Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Publikacije > AMPEU obavijesti > Lipanj 2015. > PRIMJERI FINANCIRANIH PROJEKATA > Aktivni za zajednicu
 
Aktivni za zajednicu 

PRONI Centar za socijalno podučavanje provodi projekt „Aktivni za zajednicu” kojim se želi utjecati na kreiranje lokalnog programa za mlade u gradu Sisku, izobrazbu novih članova Savjeta mladih te podići svijest mladih, relevantnih institucija i šire javnosti o važnosti mladih ljudi u društvu i važnosti kvalitetne potpore mladima.

Kroz organiziranje fokus grupa planira se postići dijalog ne samo između predstavnika mladih, nego i relevantnih institucija te predstavnika Savjeta mladih i Grada Siska odnosno utjecati na kreiranje prioriteta za financiranje mjera Lokalnog programa za mlade kroz Akcijski plan i pridonijeti razvoju kvalitete sustava potpore aktivnostima za mlade. Također, provedbom projekta pridonijet će se procesu aktivnog uključivanja mladih u život lokalne zajednice, odnosno ispunjavanju stalnih prioriteta programa Erasmus+, koji se prije svega odnose na europsko građanstvo te sudjelovanje mladih.

U tom kontekstu mladi će se poticati na aktivnu ulogu u svojim zajednicama odnosno na osvještavanje činjenice da su upravo mladi oni koji imaju važnu ulogu u izgradnji sadašnje i buduće Europe.

Cilj projekta „Aktivni za zajednicu“ jest unaprijediti provedbu politike za mlade kroz uspostavu strukturiranog dijaloga između mladih, Savjeta mladih, relevantnih institucija i osoba odgovornih za kreiranje politike prema mladima Grada Siska. Ciljana skupina su mladi do 30 godina, njih 30, koji su aktivni u organizacijama civilnog društva i Savjetu mladih Grada Siska, te predstavnici relevantnih javnih institucija u gradu, aktivni članovi Savjetodavnog odbora Informativnog centra za mlade Sisak (ukupno njih sedam).

Projektom će se provesti istraživanje o potrebama i prioritetima potpore mladima u gradu Sisku, organizirati tri fokus-grupe te razne promotivne aktivnosti projekta. 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu