupni proračun od 2,654.340,25 eura, od čega je na prvom roku (24. ožujka 2014.) dodijeljeno nešto više od trećine, odnosno 748.722 eura 

16Potporne aktivnosti - Aktivnosti transnacionalne suradnje

U sklopu Aktivnosti transnacionalne suradnje za Republiku Hrvatsku dostupno je 110.125,78 eura, a popis otvorenih osposobljavanja i seminara možete pronaći na web stranici Agencije 

2Mladi i politika za mlade

Ulaskom u Europsku uniju u Hrvatskoj se službeno počeo provoditi strukturirani dijalog s mladima - proces u kojem se tijela javne vlasti, uključujući i institucije Europske unije na strukturiran način 

1Nacionalni program za mlade 2014. – 2017.

Cilj Nacionalnog programa za mlade jest unapređivanje aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje svojim djelokrugom i nadležnostima pridonose zadovoljavanju potreba mladih 

23Zakon o savjetima mladih i Zakon o mladima

U posljednjih se godinu dana u Hrvatskoj odvija proces izrade Zakona o mladima, a dio tog procesa jest i javno savjetovanje, koje traje do 15. lipnja 2014. Jedan od najavljenih ciljeva ovog Zakona 

17Primjer dobre prakse

Znate li da je Split na prijelazu između 15. i 16. stoljeća imao pisca uspješnica kojem je jedno od njegovih djela tiskano čak u Japanu? Ili, znate li da Split skriva sfinge? 

Znanost

19Obzor 2020. natječaji i Portal za sudionike

Obzor 2020. (Horizon 2020) novi je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7) 

9Informativne i promotivne aktivnosti

Odmah po izlasku prvih poziva na dostavu projektnih prijedloga, Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je i prve informativne dane za prijavitelje 

20Primjeri dobre prakse

Na pilot natječaju Europske komisije FP7-ERA Chairs – Pilot Call 2013 Europska komisija dodijelila je više od 2.3 milijuna eura projektu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

Važne informacije iz sustava

18Pokrenut hrvatski portal za program Obzor 2020.

U prosincu 2013. godine, netom prije službenog početka Obzora 2020., Europska je komisija objavila pozive na dostavu projektnih prijedloga na svojem službenom portalu za sudionike ...

5Novosti u zakonskoj regulativi u području zapošljavanja stranih istraživača nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju

Odjel za mobilnost istraživača pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije aktivno je sudjelovao u provedbi Akcijskog plana za mobilnost istraživača 

11Lokalne EURAXESS kontakt osobe na usluzi stranim istraživačima

Na Plitvicama je od 19. do 20. svibnja održan sastanak i trening lokalnih EURAXESS kontakt osoba (Local Contact Points - LCPs) u svrhu podizanja razine usluge


Antonija Gladović imenovana ravnateljicom Agencije

12Dana 16. svibnja 2014., ravnateljicom Agencije za mobilnost i programe EU, po završetku javnog natječaja, imenovana je mr. sc. Antonija Gladović, dosadašnja vršiteljica dužnosti ravnatelja.

Antonija Gladović započela je svoj radni vijek u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, radeći na poslovima međunarodne suradnje i europskih integracija, što je obuhvaćalo i početak pregovora s Europskom komisijom o uspostavi nacionalne agencije za provedbu programa EU u području obrazovanja i osposobljavanja.

Prije dolaska u Agenciju za mobilnost i programe EU, prvo u svojstvu pomoćnice ravnatelja, a zatim i u svojstvu vršiteljice dužnosti ravnatelja, u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih obnašala je dužnost pomoćnice ravnateljice zadužene za Instrument pretpristupne pomoći (IPA), gdje je pokrenula i uspostavila organizacijsku jedinicu za financiranje i ugovoranje sredstava iz IPA fonda, akreditiranu pri Europskoj komisiji. Kolegici Gladović želimo puno uspjeha u daljnjem vođenju Agencije!

obrazovanje_osposobljavan

Nova generacija programa EU

241. siječnja 2014. počela je provedba nove generacije programa Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta Erasmus+, koja će trajati do 31. prosinca 2020. Osnovna struktura programa Eramus+ uključuje podjelu na Ključnu aktivnost 1 (KA 1) - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, Ključnu aktivnost 2 (KA 2) - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse te Ključnu aktivnost 3 - Podrška reformi politika.

U okviru Ključne aktivnosti 1 putem sredstava Agencije za mobilnost i programe EU financiraju se mobilnosti učenika (učenika, studenata, pripravnika, mladih, volontera) i osoblja (djelatnici u odgoju, obrazovanju i području mladih iz javnih ustanova i organizacija civilnog društva). Unutar Ključne aktivnosti 2 Agencija je zadužena za financiranje i ugovaranje strateških partnerstava u svim sektorima obrazovanja i osposobljavanja, kao i za sektor mladih, a u okviru Ključne aktivnosti 3 Agencija podupire razvoj strukturiranog dijaloga između mladih i donositelja odluka za mlade.

Proračun za sedmogodišnje razdoblje navedenog programa na razini EU jest 14,7 milijardi eura (što je povećanje od čak 40 posto u odnosu na proračune prijašnjih programa u istim područjima), a od toga je za Republiku Hrvatsku za 2014. alocirano 13,020.818 eura (98,9 mil. kuna, od čega 77,1 mil. kuna za područje obrazovanja i osposobljavanja, a 21,7 mil. kuna za područje mladih). Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unapređivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Dodatno o programu: link.

 Na vrh stranice

opce_obrazovanje

Za aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja zaprimljene 133 prijave

8U području općeg obrazovanja i dalje se, kao i u prethodnoj generaciji programa (u Programu za cjeloživotno učenje) zapaža velik interes za sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima, te su tako na prvom roku za aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja 24. travnja 2014. zaprimljene 133 prijave, od kojih je, zbog ograničenih financijskih sredstava (321.838 eura) odabrano njih 16. Zahvaljujući odobrenim prijavama, 160 članova osoblja zaposlenih u školama imat će priliku iskusiti aktivnosti stručnog osposobljavanja u inozemstvu. Rezultati natječaja: link.

Na roku 30. travnja 2014. za aktivnost strateških partnerstava zaprimljene su 44 prijave koordinatora-škola iz Hrvatske, a proračun dostupan za tu aktivnost iznosi više od milijun eura. Trenutačno je u tijeku postupak kvalitativne procjene, a rezultati će biti objavljeni u srpnju.

Također je važno napomenuti da su, uz 44 hrvatske škole-koordinatore koje su predale prijavu Agenciji za mobilnost i programe EU, hrvatske škole aktivne i kao partneri u projektima koje su prijavljivali strani koordinatori pri svojim matičnim nacionalnim agencijama. Prema trenutačnim podacima, takvih je prijava 200 na razini cijele EU. Dodatno naglašavamo kako je i u okviru strateških partnerstava moguće realizirati aktivnosti mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i učenika, u svrhu ostvarivanja rezultata projekata predviđenih projektnom prijavom.

Na vrh stranice

strukovno

Raste interes za mobilnost u strukovnom obrazovanju

3Područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i u novom programu Erasmus+ bilježi rast interesa. Za aktivnost mobilnosti u svrhu učenja zaprimljene su 74 prijave, od kojih je, temeljem kvalitete i dostupnih financijskih sredstava (2,232.904 eura) bilo moguće financirati njih 36. Zahvaljujući odobrenim prijavama, 935 učenika i 123 nastavnika i stručnjaka u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju imat će prilike stručno se usavršavati u inozemstvu. Rezultati natječaja: link.

Za aktivnost strateških partnerstava, u potpunosti ili u većoj mjeri usmjerenih na područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, pristiglo je 20 prijava hrvatskih koordinatora, koje su trenutačno u postupku kvalitativne procjene. Rezultati selekcijskog procesa bit će objavljeni do kraja srpnja, a dostupan proračun za navedenu aktivnost za prijavitelje iz Republike Hrvatske jest 816.770 eura. Napominjemo kako i u okviru aktivnosti strateških partnerstava postoji mogućnost za kratkoročnu i dugoročnu mobilnost stručnjaka u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, kao i mobilnost učenika, u svrhu realizacije ciljeva partnerstava.

Na vrh stranice

visoko

Prilika za više od 1570 studenata iz RH

4Za aktivnost mobilnosti u svrhu učenja zaprimljeno je ukupno 37 prijava visokih učilišta iz Republike Hrvatske. U skladu s pravilima programa i raspoloživim proračunom, svim visokim učilištima koja zadovoljavaju formalne uvjete bit će dodijeljena sredstva u iznosu koji će se temeljiti na brojevima mobilnosti ostvarenim u sudjelovanju u prijašnjoj generaciji programa (Programu za cjeloživotno učenje) te zatraženim brojevima mobilnosti planiranima za akad. god. 2014./2015.

Prema rezultatima evaluacijskog postupka, visokim učilištima ukupno je alocirano 4,741.558 eura, što je 99% dostupnog proračuna za aktivnost pojedinačne mobilnosti u visokom obrazovanju, a preostali dio proračuna ostaje rezerviran za osobe s posebnim potrebama. Izraženo u brojkama, to znači da će više od više od 1570 studenata visokih učilišta RH imati priliku dio studija ili prakse obaviti u inozemstvu, a više od 470 članova osoblja stručno se usavršavati u inozemstvu. Rezultati evaluacijskog postupka: link.

Studentsku populaciju, kao i osoblje, upućujemo da redovito prati mrežne stranice i oglasne ploče svojih matičnih visokih učilišta na kojima će biti raspisani interni natječaji za studijske boravke i stručne prakse studenata, kao i stručna usavršavanja i održavanje nastave osoblja, zajedno sa svim informacijama o rokovima, načinu prijave i kriterijima odabira. Važno je napomenuti i mogućnost za studente završne godine studija – naime, studenti u roku od 12 mjeseci od diplomiranja mogu obavljati stručnu praksu – no, u trenutku prijave moraju imati status studenta.

Na roku 30. travnja 2014. zaprimljeno je 11 prijava (sedam sektorskih te četiri međusektorske, s naglaskom na visoko obrazovanje) za strateška partnerstva, koje trenutačno prolaze kroz postupak formalne i kvalitativne procjene. Rezultati evaluacijskog procesa bit će objavljeni kolovozu. Napominjemo kako i u okviru aktivnosti strateških partnerstava postoji mogućnost za kratkoročnu i dugoročnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i studenata, u svrhu realizacije ciljeva partnerstava.

Dana 22. svibnja zatvoren je natječaj za Erasmus povelju za visoko obrazovanje (ECHE) za visoka učilišta zainteresirana uključiti se u Erasmus+ program od akademske godine 2015./16., kojima Erasmus povelja još nije dodijeljena. Rezultati evaluacije, za koju je zadužena Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Bruxellesu, bit će objavljeni krajem 2014. godine.

Na vrh stranice

odrasli

Za mobilnost odraslih dostupno 54.319 eura

7U području obrazovanja odraslih, zaprimljene su 22 prijave za aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja, od kojih je, sukladno kvaliteti i dostupnim sredstvima (54.319 eura), odobreno njih 6. Unutar navedenih prijava odobrene su 32 mobilnosti osoba aktivnih u obrazovanju odraslih, u svrhu njihovog stručnog usavršavanja u inozemstvu. Rezultate natječaja možete vidjeti ovdje.

Za aktivnost strateških partnerstava, na roku 30. travnja 2014., za koje je za Hrvatsku za 2014. predviđeno 453.489 eura, zaprimljeno je 14 prijava (od kojih su 2 međusektorski projekti), koje su trenutačno u postupku kvalitativne procjene. Rezultati natječaja za strateška partnerstva bit će poznati u kolovozu. Napominjemo kako i u okviru aktivnosti strateških partnerstava postoji mogućnost za kratkoročnu i dugoročnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, u svrhu realizacije ciljeva partnerstava.

Na vrh stranice

info_promo_akrivnosti

Svečane konferencije u povodu novih programa

15Počeci novih programa Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta (Erasmus+), i u području istraživanja i razvoja (Obzor 2020), za razdoblje 2014. – 2020. svečano su obilježeni u cijeloj Europskoj uniji, pa tako i u Republici Hrvatskoj.

Na svečanim konferencijama bili su ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović, ministar regionalnog razvoja i fondova EU prof. dr. sc. Branko Grčić, povjerenik Europske komisije Neven Mimica, prepoznavši važnost i značaj europskih programa u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU za razvoj znanosti, obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih. Više o konferencijama: Erasmus+ i Obzor2020.

Agencija za mobilnost i programe EU kontinuirano informira o programima u svojoj nadležnosti te savjetuje na razne načine o mogućnostima sudjelovanja u njima. Tako je od početka 2014. Agencija organizirala 14 info dana, radionica i treninga s temom sudjelovanja u programu Erasmus+, te kao dodatnu potporu potencijalnim prijaviteljima, pripremila osam webinara o sudjelovanju u različitim sektorima obrazovanja, koji su trajno dostupni na mrežnim stranicama Agencije.

Dodatno je na poziv drugih ustanova Agencija održala 36 predavanja s temom sudjelovanja u programu Erasmus+ diljem Hrvatske, želeći na taj način program učiniti što dostupnijim svim građanima Republike Hrvatske. Link na sve prezentacije.

Na vrh stranice

Info dani, radionice i treninzi

6Kao specifično izlaganje spominjemo informativni dan održan 13. svibnja 2014. u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU. Predstavnici Agencije posjetiteljima su predstavili niz programa mobilnosti (Erasmus+, Fulbright, Obzor 2020., Marie Sklodowska Curie akcije) na raspolaganju studentima, nastavnicima, mladim znanstvenicima te čitavoj akademskoj zajednici. Svoje iskustvo mobilnosti podijelila je dr. sc. Tamara Kisovar Ivanda s Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja koja je 2010. boravila u Austriji. Također, predstavljene su mogućnosti za sudjelovanje visokih učilišta u inovativnim i transnacionalnim projektima u području visokog obrazovanja poput aktivnosti Strateška partnerstva, Udruživanje znanja i Udruživanje sektorskih vještina, sve u okviru programa Erasmus+, dok je posebno zanimanje izazvalo predstavljanje prestižnih Marie Sklodowska Curie stipendija namijenjenih istraživačima na početku karijere te iskusnim istraživačima.  

Informativne i promotivne aktivnosti Agencije također su u velikoj mjeri usmjerene na suradnju s tijelima lokalne i regionalne vlasti s ulogom u obrazovanju, za koje je 28. ožujka 2014. u Zagrebu organiziran informativni dan s naglaskom na njihovo uključivanje u Ključnu aktivnost 2 programa Erasmus+, Strateška partnerstva. Program Erasmus+ ističe važnost uključivanja lokalne i regionalne zajednice, kao i poslovnog sektora, u projekte usmjerene na obrazovanje i osposobljavanje, radi povećanja održivosti projekata i širenja njihovog učinka, te veće mogućnosti modernizacije sustava obrazovanja i osposobljavanja. Kao pohvala dosadašnjim projektima koji su prepoznali važnost takve suradnje, posebna priznanja dodijeljena su koordinatorima projekata Violets in schools, Step2Peak, Activate&Respond2KidsInter-Community learning, koji su povezali obrazovni sektor i lokalnu zajednicu, utječući tako na pozitivne promjene u svojoj sredini.

Na vrh stranice

vazne_info_iz_sustava

→ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je, nakon provedene javne rasprave, Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (u članku 5. pod godišnji poslovi uvrštena je formulacija: sudjelovanje i pomoć u provođenju školskih, međunarodnih i drugih projekata; a u čl. 14. :Učitelj predmetne nastave zadužen prema članku 13. stavku 4. i 5. ovoga Pravilnika do ukupne količine tjednih radnih obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima propisanim člankom 13. stavkom 3. ovoga Pravilnika može izvoditi ... koordinaciju nacionalnih ili međunarodnih projekata), kao i Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

→ Zanimljiva novost Erasmus+ programa jest mogućnost jamstva za kredite za studente diplomskih studija, koje Europska komisija još osmišljava. Radi se o povoljnijim zajmovima za studente koji žele završiti cijeli diplomski studij u drugoj programskoj zemlji, a shema navedene mogućnosti trebala bi biti predstavljena u rujnu 2014. za ak. god. 2014./2015. U suradnji s Europskom investicijskom bankom, nacionalne banke trebale bi ponuditi kredite s povoljnijim uvjetima za mobilne studente te osim toga pričekati do dvije godine za početak otplate kredita, kako bi se omogućilo dovoljno vrijeme da diplomant zasnuje radni odnos. Studenti se za kredit obraćaju direktno bankama – predviđeno je kreditiranje do 12 000 EUR za jednogodišnje diplomske studije, te do 18 000 EUR za dvogodišnji. Više o tome objavit ćemo na mrežnim stranicama Agencije kada dodatne informacije budu dostupne.

13

→ Europska komisija pokrenula je novu elektroničku platformu za obrazovanje odraslih u Europi – EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe). Radi se o najnovijoj inicijativi u sklopu trajne obveze poboljšavanja kvalitete obrazovnih usluga za odrasle u Europi, namijenjene stručnjacima u obrazovanju odraslih – nastavnicima, voditeljima osposobljavanja, volonterima, donositeljima javnih politika, istraživačima, akademskim djelatnicima i svima ostalima koji profesionalno djeluju u području obrazovanja odraslih diljem Europe. Na navedenoj platformi nudit će se kalendar europskih i nacionalnih događanja, vijesti, članci, te brojni sadržaji i alati za olakšavanje povezivanja stručnjaka u obrazovanju odraslih.


→ Otvoreno je javno savjetovanje o strategiji Europa 2020.

 Na vrh stranicemladi

Natječaj Erasmus+

14Za područje mladih u 2014. g. dodijeljen je sveukupni proračun od 2.654.340,25 EUR, od čega je na prvom roku (24. ožujka 2014.) dodijeljeno nešto više od trećine, odnosno 748.722,00 EUR. Prvi rok za prijave u okviru programa Erasmus+ zabilježio je veliki interes organizacija koje rade s mladima - za aktivnost mobilnost u svrhu učenja zaprimljeno je 87 projektnih prijedloga (od toga 49 razmjena mladih, 27 projekata mobilnosti osoba koje rade s mladima, 10 projekata Europske volonterske službe te 1 kombinirana prijava s prijedlogom razmjene mladih i mobilnosti osoba koje rade s mladima), od čega je financirano ukupno 45 projektnih prijedloga (27 razmjena mladih, 10 mobilnosti osoba koje rade s mladima te 8 Europske volonterske službe). Rezultati natječaja: link.

Projektne prijave zaprimljene na roku 30.4.2014., za aktivnosti mobilnosti, strateških partnerstava i strukturiranog dijaloga (ukupno 83 prijave) trenutno su u fazi kvalitativne procjene, a rezultati se očekuju početkom kolovoza. Sljedeći rok za prijavu projekata (pojedinačne mobilnosti,strateških partnerstava i strukturiranog dijaloga) u području mladih jest 1.10.2014.

U okviru projekata pojedinačne mobilnosti moguća je suradnja s partnerskim zemljama (zemljama koje graniče s EU), no za takav oblik suradnje predviđen je proračun od najviše 345.517,35 EURa, (proporcionalno raspoređen na razmjene mladih, Europsku volontersku službu i osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima), koji je, zbog velikog interesa, već iskorišten za projekte prijavljene na prvom roku. Stoga se prijavitelji savjetuju usmjeriti svoje projektne prijedloge na suradnju s programskim zemljama – članicama EU.

Na vrh stranice

Potporne aktivnosti - Aktivnosti transnacionalne suradnje

16Još u vrijeme prijašnje generacije programa za mlade - Mladi na djelu - projektni predlagatelji imali su mogućnost educirati se i dodatno usavršavati u pisanju EU projekata u području mladih kroz tzv. Plan osposobljavanja i suradnje, danas preimenovan u Aktivnosti transnacionalne suradnje. Kroz navedene aktivnosti predlagateljima projekata se olakšava pronalazak partnerskih organizacija, omogućuje usavršavanje u ulozi koordinatora projekata ili učenje o brojnim tema, nezaobilaznim za uređenje i razvoj područja mladih (liderstvo, rad s mladima, politike za mlade, neformalno učenje, strukturirani dijalog…). U sklopu Aktivnosti transnacionalne suradnje za Republiku Hrvatsku dostupno je 110.125,78 EUR, a popis otvorenih osposobljavanja i seminara možete pronaći na web stranici AMPEU.

Na vrh stranice

Mladi i politika za mlade

Strukturirani dijalog

2Ulaskom u Europsku uniju u Hrvatskoj se službeno počeo provoditi strukturirani dijalog s mladima - proces u kojem se tijela javne vlasti, uključujući i institucije Europske unije, na strukturiran način, savjetuju s mladima o određenim temama od velike važnosti za populaciju mladih u Hrvatskoj, ali i u Europi. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u nekom području.

Proces se opisuje kao “strukturirani” zato što su teme i vrijeme savjetovanja s mladim ljudima unaprijed dogovoreni: kroz 18-mjesečni ciklus održavaju se redovita događanja u kojima mladi mogu iznositi svoja mišljenja o dogovorenim temama u dijalogu s drugim mladima i predstavnicima nacionalnih i europskih institucija. Tema posljednjeg ciklusa strukturiranog dijaloga bila je društvena uključenost mladih.

Na europskoj razini strukturirani dijalog povezuje Europsku komisiju, zemlje članice i nacionalna vijeća mladih te Europski forum mladih. Na razini zemalja članica, nacionalne radne skupine (sastavljene od mladih, predstavnika organizacija mladih, tijela vlasti i znanstvenih institucija) provode savjetovanja s mladima i tim sadržajem doprinosi procesu na europskoj razini. Ministarstvo socijalne politike i mladih 27. lipnja 2013. godine osnovalo je Nacionalnu radnu skupinu za provedbu strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj, a radna skupina trenutno okuplja predstavnike Ministarstva socijalne politike i mladih, Agencije za mobilnost i programe EU, Mreže mladih Hrvatske i Zajednice info-centara za mlade.

Agencija za mobilnost i programe EU od 2011. godine provodi aktivnosti vezane uz strukturirani dijalog u Hrvatskoj, prvenstveno koristeći mogućnosti prijašnje generacije programa za mlade (Mladi na djelu). Također, u 2011. godini provedeno je i istraživanje o strukturiranom dijalogu u Hrvatskoj. Aktivnosti razvoja strukturiranog dijaloga omogućene su i korz program Erasmus+, unutar aktivnosti Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih (Ključna aktivnost 3).

Napomena: U Bruxellesu se 20. svibnja 2014., sastalo Vijeće ministara Europske unije te je 28 ministara usvojilo Rezoluciju kojom je zaključeno prethodno razdoblje od 18 mjeseci strukturiranog dijaloga s mladima. Podsjećamo, pred ministre su došle važne preporuke, pri čemu su zadnje nastale u ožujku ove godine u Grčkoj. Preporuke su isticale ne samo važnost zaposlenja i otvaranja radnih mjesta za mlade, nego i važnost kvalitetnog zapošljavanja, zahtijevala se između ostalog i minimalna plaća koja bi uistinu pokrivala troškove života te je izražen niz drugih potreba mladih u EU.

Na vrh stranice

Nacionalni program za mlade 2014. – 2017.

1Cilj Nacionalnog programa za mlade je unaprjeđenje aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje, svojim djelokrugom i nadležnostima, pridonose zadovoljavanju potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove optimalne društvene integracije. Do 5. travnja 2014. godine provedeno je javno savjetovanje, a tijekom svibnja 2014. godine Program će biti na čitanju i usvajanju u Hrvatskom saboru.

U svrhu izrade Nacionalnog programa, Ministarstvo socijalne politike i mladih osnovalo je Radnu skupinu od ukupno 40 članova koju su činili predstavnici tijela državne uprave, znanstvenih i/ili stručnih institucija te udruga mladih i za mlade, Program je pripreman sukladno europskim standardima i smjernicama „Europske strategije za mlade – ulaganje i osnaživanje“ za razdoblje od 2010. do 2018. godine. Više na: link

Na vrh stranice

Zakon o savjetima mladih

2325. ožujka 2014. godine Hrvatski sabor donio je odluku o proglašenju Zakona o savjetima mladih. Najveća novina ovog zakona je u nadzoru nad provedbom Zakona. Člancima 26. i 27. utvrđeno je obavezno osnivanje Savjeta od strane tijela lokalne i regionalne samouprave, a njihovo funkcioniranje i suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave nadzirati će nadležno ministarsvo (Ministarstvo socijalne politike i mladih - MSPM). Ministarstvo svake godine objavljuje izvješće o provedbi ovoga Zakona na svojim mrežnim stranicama te ga dostavlja odborima Hrvatskoga sabora nadležnima za mlade i lokalnu, odnosno područnu (regionalnu) samoupravu. U sklopu nadzora i praćenja provedbe ovoga Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jednom godišnje, i to najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, Ministarstvu dostaviti podatke o provedbi ovoga Zakona.

Zakon o mladima

U posljednjih se godinu dana u Hrvatskoj odvija proces izrade Zakona o mladima, a dio tog procesa jest i javno savjetovanje, koje traje do 15. lipnja 2014. Jedan od najavljenih ciljeva ovog Zakona je uređenje sektora mladih. Kako bi se to kvalitetno i ostvarilo te kako bi se u konačnici propitali sami mehanizmi uređenja, Mreža mladih Hrvatske, uz podršku Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPM) te Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU), prije samog donošenja zakona od svibnja do rujna 2014. godine organizira četiri regionalna javna savjetovanja o uređenju sektora mladih (u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu). Više na linku.

Na vrh stranice

Primjer dobre prakse

17Znate li da je Split na prijelazu između 15. i 16. stoljeća imao pisca uspješnica kojem je jedno od njegovih djela tiskano čak u Japanu? Ili, znate li da Split skriva sfinge? Tko je pisac, a gdje su sfinge, kao i mnoge druge zanimljive podatke, jednostavno možete doznati klikom na link, gdje ćete otkriti novo lice Splita.

Skupina mladih ljudi iz Info zone odlučila je dodatno promovirati svoj grad i izraditi kartu Splita prema pravilima mreže Use-it Europe. Riječ je o nacionalnoj inicijativi u trajanju od 10 mjeseci pod nazivom Use-It-Split, čiji rezultat i te kako prelazi nacionalne granice. Svojim sadržajem, namijenjenim prije svega mladoj populaciji stranih turista, ali i svima onima koji požele upoznati “skrivenu” stranu Splita, na vrlo zabavan i duhovit način prikazuje Split kroz njegove običaje, popularna mjesta za mlade, informacije o jeftinom smještaju, prijevozu, lokalne izraze i sl.

U vrlo dobro vođenom projektu mladi su vrijedno skupljali zanimljive i korisne informacije o Splitu i na sastancima zajedno odlučivali što će na kraju na mapu i staviti. Objavama na internetskim portalima, sudjelovanjem u radijskim emisijama i intervjuima ostvarena je vrlo dobra vidljivost projekta. Sama karta dostupna je online, a dijelit će se po hostelima, turističkim uredima, mjestima poput klubova, galerija, barova i sl. Dio je poslan drugim gradovima Use-it mreže (više od 30 europskih gradova), a 800 mapa poslano je u Europski parlament te dio u Maltu ambasadorima ERYICA-e. Tim novim distribucijskim kanalima dodatno je promoviran grad, a distribucijom mapa drugih gradova potiče se prihvaćanje kulturne raznolikosti, odnosno potiče svijest o europskom građanstvu.

Na vrh stranice

znanost

Obzor 2020. natječaji i Portal za sudionike

19Obzor 2020. (Horizon 2020) novi je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology - EIT). Obzor 2020. doprinijet će ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

Misao vodilja novog okvirnog programa je nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranje u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama. Struktura Obzora 2020. temelji se na tri glavna prioriteta: Izvrsna znanost (Excellent Science), Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership) i Društveni izazovi (Societal Challanges).

Sredinom prosinca 2013. godine, Europska komisija objavila je prve pozive na dostavu projektnih prijedloga u sklopu novog okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije – Obzor 2020. Novi je okvirni program potom i službeno započeo 1. siječnja 2014.

Na web stranici Europske komisije Research & Innovation Participant Portal mogu se pronaći sve potrebne informacije o Obzoru 2020. kao što su mogućnosti financiranja (FUNDING OPPORTUNITIES) koji pruža pregled informacija o ključnim prioritetima Obzora 2020, natječajima (HORIZON 2020 CALLS), kako sudjelovati u programu Obzor 2020. (HOW TO PARTICIPATE) ,uslugu pretraživanja tema u natječajima (SEARCH TOPICS) pomoću ključnih riječi, kako se uključiti u bazu neovisnih stručnjaka (WORK AS AN EXPERT), uslugu pretraživanja tema bez prethodno definiranog horizontalnog prioriteta za lakši pristup svim temama uključujući SME instrument (Small and medium enterprises instrument - instrument za mala i srednja poduzeća), mogućnosti međunarodne suradnje, pitanja rodne uravnoteženosti itd.

Na ovom portalu se izvršava elektronička administracija projekta kroz cijeli projektni ciklus, a projektni prijedlozi za financiranje istraživanja i inovacija dostavljaju se isključivo online putem (ONLINE SUBMISSION SERVICE).

Portal se može koristiti na dva načina - kao registrirani korisnik u slučajevima podnošenja projektnog prijedloga, potpisivanja dokumenata, upravljanja projektnom dokumentacijom tijekom projektnog ciklusa te kao neregistrirani korisnik u slučajevima pretraživanja mogućnosti financiranja, preuzimanja razne dokumentacije i online priručnika, provjere statusa pojedinačne organizacije, korištenja određenih usluga pružanja informacija, preuzimanja referentnih dokumenata, kontaktiranja nacionalnih osoba za kontakt za pojedina područja programa, korištenja IT Helpdeska i pretraživanja novosti vezanih za Obzor 2020. Na ovoj poveznici nalazi se korisnički vodič za podnošenje projektnih prijedloga na Participant Portalu.

Na vrh stranice

info_promo_akrivnosti

Svečana konferencija, info dani za prijavitelje i nacionalni tematski dani

9Odmah po izlasku prvih poziva na dostavu projektnih prijedloga, Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je i prve informativne dane za prijavitelje iz svih prioriteta i tematskih područja Obzora 2020. U organizaciji Agencije održano je 10 nacionalnih tematskih informativnih dana, koji su pokrili 13 tematskih područja Obzora 2020. Održani su informativni dani za Marie Sklodowska Curie Akcije, Zdravlje, Hranu, poljoprivredu, šumarstvo i more, Okoliš i klimu, Energiju, Transport, ICT, Nanotehnologiju, Svemir, Širenje izvrsnosti i sudjelovanja, Uključiva društva, Znanost u društvu i za društvo i Sigurnost.

U veljači je također, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Poslovno-inovacijskom agencijom RH – BICRO, održana i svečana nacionalna konferencija Obzor 2020., koja je okupila preko 300 sudionika i visokih gostiju, predstavnika znanstvenih, istraživačkih, inovacijskih i poslovnih zajednica u Republici Hrvatskoj.

Djelatnici Agencije sudjelovali su i na drugim tematskim info danima, u organizaciji institucija zaduženih za područja Malih i srednjih poduzeća, Pristup rizičnom kapitalu, Istraživačke infrastrukture, Buduće i tehnologije u nastajanju i Europsko istraživačko vijeće.

Osim tematskih info dana, nacionalne kontakt osobe svakog područja odazvale se na pozive za preko 30 radionica i događanja u organizaciji drugih institucija, pa su tako info dani i radionice vezane uz Obzor 2020. održane u Rijeci, Zadru, Dubrovniku, Poreču, Splitu, Sv. Križu Začretje, Varaždinu i Beogradu. 

Primjeri dobre prakse

20

Na pilot natječaju Europske komisije FP7-ERA Chairs – Pilot Call 2013 Europska komisija dodijelila je više od 2.3 milijuna eura projektu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Upgrading the research performance in molecular medicine at the Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb. Projekt koordinira prof. dr. sc. Vladimir Mrljak s Klinike za unutarnje bolesti Veterinarskog fakulteta,  a ugostit će vrhunskog europskog znanstvenika (ERA Chair voditelj) s dokazanim liderskim potencijalom te četiri iskusna istraživača iz različitih područja veterinarske medicine, koji će dodatno potaknuti razvoj veterinarske molekularne medicine u različitim područjima – od postgenomskih tehnologija kao što su proteomika i metabolomika, preko komparativne analize tumora do istraživanja divljih životinja (wildlife research).

Odobravanjem financiranja ovakvog tipa projekta, a ovdje se radi o projektu koordinacije i potpore, Europska komisija podupire znanstvenu izvrsnost na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. ERA Chair aktivnost omogućit će podizanje istraživačke učinkovitosti zagrebačkog Veterinarskog fakulteta  na razinu međunarodne prepoznatljivosti. ERA Chair voditelj i njegov tim iskusnih istraživača, zajedno sa znanstvenicima s Veterinarskog fakulteta, radit će sljedećih pet godina u Hrvatskoj, pomažući provedbi strukturnih reformi kroz povećanje sinergije između znanstvenih i inovativnih programa, odnosno Obzora 2020. i europskih strukturnih fondova.

Era Chairs natječaji nastavljaju se u programu Obzor 2020. u horizontalnom području Širenje izvrsnosti i sudjelovanja, a krajnji rok prijave novih projektnih prijedloga za ERA Chairs je 15. listopada 2014.

Pokrenut hrvatski portal za program Obzor 2020.

18U prosincu 2013. godine, netom prije službenog početka Obzora 2020., Europska je komisija objavila pozive na dostavu projektnih prijedloga na svojem službenom portalu za sudionike, a hrvatski je ured nacionalnih osoba za kontakt pokrenuo i službeni nacionalni portal za Obzor 2020. – www.obzor2020.hr.

Cilj novog portala nije bilo preuzimanje funkcija sa službenog portala za sudionike Europske komisije, koji uključuje i elektronski sustav predaje projektnih prijedloga, već hrvatskoj zajednici osigurati jedinstveno mjesto za informiranje o događajima vezanima uz europski kontekst i o nacionalnim aktivnostima. Portal pruža uvodne informacije o svim prioritetima Obzora 2020., svim tematskim područjima i nudi pregled najvažnijih strateških dokumenata Europske unije. Također, sekcija novosti na samoj naslovnici portala služi kao platforma za obavještavanje hrvatskih dionika o svim radionicama, događajima, konzultacijama, info danima i promjenama u okvirnom programu Obzor 2020., u organizaciji nacionalnih osoba za kontakt ili suradničkih institucija.

Na vrh stranice

Novosti u zakonskoj regulativi u području zapošljavanja stranih istraživača nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju

5

Odjel za mobilnost istraživača pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije aktivno je sudjelovao u provedbi Akcijskog plana za mobilnost istraživača kojim su otklonjene znatne prepreke u zapošljavanju istraživača i znanstvenika iz drugih zemalja. Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o radu (NN 73/13), Zakona o strancima (NN 74/13) i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13 i NN 139/13).

Najznačajnije su novosti da od ulaska RH u EU državljani EU i Europskoga gospodarskog prostora (EGP) imaju olakšan pristup hrvatskom tržištu rada, prvenstveno u pogledu zapošljavanja istraživača i znanstvenika. Državljani članica EU i EGP-a s kojima je Republika Hrvatska uvela obostrano ograničenje zapošljavanja reguliraju svoj status kao treći državljani do isteka privremenog ograničenja. Također, od 1. srpnja 2013. godine obavezno je objavljivati natječaje za znanstvena radna mjesta na međunarodnom portalu EURAXESS Jobs. Za detaljne korake posjetite internetske stranice EURAXESS portala u Hrvatskoj.  

Lokalne EURAXESS kontakt osobe na usluzi stranim istraživačima

11Na Plitvicama je od 19. do 20. svibnja održan sastanak i trening lokalnih EURAXESS kontakt osoba (Local Contact Points - LCPs) u svrhu podizanja razine usluge cjelokupne EURAXESS mreže u Hrvatskoj. EURAXESS program Europske komisije, koji u RH provodi Odjel za mobilnost istraživača pri AMPEU pomaže stranim znanstvenicma u reguliranju boravka i radnog statusa za vrijeme znanstvenog istraživanja kojeg provode u suradnji s hrvatskim znanstvenim ustanovama. Hrvatska EURAXESS mreža sastoji od 10 lokalnih kontakt osoba na svim hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institucijama koje zapošljavaju najveći broj stranih znanstvenika te služi direktnoj podršci na terenu.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu