Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Publikacije > AMPEU obavijesti > Lipanj 2015. > PRIMJERI FINANCIRANIH PROJEKATA > Razvoj obnovljivih izvora energije u dravskom podruèju
 
Razvoj obnovljivih izvora energije u dravskom podruèju 

Sveuèilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odnosno njegovom Poljoprivrednom fakultetu odobren je projekt u okviru programa Erasmus+ pod nazivom TREND (Trening za razvoj mreže obnovljivih izvora energija) u suradnji s devet partnerskih organizacija, predstavnika visokih uèilišta, lokalnih vlasti te malog i srednjeg poduzetništva iz Hrvatske, Maðarske, Slovenije i Norveške.

Projektom se planira potaknuti razvoj i upotreba obnovljivih izvora energije u dravskoj prekograniènoj regiji, i to kroz razvoj inovativnih metoda osposobljavanja namijenjenih malim i srednjim poduzetnicima, èlanovima nevladinih udruga, jedinicama lokalne uprave i studentima kako bi im se pružila znanja i vještine potrebne za pokretanje novih lokalnih inicijativa usmjerenih na obnovljive izvore energije. Kako bi se osigurala održivost projekta i nakon što on završi, intelektualni rezultati projekta integrirat æe se u same obrazovne aktivnosti organizacija sudionica. Osim toga, u skladu sa strategijom širenja i korištenja rezultata, putem web stranice projekta osigurat æe se slobodan pristup proizvedenim materijalima, što æe omoguæiti njihovo korištenje dionicima iz drugih europskih zemalja.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu