Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > O nama > Za medije > Priopćenja 2012. > U Zagrebu održani seminari Programa za cjeloživotno učenje
 
Agencija za mobilnost i programe Europske unije ugostila više od 400 potencijalnih korisnika  

ZAGREB, 13. studenoga 2012. – Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je besplatne seminare radi pripreme potencijalnih korisnika za sudjelovanje u aktivnostima Programa za cjeloživotno učenje u povodu objave Natječaja za 2013. godinu. Na seminarima su predstavnici obrazovnih ustanova, udruga te javnih ustanova Republike Hrvatske imali priliku naučiti izraditi što kvalitetniju projektnu prijavu na natječaj Programa za cjeloživotno učenje. Sudionicima su ujedno predstavljene mogućnosti učenja i usavršavanja kroz aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje, odnosno njegovih potprograma Comenius, koji obuhvaća predškolski odgoj i školsko obrazovanje, Grundtvig za obrazovanje odraslih i Leonardo da Vinci namijenjen strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Uspješnost i korisnost seminara i radionica potvrdili su i sami sudionici: „Pametno osmišljeni seminari i radionice koje nastavnicima zaista daju mogućnost da shvate o čemu je riječ i poticaj da se uvrste u red onih škola koje žele surađivati s Europom“, rekla je Tatjana Antić, profesorica u I. Tehničkoj školi Tesla u Zagrebu, sudionica seminara Leonardo da Vinci.

Svake godine raste broj prijava i broj financiranih projekata. Postotak iskorištenosti sredstava EU kroz Program za cjeloživotno učenje prelazi 96 posto, a u protekle tri godine više od 9000 građana Republike Hrvatske iskoristilo je sredstva EU sudjelovanjem u 1166 odobrenih projekata. Za Republiku Hrvatsku za projekte međunarodne suradnje u okviru Programa za cjeloživotno učenje u 2013. godini okvirno je planirano oko 63,8 milijuna kuna.

 

Program za cjeloživotno učenje najveći je program Europske unije za obrazovanje i stručno osposobljavanje, koji podrazumijeva sve aktivnosti vezane uz učenje tijekom čitavog života. Za taj je program u razdoblju od 2007. do 2013. godine Europska unija predvidjela ukupno 6,9 milijardi eura, a njegov je cilj povezivanje obrazovnih ustanova te poticanje aktivnosti mobilnosti u cijeloj Europi, u svim obrazovnim institucijama i za sve dobne skupine.

LdV_radionica

llp_seminar2

llp_seminar

 
 
AMPEU Press 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu