Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Publikacije > AMPEU obavijesti > Lipanj 2015. > PRIMJERI FINANCIRANIH PROJEKATA > Kako mlade Klišane aktivirati u zajednici i pomoæi im pri zapošljavanju
 
Kako mlade Klišane aktivirati u zajednici i pomoæi im pri zapošljavanju 

Opæina Klis u suradnji s talijanskom opæinom Gavoi (Sardinija) te portugalskom Baixo Tamegi koristi se programom Erasmus+ kako bi adresirali probleme koje svi imaju u svojim zajednicama, a to je posebna skupina mladih koji više nisu u formalnom sustavu obrazovanja, nisu zaposleni i nisu ni u kakvom programu osposobljavanja. Naime, u sve tri opæine najugroženiju skupinu èine mladi od 20 do 24 godine koji imaju završeno formalno obrazovanje, ali ne rade te su potpuno neaktivni u društvu.

Ovim projektom namjerava se mlade aktivirati u društvu te raznim treninzima i edukacijama potaknuti njihovo zapošljavanje ili samozapošljavanje. Projekt planira ukljuèiti tridesetak mladih koji æe sudjelovati na raznim radionicama, sastancima i on-line teèajevima kojima æe ih se osposobiti za pokretanje vlastitog posla ili pak unaprijediti njihove kvalitete te ih nauèiti kako se uspješno predstaviti prilikom ulaska na tržište rada. Takoðer se planira vodiè i mrežna stranica na èetiri jezika kako bi rezultati projekta bili dostupni i ostalim lokalnim zajednicama koje imaju slièan problem. Osobito je važno što je mrežna stranica zamišljena kao alat za komunikaciju i pronalaženje poslova meðu trima državama sudionicama.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu