Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > O nama > Za medije > Priopćenja 2012. > Informativni dan o europskim inicijativama Euroguidance, Europass i Eurodesk
 
Informativni dan o europskim inicijativama Euroguidance, Europass i Eurodesk 

ZAGREB, 30. studenoga 2012. – Na Informativnom danu o europskim inicijativama Euroguidance, Europass i Eurodesk, održanom u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije 30. studenoga u hotelu Dubrovnik u Zagrebu, sudionici su se upoznali s mogućnostima koje nude tri inicijative Europske unije - Euroguidance, Europass i Eurodesk. Navedene inicijative putem svojih mreža u zemljama sudionicama promiču mobilnost kao sredstvo koje pridonosi osobnom razvoju i jača zapošljivost, a posredno i konkurentnost europskoga gospodarstva tako što potiču razvoj ljudskih potencijala.

Spomenute inicijative upućuju i savjetuju građane o politikama EU, pomažu im u predstavljanju svojih znanja i vještina na jasan i usporediv način u europskom kontekstu te pružaju informacije o mogućnostima ostvarivanja mobilnosti.

U svojem pozdravnom govoru ravnateljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije Tina Šarić osvrnula se na teško gospodarsko stanje u EU koje uvelike pogađa i populaciju mladih. Upravo je stoga, naglasila je, iznimno važan strateški dokument „EU 2020“, koji uz pomoć sedam ključnih inicijativa nastoji povećati gospodarsku konkurentnost Europske unije. Među njima je i inicijativa Mladi u pokretu, koja pokriva širok raspon problema mladih te potiče njihovo rješavanje na europskoj i nacionalnoj razini.

Pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih Maja Sporiš podsjetila je da su mladi ljudi u dobi od 15 do 30 godina važan i produktivan segment društva. U skladu s tim, naglasila je, potrebno je izraditi novi nacionalni program za mlade koji će se zasnivati na istraživanju o potrebama i problemima mladih. Jedini zakon koji se bavi isključivo mladima trenutačno je Zakon o savjetima mladih iz 2007. godine, a u tijeku su pripreme za izradu Zakona o mladima. Radi njegove veće učinkovitosti predložit će se izmjene Zakona nakon što završi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.       

  

EUROGUIDANCE

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni su ciljevi mreže promicanje europske dimenzije i suradnje u profesionalnom usmjeravanju, pružanje informacija o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju, uključujući i promicanje međunarodne mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja. Euroguidance uključuje više od 40 nacionalnih centara u 33 europske zemlje. Marija Galović iz Agencije za mobilnost i programe EU predstavila je ulogu inicijative Euroguidance na europskoj razini te ciljeve nacionalnog Euroguidance centra,  njegove aktivnosti i prioritete.

Jozef Vanraepenbusch, predstavnik inicijative Euroguidance u Belgiji, prikazao je teorijsku podlogu za ulogu savjetnika u mobilnosti mladih s osobitim osvrtom na ulogu savjetnika u pripremi za mobilnost, ali i praćenje za vrijeme mobilnost i nakon mobilnosti. Uz to, gospodin Vanraepenbusch prikazao je i primjer dobre prakse poticanja mobilnosti mladih u svrhu učenja i usavršavanja.

U Hrvatskoj je Agencija za mobilnost i programe Europske unije u 2011. godini, kada se Republika Hrvatska formalno pridružila Euroguidance mreži, imenovana nacionalnim centrom za provedbu ove inicijative. Euroguidance Hrvatska prati postojeće stanje u profesionalnom usmjeravanju u Republici Hrvatskoj, na temelju čega oblikuje promotivne i edukativne aktivnosti namijenjene osobama koje se bave profesionalnim usmjeravanjem u obrazovanju ili zapošljavanju, pruža informacije o novostima i primjerima dobre prakse s područja profesionalnog usmjeravanja te na nacionalnoj i europskoj razini potiče suradnju i mobilnost stručnjaka s područja profesionalnog usmjeravanja u obrazovanju i zapošljavanju.

  

EUROPASS

Neke od prednosti inicijative Europass, prije svega one povezane s dokumentom Europass mobilnost, predstavili su Monique Leegte, viša stručna savjetnica za Europass, i Dik van der Wal, voditelj nizozemskog Nacionalnog Europass centra. Oboje imaju višegodišnje iskustvo u primjeni ove inicijative u kontekstu volontiranja, rada sa skupinama u nepovoljnom položaju te rada s mladima koji bilježenjem svojega znanja u Europass dokumentima poboljšavaju svoju zapošljivost te pridonose ostvarivanju osobnih i profesionalnih ciljeva.

Europass je cjelovit portfelj koji sadrži sljedećih pet dokumenata: Europass životopis (CV), jezičnu putovnicu, mobilnost, dopunsku ispravu o studiju i prilog svjedodžbi, a namijenjen je europskim građanima za transparentno bilježenje i predstavljanje kompetencija, kvalifikacija i iskustava. Njegovu provedbu i promidžbu na europskoj i nacionalnoj razini usklađuju i nadziru Opća uprava za obrazovanje i kulturu Europske komisije (sjedište u Bruxellesu) i Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP), čije je sjedište u grčkom Solunu.

Republika Hrvatska pridružila se inicijativi Europass punopravnim sudjelovanjem u Programu za cjeloživotno učenje 1. siječnja 2011. godine, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije službeno je imenovana Nacionalnim Europass centrom Hrvatska.

Primjena ovih dokumenata olakšava mobilnost radi provedbe cjeloživotna učenja te u svrhu stručnog usavršavanja u različitim sektorima diljem Europe, što se odnosi na zemlje članice Europske unije, Europskog udruženja za slobodnu trgovinu, kao i na zemlje kandidatkinje.

Inicijativa Europass, među ostalim, omogućuje europskim građanima predstavljanje stečenih znanja, vještina, kvalifikacija i iskustava na jasan, pregledan, usporediv i pouzdan način diljem Europe, iz čega proizlazi poboljšana vidljivost osobnih i profesionalnih kompetencija; dokumenti pružaju vjerodostojan prikaz ishoda formalnog i neformalnog obrazovanja te informalnog učenja; promiče snažnu povezanost između obrazovanja i osposobljavanja, poslovnog upravljanja i proizvodnog sektora, ostvarujući stalnu relevantnost i razumijevanje potrebnih vještina i kvalifikacija. O Europassu u Republici Hrvatskoj govorila je Vlasta Jelašić Kerec iz Agencije za mobilnost i programe EU.

  

EURODESK

Eurodesk je besplatna informativna služba Europske komisije čija je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja. Hrvatski Eurodesk centar osnovan je 2011. godine kao dio mreže koju čine središnji ured u Bruxellesu, nacionalni koordinatori iz 33 europske države te više od 1800 lokalnih i regionalnih partnera.

Provedbu Eurodeska u Hrvatskoj predstavila je Matea Majdenić iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a direktorica Eurodeska Anja Ruhland iz Eurodesk Brussels Linka govorila je o širenju informacija o politikama mladih i prilikama za mlade.

Hrvatski Eurodesk centar djeluje putem web stranice www.eurodesk.eu gdje je moguće pronaći informacije o europskim i hrvatskim programima koji omogućuju akademsku i profesionalnu mobilnost. Isto tako djeluje putem Europskog portala za mlade, gdje se mogu pronaći poveznice na infomacije o studiranju, radu, učenju jezika, volontiranju, putovanjima i mnogim drugim mogućnostima u 33 europske zemlje.

Uloga Eurodeska jest širenje informacija ne samo o mogućnostima za mlade, nego i o Europskoj strategiji za mlade – ulaganje i osnaživanje 2010.—2018. te pridonosi provedbi  strukturiranog dijaloga – dijaloga između mladih i donositelja odluka za mlade. Eurodesk svojim radom pridonosi Europskom tjednu mladih, objavljuje mjesečni bilten i razne publikacije te organizira informativne aktivnosti.

Uloga Eurodeska jest i uspostavljanje i održavanje nacionalne mreže multiplikatora, koju čine info-centri za mlade te centri i klubovi mladih. 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu