Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > O nama > Uvodna riječ
 

Poštovani posjetitelji,

želim vam toplu dobrodošlicu na naše mrežne stranice te vam zahvaljujem na interesu za naš rad.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije javna je ustanova koju je Vlada RH osnovala krajem 2007. godine u svrhu stvaranja institucionalnog okvira za provedbu dva najveća programa Europske unije u području obrazovanja i usavršavanja – Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu.

Međutim, trajna je misija Agencije osmišljena znatno šire - kao ona središnje nacionalne ustanove za aktivnosti mobilnosti u sektorima obrazovanja i znanosti te na području mladih -  prepoznatljive po svojoj kvaliteti, transparentnosti te odgovaranju na potrebe obrazovanja i tržišta rada, sektora znanosti i potreba mladih. Stoga je naša zadaća jačati instrumente mobilnosti u svrhu obrazovanja i usavršavanja te istraživanja i poticanja inovacija.

Vizija je Agencije osigurati prilike za stjecanje međunarodnog iskustva sudjelovanjem u aktivnostima obrazovanja  i istraživanja ustanovama i građanima RH te podizati kvalitetu sustava obrazovanja i znanosti  te politika za mlade, i to njihovom internacionalizacijom.

Naš se prvotni programski portfelj, stoga, s vremenom prirodno širio te sada obuhvaća cijeli niz programa u području obrazovanja, znanosti i inovacija te podrške razvoju politika za mlade.

U listopadu ove godine obilježit ćemo našu sedmu obljetnicu – radosno i, vjerujemo, uspješno. Procjenjujemo da će u Programu za cjeloživotno učenje i programu Mladi na djelu – do njihova završetka krajem ove godine – ukupno biti odobreno više od 1.800 projekata, uz sudjelovanje oko 26.000 građana Republike Hrvatske. Uvođenjem mobilnosti u svrhu učenja u naše društvo, mobilnost je  postala naša poslovna rutina, pretočena u visok postotak iskorištenosti programskih sredstava od prosječno  94 posto,  što predstavlja osobit uspjeh Agencije i svih korisnika programa.

Drugi dio naše djelatnosti odnosi se na područje znanosti i inovacija. Svjesni smo  da je naš doprinos sjajnom uspjehu znanstvene zajednice skroman, no istovremeno i  nedvojben. Odlukom o punopravnom stupanju u program FP7 već 2007. godine, ulažući do sada više od 36 milijuna eura u obliku nacionalnoga doprinosa, znanstvena je politika hrvatskim istraživačima omogućila da iskažu svoj sjajan potencijal te pridonesu razvoju svoga sektora i društva sudjelovanjem u 232 projekta, uz ugovaranje gotovo 23 milijuna eura projektnih sredstava preko iznosa uplaćenih doprinosa. Ovim smo uspjesima djelomice i skromno pridonijeli putem naših potpornih aktivnosti savjetovanja. Međutim, u kontekstu Sedmog okvirnog programa postoje i poslovi koji su uistinu isključivo naš doprinos. U tom smo pogledu posebno  ponosni na uspostavu servisnoga centra za mobilnost istraživača - centra Euraxess.

Na našem su sedmogodišnjem razvojnom putu za uspješan rad Agencije zaslužne brojne osobe. Međutim, kao najzaslužniju svakako bismo izdvojili donedavnu ravnateljicu - kolegicu Tinu Šarić, koja je u Agenciji od njezina prvog dana te je do srpnja ove godine, kao krajnje predan i stručan rukovoditelj, svoju viziju kvalitetnog poslovanja i služenja korisnicima pretočila u visoke standarde rada Agencije, našu profesionalnu etiku i timski duh. Kolegica Šarić nastavlja svoj angažman na programskim poslovima te će, ne sumnjamo, i u novom svojstvu dragocjeno pridonijeti našem poslovanju. 

Pred nama je novi ciklus programa Unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Veselimo se provedbi novog programa u području obrazovanja i osposobljavanja Erasmus +, kao i našoj značajnijoj ulozi u novom programu Unije za istraživanje i inovacije – programu Obzor 2020, a unutar kojeg smo preuzeli poslove većeg dijela nacionalne potporne strukture.

Pozivamo vas da se o  našim programima detaljno informirate putem naših mrežnih stranica, javnih događanja te kontaktiranjem naših programskih djelatnika.

Veselimo se zajedničkim suradnjama i, nadamo se,  kvalitetnoj potpori koju ćemo vam pružiti.

Završno, želimo vam  puno uspješnih prijava i ostvarenih projekata. U tom procesu na raspolaganju smo vam pri svakom vašem koraku.

mr. sc. Antonija Gladović

ravnateljica

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu