Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > O nama > Za medije > Priopćenja 2012. > U Zagrebu održan Erasmus seminar Programa za cjeloživotno učenje
 
Erasmus seminar, 05.12.2012. Zagreb 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije održala Erasmus seminar u Zagrebu.

Erasmus seminar Agencije za mobilnost i programe EU održan je 05.12.2012. u Hotelu Dubrovnik u  Zagrebu. Seminar je organiziran povodom objave Natječaja za Republiku Hrvatsku za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu, s ciljem pripreme potencijalnih korisnika za sudjelovanje u aktivnostima u okviru spomenutog Natječaja.

 Agencija za mobilnost i programe Europske unije (Agencija) podupire razvoj kvalitete sustava obrazovanja i osposobljavanja kroz aktivnosti međunarodne suradnje i mobilnosti, kroz provedbu najvećeg programa Europske unije u području obrazovanja: Programa za cjeloživotno učenje. Agencija svake godine raspisuje natječaj za sudjelovanje u spomenutom Programu, temeljem kojeg dodjeljuje financijsku potporu za realizaciju aktivnosti međunarodne mobilnosti i projekata, a sve u svrhu učenja i usavršavanja pojedinaca te razvoja međunarodne suradnje ustanova i organizacija u Republici Hrvatskoj.

Dio Programa za cjeloživotno učenje je potprogram Erasmus koji omogućuje sudjelovanje na raznim aktivnostima - studiranje ili obavljanje stručne prakse u inozemstvu za studente, stručno usavršavanje za nastavno i nenastavno osoblje, održavanje nastave na stranim visokim učilištima, sudjelovanje u zajedničkim međunarodnim projektima, a sve s ciljem poticanja međunarodne razmjene iskustava te stjecanja novih znanja i vještina.

Tijekom seminara sudionici su dobili konkretne savjete oko načina prijave na natječaj za Program za cjeloživotno učenje, kao i širi kontekst obrazovnih politika i trendova EU. U uvodnom dijelu programa gđa mr.sc.Loredana Maravić iz Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta održala je prezentaciju Strateški pristup akademskoj mobilnosti u cilju internacionalizacije visokog obrazovanja, a na radionicama su prisutni imali priliku upoznati primjere dobre prakse -  dr.sc. Rajna Šošić Klindžić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavila je intenzivne programe, a mr.sc. Renata Husinec sa Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima svoja iskustva sa individualnom Erasmus mobilnošću.

Svake godine raste broj prijava i broj financiranih projekata unutar Programa za cjeloživotno učenje. Postotak iskorištenosti sredstava EU kroz Program za cjeloživotno učenje prelazi 96 posto, a u protekle četiri godine više od 9000 građana Republike Hrvatske iskoristilo je sredstva EU sudjelovanjem u 1166 odobrenih projekata.

Galerija
 
Download
 
pdf / 1601 KB
 
pdf / 323 KB
 
pdf / 2187 KB
 
pdf / 2681 KB
 
pdf / 993 KB
 
pdf / 1338 KB
 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu